Ar Paulių VI galima vadinti palaimintuoju?

2018 m. spalio 14 d. Šventasis Tėvas Pranciškus paskelbė šventuoju Paulių VI - popiežių, didele dalimi atsakingą už Bažnyčią ištikusią krizę. Ar gali mąstantis katalikas sutikti su šiuo sprendimu? Ar tai nėra tiesiog Vatikano II Susirinkimo kanonizacija? Siūlome paskaityti šį prieš keletą metų parašytą straipsnį, parodantį, kad pop. Paulius VI negali būti vadinamas palaimintuoju, o juo labiau - šventuoju.

Arkivysk. M. Lefebvre'o paskaita: Trys šiandieninės kunigijos žaizdos

Antroji kunigo žaizda: iš jo atimamas jo esminis egzistencijos pagrindas.

Koks yra kunigų egzistavimo pagrindas bet kurioje religijoje? Kunigas ir auka yra būtinai reikalingos ir tarpusavyje neatskiriamai susijusios sąvokos. Nėra aukos be kunigo, kaip nėra ir kunigo be aukos. Aukos sąvoka nesuprantama be kunigo, o kunigo sąvoka nesuprantama be aukos. 

Dalyvavimo Naujosiose Mišiose problema

Smulki Novus Ordo Missae analizė, atlikta žymių Bažnyčios hierarchų ir teologų (kardinolai Ottaviani, Bacci, Heenan ir kt.) aiškiai parodo, kad dalyvavimas Naujosiose Mišiose sukelia didžiulį pavojų prarasti katalikų tikėjimą. Naujasis ritualas neabejotinai panašus į protestantišką ,,Viešpaties vakarienę“, neigiančią Mišių, kaip aukos, pobūdį.

Ryšys tarp liturginio piktnaudžiavimo ir nepilnamečių išnaudojimo

...Dešimtmečius trukęs šv. Mišių ir visų kitų sakramentinių bei liturginių ritualų prievartavimas reiškia pirminį ir esminį dvasininkų smurtą prieš tikinčiuosius, turinčius teisę į neiškraipytą šventąją liturgiją. Seksualinis išnaudojimas yra tik ypatinga ir liguistesnė šio esminio smurto atmaina. Lytinis iškrypimas atspindi liturginį iškrypimą...