Katalikiška piligrimystė ir jos prasmė

Šių metų rugpjūčio 9-11 dienomis Šv. Pijaus X kunigų brolijos Kauno prioratas vėl organizuoja maldinę kelionę iš Trakų į Pivašiūnus. Kviečiame visus katalikų Tradicijos tikinčiuosius bei jų draugus paskirti šį savaitgalį piligriminiam žygiui bei maldai į Pivašiūnų Dievo Motiną, Lietuvos Globėją.
Ta proga kalbiname Kauno priorato kunigą Edmundą Naujokaitį.

Šv. Jeronimo Vulgata: trumpa Šventojo Rašto perdavimo istorija

Bažnyčia saugojo ir perdavė Biblijos tekstus, naudodama popiežiaus užsakytą lotynišką leidimą, kurį apie 400 m. parengė šv. Jeronimas. Pirmą kartą surinkta V amžiuje, Vulgata, arba „visuotinė“ Biblija, apima sudėtingą, tūkstančius metų trunkančią istoriją. Šiame straipsnyje siekiama išryškinti svarbiausius įvykius, padėjusius sukurti didįjį Jeronimo veikalą, ir apžvelgti Vulgatos palikimą Katalikų Bažnyčioje iki pat šių dienų.

Ar dažnai turėtume priimti Šv. Komuniją?

Šv. Jonas Kasianas V a. rašo: „Neturėtume vengti šv. Komunijos dėl to, kad laikome save nuodėmingais. Turime artintis prie jos dažniau, kad būtų pagydyta mūsų siela ir nuskaistinta dvasia, tačiau artinkimės su tokiu nusižeminimu ir tikėjimu, kad, laikydami save nevertais, dar labiau trokštume vaistų savo žaizdoms išgydyti.“