Humanistinis pacifizmas

Šiandieniniame pasaulyje mažiausia užuomina apie tai, jog egzistuoja katalikiška teisingo karo teorija, sukelia karštas reakcijas. Daugelis krikščionių kritikuoja šią teoriją ir jos praktines išvadas kaip nesuderinamas su evangeline taikos žinia. Bažnyčios hierarchai nuolat ragina „stabdyti karinius veiksmus“, „sėsti prie derybų stalo“ ir siekti taikos, pabrėždami, kad „svarbiausia yra civilių gyvybės“. Tačiau ar tokia nuostata visada yra teisinga?