Gavėnios paslaptis

Galime būti tikri, jog toks šventas laikas kaip gavėnia yra pilnas paslapčių. Bažnyčia ją padarė apmąstymų ir atgailos laiku ruošiantis pačiai svarbiausiai šventei; todėl į šį liturginį laikotarpį ji įtraukė viską, kas galėtų sužadinti jos vaikų tikėjimą ir paskatintų juos atlikti įtemptą atsilyginimo už savo nuodėmes darbą.

Šv. Pijus X. Enciklika „Pascendi Dominici gregis“ apie modernistų doktrinas

Šventasis popiežius nuplėšia kaukę erezijai, kuri, ko gero, yra labiausiai atsakinga už šiandieninę Bažnyčią užklupusias nelaimes. „Jei kas visą šią sistemą apžvelgs vienu žvilgsniu, tai nesistebės Mūsų apibrėžimu, kurį Mes čia tiksliai paaiškinome: tai yra visų erezijų rinkinys. Jei kas nuspręstų sujungti visų, kokie tik yra buvę, klaidingų mokymų dvasią ir pagrindus, tai to jis negalėtų padaryti geriau, nei tai yra atlikę modernistai.“

Vysk. Athanasius Schneider: Vyskupų tyla dvasinės grėsmės Bažnyčiai akivaizdoje tolygi pritarimui klaidai

Kazachstano Astanos arkivyskupijos vyskupas augziliaras Athanasiusas Schneideris yra gerai žinomas daugeliui katalikų visame pasaulyje dėl savo aktyvaus apaštalavimo ir drąsos bei tvirtumo ginant tradicinį katalikų tikėjimą. Žemiau pateikiamą interviu šių metų sausio 11 d. iš vyskupo Schneiderio ėmė vienas žinomesnių vatikanistų, amerikiečių katalikų žurnalo ir internetinio portalo „National Catholic Register“ apžvalgininkas Edwardas Pentinas.

Atsivertėliai iš islamo prašo Popiežiaus liautis skatinus Vakarų islamizavimą

Grupė iš islamo į katalikų tikėjimą atsivertusių tikinčiųjų nusiuntė pop. Pranciškui dramatišką atvirą laišką. Jį jau pasirašė daugiau nei 3000 buvusių musulmonų. Laiške kritikuojama „naivi ir pavojinga nuostata“ islamo atžvilgiu ir reikalaujama liautis rėmus Europos islamizavimą. Tai esąs „gyvenimo ir mirties klausimas“.