Tėvo Pijaus patarimai

Norėdami tapti šventi, turime sekti šventųjų darbais ir pamokymais. Todėl naudinga prisiminti vieno iš paskutinių didžių šventųjų ir stigmatizuotųjų Tėvo Pijaus patarimus. Čia pateikiame keletą iš daugybės pamokymų, kuriuos jis klausykloje duodavo savo penitentams.

Štai Širdis, kuri taip mylėjo žmones (pamokslas)

Nepaisant to, yra labai lengva pamiršti, pvz., dienos metu ar darbo metu, kad iš tiesų Dievas mus myli, ir kad Jis iš tiesų daro mums gera. Gali kilti klausimas: kokį gėrį Dievas daro man dabar? Aš nieko nejaučiu ir nieko nematau. Panašiai taip pat labai lengva pamiršti kitų meilę mums, ypač jeigu nėra meilės priminimo. 

Celibatas

Amazonijos regionui skirtame vyskupų sinode mėginama „prastumti“ idėją, kad vedusiems vyrams išimties tvarka būtų suteikti kunigystės šventimai. Daugelis supranta, kad ši „išimtis“ greitai taps taisykle ir katalikų kunigai niekuo nebesiskirs nuo protestantų pastorių. Šiame straipsnyje atsakoma į pagrindinius mitus apie celibatą.