Celibatas

Vis dažniau pasigirsta balsų, kad vedusiems vyrams išimties tvarka būtų suteikti kunigystės šventimai. Daugelis supranta, kad ši „išimtis“ greitai taps taisykle ir katalikų kunigai niekuo nebesiskirs nuo protestantų pastorių. Šiame straipsnyje atsakoma į pagrindinius mitus apie celibatą.

 

Charizmatinis judėjimas – ar tai katalikiška?

2017 m. birželio 3 d. popiežius Pranciškus, su katalikų charizmininkais švęsdamas judėjimo auksinį jubiliejų, pasakė: „Katalikiškojo charizminio atsinaujinimo judėjimas yra Šventosios Dvasios malonės srovė.“ Lietuvoje dauguma kunigų ir vyskupų taip pat pritaria charizminiam judėjimui ir populiarina jį savo bažnyčiose, galbūt matydami jame vienintelę nykstančios Bažnyčios išsigelbėjimo priemonę.

Tačiau ar iš tiesų šis judėjimas yra toks teigiamas?