Ar galime priešintis klystantiems ganytojams?

Pop. Pranciškui paskelbiant vis daugiau dalykų, prieštaraujančių nuolatiniam Bažnyčios mokymui, nemažai geros valios žmonių sako, kad tiesiog reikia klausyti Šventojo Tėvo nesigilinant į Bažnyčios praeitį ir kad toks aklas paklusnumas liudija apie tikrą nusižeminimą ir pasitikėjimą popiežiaus institucija. Galbūt tokia laikysena ir būtų pateisinama normaliais laikais, tačiau šiandien ji prieštarauja sveikam protui ir yra visiškai nekatalikiška.

Bažnyčios mokymas apie mirties bausmę

Popiežius Pranciškus nurodė pakeisti Katalikų Bažnyčios Katekizmo 2267 straipsnį, kalbantį apie mirties bausmę. Nuo šiol, pasak jo, „<...> mirties bausmė yra nepriimtina, nes kėsinasi į žmogaus asmens neliečiamumą ir orumą. <...>“

Dr. Raphaelis Watersas, žymus tomistinės filosofijos profesorius ir mirties bausmės tematikos ekspertas, glaustai parodo, kad toks požiūris prieštarauja Šv. Rašto, visų Bažnyčios Tėvų, Bažnyčios Mokytojų ir popiežių mokymui.

Ar Dievo teisingumas suderinamas su Jo gailestingumu?

Nūdien vis dažniau girdime, esą Bažnyčia ankstesniais laikais labiau akcentavo Dievo teisingumą, o štai dabar atėjo gailestingumo metas.

Tokie teiginiai visų pirma yra istoriškai neteisingi, o antra, šitaip teisingumas tarsi supriešinamas su gailestingumu. Tačiau ar iš tiesų galime kalbėti apie vieną neminėdami kito?

Čia puikia tinka įžvalgūs garsaus katalikų rašytojo Léono Bloy (1846-1917) žodžiai, išsakyti knygoje „Le Désespéré“. Pateikiame jos ištrauką.

Maldai reikia praktikos: 5 būdai maldos gyvenimui pagerinti

Kiek laiko ir energijos reikia norint gauti prestižinio universiteto mokslinį laipsnį! Kiek kraujo, prakaito ir ašarų tenka išlieti norint laimėti prizą kokiose nors sporto varžybose! Jeigu mes eikvojame tiek laiko, pinigų, emocinės ir psichinės energijos tokiems žemiškiems tikslams, ar neturėtume paskirti daugiau laiko ir jėgų didžiausiam iš visų menų, „visų menų menui“ – išmokti melstis?