Paskutinis teismas (pamokslas)

Šiandienos sekmadienis yra paskutinis liturginiuose metuose. Bažnyčia išmintingai parinko Mišių̃ tekstus, kad perteiktų mums tinkamą požiūrį ir paskatintų apmąstyti šias tikėjimo paslaptis – žemiškojo laiko pabaigos paslaptis. Liturginių metų pabaigoje dera prisiminti pasaulio pabaigą ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimą laikų pabaigoje.