ŽYGIO PROGRAMA IR TAISYKLĖS

THE PROGRAMME AND THE RULES OF THE PILGRIMAGE (ENGLISH)

 

Šio laiko kentėjimai (pamokslas)

Brangieji, gyvenimas yra laikinis piligriminis žygis. Reikia prisiminti, kad mūsų kentėjimai ir kovos yra taip pat laikini. „Aš manau, jog šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta.“ Mūsų tikėjimas ir viltis kasdien ragina mus, kad amžinasis gyvenimas su Dievu danguje yra mūsų galutinis tikslas ir mūsų amžinoji tėvynė. Ten yra mūsų laimė, ir šis trumpas gyvenimas yra tik paruošimas amžinybei. Garso įrašas

Šv. Antanas Paduvietis

Birželio 13 d. Bažnyčia mini vieną populiariausių ir labiausiai gerbiamų šventųjų  –  šv. Antaną  Paduvietį, Bažnyčios mokytoją, misionierių, garsų pamokslininką. 
Tai didis stebukladarys, kurio pagalbos meldžiama bet kuria proga. Nuo seno daugelyje kraštų kreipiamasi į šv. Antaną prašant užtarimo, kad atsirastų dingę ar pamesti daiktai.

Vilkaviškio vyskupija šv. Antaną yra pasirinkkusi savo globėju.