77 malonės, gaunamos pamaldžiai dalyvaujant šv. Mišiose

1. Kad tave išganytų, Dievas Tėvas pasiunčia iš dangaus savo mylimąjį Sūnų.

2. Kad tave pašvęstų, Šventoji Dvasia paverčia duoną ir vyną tikru Kristaus Kūnu ir Krauju.

3. Dėl tavęs Dievo Sūnus nužengia iš dangaus ir pasislepia šventojoje Ostijoje.

4. Iš tiesų, Jis taip save sumažina, kad Jį galime rasti kiekvienoje mažiausioje šv. Ostijos dalelėje.

5. Kad tave išgelbėtų, Jis atnaujina pilną malonių savo Įsikūnijimo paslaptį.

Velykų laiko paslaptis

Galėtume sakyti, kad Velykos yra šventosios liturgijos paslapčių viršūnė. Kiekvienas, kam teko laimė visu protu ir širdimi pasinerti į Velykų paslapties pažinimą ir meilę, pasiekė patį antgamtinio gyvenimo centrą. Todėl mūsų šventoji Motina Bažnyčia, atsižvelgdama į mūsų silpnumą, kiekvienais metais mus iš naujo tam rengia.