Žodis susirinkusiems į Atgailos Rožančių 2021 rugsėjo 4 d. Kaune

1968 m. prasidėjusi vad. „kultūrinė revoliucija“, kurios dalis yra LGBT judėjimas, siekia kultūros ir ją formuojančio žmonių mąstymo pakeitimo. Viena svarbiausių jos priemonių: viešųjų erdvių okupavimas (plg. Occupy Wall Street), viešas ir triukšmingas savo buvimo demonstravimas. „Kaunas pride“ – Kauno miesto kaip bendruomenės išprievartavimas, vykdant simbolinį smurtą viešoje erdvėje, centrinėje miesto alėjoje.

Apreiškimo šaltiniai

Tikybos mokslas turi dvi tų šaltinių rūšis: Šv. Raštą ir Šv. Tradiciją. Visi krikščionys maždaug sutaria, kad Šv. Raštas yra Dievo apreikštųjų tiesų šaltinis. Žydai tokiu šaltiniu pripažįsta tik Senąjį Testamentą, atmesdami Naująjį. Katalikai su stačiatikiais tiki, kad Dievas ne visas Savo paskelbtąsias tiesas surašydavo į Šv. Raštą, o kad dar paliko žmonėms ir kitų Šv. Rašte neminėtų, bet lygiai reikalingų žmonėms tiesų. Šitos Šv. Rašte netilpusios tiesos kurį laiką buvo gyvu žodžiu perduodamos iš lūpų į lūpas, dėl to jos ir vadinasi Šv. Tradicija.