26. Sekminių procesija

2007 05 02

Per Sekmines prieš šv. Mišias (praleidus apšlakstymą šv. vandeniu) rengiama procesija be Švč. Sakramento.

Kunigas, klūpodamas ant apatinio altoriaus laipto, pradeda giesmę „Dvasią atsiuntęs“. Ją baigus visi stoja, pradedama procesija: patarnautojas su kryžiumi, prie jo šonų du patarnautojai su degančiomis žvakėmis, dvasininkai pagal laipsnius, celebrantas su patarnautojais, tikintieji su bažnytinėmis vėliavomis. Giedama „Linksma diena“ su paskutiniu stulpeliu „Šventos Dvasios atsiuntimu“.

Grįžus prie altoriaus, visi klaupiasi, kunigas pradeda himną „Veni Creator Spiritus“. Po pirmo stulpelio visi stoja.

Baigus himną, kunigas tris kartus vis aukštesniu balsu pradeda antifoną, kurią tęsia giedotojai:

 

Accipite Spiritum.

 

Imkite Šventąją Dvasią: kam atleisite nuodėmes, tiems bus atleistos, aleliuja.

 

Tada kunigas kalba:

V. Emítte Spíritum tuum, et creabúntur, allelúia. R. Et renovábis fáciem terræ, allelúia.

Orémus. Præsta, quǽsumus, omnípotens et miséricors Deus: ut Sanctus Spíritus advéniens templum nos glóriæ suæ, dignánter inhabitándo, perfíciat. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Siųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, aleliuja. R. Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.

 

Melskimės. Suteik, meldžiame, visagali gailestingasis Dieve, kad ateinanti Šventoji Dvasia padarytų mus savosios šlovės šventykla ir teiktųsi joje apsigyventi. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

 

Kunigas persirengia Mišių rūbais ir laiko šv. Mišias.