Mūsų leidiniai

VšĮ „Laetitia“ leidybinio projekto „Už Tradiciją“ knygos

Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

DIEVAS IR ŽMOGUS. Tradicinis katalikų katekizmas

2022, kietas viršelis, 692 psl., 15 eur.

Geriausias išsamus katekizmas lietuvių k. II leid. 2011 m.

 

Šv. Alfonsas Liguoris

MARIJOS ŠLOVĖ

2021, kietas viršelis, 620 psl., 15 eur.

Bažnyčios mokytojo traktatas, marijinės literatūros klasika.

 

Šv. Liudvikas Marija Grinjonas de Monforas

AUKSINĖ KNYGA, 2 laida

2021, kietas viršelis, 328 psl., 9 eur.

Viena svarbiausių knygų apie Švč. Mergelę Mariją. 1 leid. 2008 m.

 

Энтони Дж. Паоне, Общество Иисуса

ХЛЕБ МОЙ НАСУЩНЫЙ: Краткое изложение духовной жизни

2020, minkštas viršelis, 540 psl. 5 eur

Jėzuito Anthony J. Paone knygos vertimas į rusų k.

 

John Vennari

ALTA VENDITA ILGALAIKĖ INSTRUKCIJA

2020, minkštas viršelis, 60 psl., 2 eur.

Apie planą, kuris nuosekliai įgyvendinamas iki šių dienų.

 

Vysk. Pranciškus Petras Būčys

TIKĖJIMO GYNĖJAS

2020, minkštas viršelis, 516 psl., 12 eur.

Vysk. Būčio (1872–1951), pal. Jurgio Matulaičio bendradarbio, biografija ir raštų rinktinė.

 

Vysk. Pranciškus Petras Būčys

TRUMPA APOLOGETIKA

2020, minkštas viršelis, 388 psl., 12 eur.

Svarbiausio XX a. lietuvių apologeto raštų rinktinė.

 

T. Demetrius Manousos

PAŽINK SAVO MIŠIAS

2019, minkštas viršelis, spalvotas vidus, 100 psl., 15 eur.

Vaikams apie šv. Mišias komikso forma.

 

 

Pal. Ona Kotryna Emerich

KARTI MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS KANČIA

2018, minkštas viršelis, 360 psl., 10 eur.

Pagal šiuos žymiosios XIX a. pradžios mistikės regėjimus pastatytas Melo Gibsono filmas "Kristaus kančia".

 

Kun. Anthony J. Paone

MANO KASDIENĖ DUONA. Trumpas dvasinio gyvenimo išdėstymas

2016, kietas viršelis, 464 psl., IŠPARDUOTA.

Bruklino jėzuito knyga, savo stiliumi primenanti Kristaus sekimą.

 

Arkivysk. Marcel Lefebvre

JIE JĮ NUKARŪNAVO. Nuo liberalizmo prie apostazės. Susirinkimo tragedija

2017, minkštas viršelis, 264 psl., 7 eur.

Bažnyčios santykis su liberalia valstybe, religinės laisvės problema.

 

Kun. Michel Koller

HENRY LA PRAZ. NUKRYŽIUOTAS KUNIGAS

2015, minkštas viršelis, 176 psl., 5 eur.

Apie herojiškai ligą iškentusį kunigą.

 

Kard. Alfredo Ottaviani, kard. Antonio Bacci

OTAVIANIO INTERVENCIJA. Trumpas kritinis Naujosios Mišių tvarkos įvertinimas

2015, minkštas viršelis, 80 psl., 3 eur.

Tikėjimo mokslo kongregacijos vadovo kardinolo Ottaviani atlikta naujųjų Mišių analizė.

 

Kun. Mykolas Olševskis

BROMA ATWERTA ING WIECZNASTI (Vartai, atverti į amžinybę)

2015, minkštas viršelis, 240 psl., 6 eur.

Pirmoji originali lietuvio autoriaus dvasinė knyga, „išversta“ iš XVIII a. lietuvių kalbos.

 

Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

DIEVAS IR ŽMOGUS. Tradicinis katalikų katekizmas

2014, kietas viršelis, 692 psl., IŠPARDUOTA.

Geriausias išsamus katekizmas lietuvių k. II leid. 2011 m.

 

Kun. Karl Stehlin

NEKALTOJI - MŪSŲ IDEALAS. Nekaltosios riterijos dvasia pagal šv. Maksimilijoną Kolbę

2013, minkštas viršelis, 232 psl., 6 eur.

 

 

Tėvas Joseph Schrijvers

ATSIDAVIMAS DIEVUI. Dvasinės ramybės aukštumų vadovas

2013, kietas viršelis, 180 psl., 5 eur.

Žymiojo XX a. I pusės dvasinio rašytojo, flamando redemptoristo veikalas.

 

Jean Chappuis

KIEKVIENOS METŲ DIENOS APMĄSTYMAI

2011, kietas viršelis, 575 p., IŠPARDUOTA.

Jėzuito Jean Chappuis (1656–1738) klasikinio veikalo Meditations chrétiennes (lot. Panis quotidianus animae) vertimas, kalba taisyta. I leid. 2 tomai 1922 m.

 

Marija Vinovska

MAKSIMILIJONO KOLBĖS PASLAPTIS (Biografija)

2011, minkštas viršelis, 144 p., 3 eur.

Žymioji lenkų publicistė Maria Winowska apie šv. kankinį pranciškoną Maksimilijoną Kolbę.

 

Kun. Karl Stehlin

MILITIA IMMACULATAE

2011, minkštas viršelis, 32 p., 1 eur.

Trumpas Nekaltosios Riterijos, įsteigtos šv. Maksimilijono Kolbės, pristatymas.

 

Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

DIEVAS IR ŽMOGUS: Tradicinis katalikų katekizmas, II leid.

2011, kietas viršelis, 670 psl. IŠPARDUOTA

Geriausias išsamus katekizmas lietuvių k. I leid. 1953 m.

 

BAŽNYČIOS MOKYMAS, I knyga: Apie Bažnyčią

2010, kietas viršelis, 180 p., 4 eur.

 

 

 

BAŽNYČIOS MOKYMAS, II knyga: Bažnyčia ir liberalizmas

2010, kietas viršelis, 220 p., 4 eur.

 

 

 

BAŽNYČIOS MOKYMAS, III knyga: Apie Santuokos sakramentą ir auklėjimą

2010, kietas viršelis, 240 p., 4 eur.

 

 

 

BAŽNYČIOS MOKYMAS, IV knyga: Modernizmas

2011, kietas viršelis, 332 p., 4 eur.

 

 

 

BAŽNYČIOS MOKYMAS, V knyga: Švč. Mergelė Marija išganymo darbe

2012, kietas viršelis, 239 p., 4 eur.

 

 

 

AUKŠTYN ŠIRDIS: KATALIKŲ MALDOS IR GIESMĖS

2008, kietas viršelis, 900 puslapių ant plono popieriaus., 8 eur.

Bene išsamiausia maldaknygė lietuvių k., visos reikalingos maldos ir daug giesmių su natomis.

 

 

Šv. Liudvikas Marija Grinjonas de Monforas

AUKSINĖ KNYGA

2008, kietas viršelis, 324 psl., IŠPARDUOTA

 

 

Tėvas Emanuelis

TRAKTATAS APIE BAŽNYČIOS TARNYSTĘ

2006, minkštas viršelis, 52 p., 1 eur.

Dvasiniai patarimai kunigams ir kt. Bažnyčios tarnams.

 

TRADICINĖS IR NAUJOSIOS MIŠIOS

1969 m. liturginės reformos problema (straipsnių rinkinys)

2006, minkštas viršelis, 622 psl., AKCIJA! 5 eur.

Straipsnių rinkinys. Detalus abiejų Mišių ritų palyginimas, naujojo rito kritika.

 

Aleksandr Dvorkin

SEKTOS: Totalitarinių sektų apžvalga

2006, minkštas viršelis, 524 psl., IŠPARDUOTA

Stačiatikio mokslininko veikalas apie pavojingiausias šių laikų sektas.

 

Pius Stössel

MIRJAM... KODĖL TU VERKI? Moterų kančios po aborto

2006, minkštas viršelis, 184 psl., 2 eur.

 

 

Kun. Juozas Lomanas

QUO VADIS, MODERNIOJI EUROPA?

2005, minkštas viršelis, 336 psl., 3 eur.

Tarpukario Lietuvos filosofo darbas apie Europos dvasinės krizės šaknis. I leid. 1932 m.

 

Šv. Vincentas Lerinietis

PRIMINIMAS

2005, minkštas viršelis, 72 psl., 2 eur.

Bažnyčios tėvo traktatas apie tikėjimo Tradiciją.

 

Arkivysk. Marcel Lefebvre

ATVIRAS LAIŠKAS SUTRIKUSIEMS KATALIKAMS

2005, minkštas viršelis, 160 psl., 3 eur.

Šv. Pijaus X brolijos steigėjas populiariai apie problemas Bažnyčioje po Vatikano II Susirinkimo.

 

ROMA IR TRADICIJA: Šv. Pijaus X kunigų brolijos derybos su Vatikanu 2004 metais

2005, minkštas viršelis, 78 psl. 1 eur

 

 

 

 

Šv. Pijaus X kunigų brolijos Lietuvoje periodiniai leidiniai

 

PULKIM ANT KELIŲ: Už katalikų Tradiciją. Šv. Pijaus X kunigų brolijos leidinys Lietuvai

Pulkim ant kelių – kun. Antano Strazdo sukurta giesmė prieš Mišias, skatinanti gilią pagarbą Dievui. Deja, šios pagarbos beveik nebeliko reformuotose Mišių apeigose. Toks žurnalo pavadinimas pabrėžia, kad tradicinės šv. Mišios, atiduodančios deramą garbę Viešpačiui – Brolijos dvasinio gyvenimo centras. Žurnalas ėjo nereguliariai nuo 1995 m. Vėlesnieji numeriai, skirti tam tikroms temoms, nepraradę savo aktualumo iki šiol.

Mažo formato numeriai, IŠPLATINTI:

Nr. 1, 1995.12, 16 psl.; Nr. 2, 1997.12, 34 psl.; Nr. 3, 1998.08, 48 psl.; Nr. 4, 1998.10, 62 psl.; Nr. 5, 1999.06, 62 psl.; Nr. 6, 1999 [2000.06], 58 psl.; Nr. 7, 2000 [2001.03], 62 psl.; Nr. 8, 2001.04, 34 psl.; Nr. 9, 2001.10, 34 psl.; Nr. 10, 2002.02, 34 psl.; Nr. 11, 2002.03, 34 psl.; Nr. 12, 2002.07, 34 psl.; Nr. 13, 2004.02, 60 psl.

Didelio formato numeriai, visi po 0,50 eur.:

Nr. 14, 2004.05: NATO ir ES, 40 psl.

Nr. 15, 2004.10-12: Katalikybė ir kitos religijos – stačiatikiai, 40 psl.

Nr. 16, 2005.01-03: Katalikybė ir kitos religijos – judaizmas, 40 psl.

Nr. 17, 2005.04-06: Katalikybė ir kitos religijos – islamas, 40 psl.

Nr. 18, 2005.07-09: Katalikybė ir kitos religijos – protestantizmas, 44 psl.

Nr. 19, 2005.10-12: Katalikiškoji Ispanija, 40 psl.

Nr. 20, 2006.01-03: Katalikiškoji Lotynų Amerika, 48 psl.

Nr. 21, 2006.04-06: Šeima ir jos priešai – homoseksualizmas, 48 psl.

Nr. 22, 2006.07-09: Šeima ir jos priešai – feminizmas, 48 psl.

Nr. 23, 2006.10-12: Mirtis ir amžinybė, 56 psl.

Nr. 24, 2007.01-03: Apsireiškimai Fatimoje, 60 psl.

Nr. 25, 2007.04-06: Katalikiškas auklėjimas, 68 psl.

Nr. 26, 2007.07-09: Dievo malonė, 68 psl.

Nr. 27, 2007.10-12: Kristus Karalius, 72 psl.

Nr. 28, 2008.01-03: Religinė laisvė, 60 psl.

Nr. 29, 2008.04-06: Vyskupų šventimai 1988 m., 56 psl.

Nr. 30, 2008.07-09: Lurdo šventovei 150 metų, 40 psl.

Nr. 31, 2008.10-12: Religija ir kultūra, 60 psl.

 

Šv. Pijaus X kunigų brolija, Lietuva: APLINKRAŠTIS

Leistas 2009–2013 metais. Visi numeriai IŠPLATINTI.

Nr. 1, 2009.04-06, 12 psl.; Nr. 2, 2009.07-08, 24 psl.; Nr. 3, 2009.09-10, 20 psl.; Nr. 4, 2009.11-12, 36 psl.; Nr. 5, 2010.01-02, 18 psl.; Nr. 6, 2010.03-04, 34 psl.; Nr. 7, 2010.05-06, 18 psl.; Nr. 8, 2010.07-08, 18 psl.; Nr. 9, 2010.09-10, 18 psl.; Nr. 10, 2010.11-12, 26 psl.; Nr. 11, 2011.01-02, 26 psl.; Nr. 12, 2011.03-04, 26 psl.; Nr. 13, 2011.05-06, 54 psl.; Nr. 14, 2011.07-08, 26 psl.; Nr. 15, 2011.09-10, 26 psl.; Nr. 16, 2011.11-12, 24 psl.; Nr. 17, 2012.01-02, 26 psl.; Nr. 18, 2012.03-04, 30 psl.; Nr. 19, 2012.05-06, 30 psl.; Nr. 20, 2012.07-08, 20 psl.; Nr. 21, 2012.09-10, 24 psl.; Nr. 22, 2012.11-12, 26 psl.; Nr. 23, 2013.01-02, 18 psl.; Nr. 24, 2013.03-04, 30 psl.; Nr. 25, 2013.05-06, 22 psl.; Nr. 26, 2013.07-08, 20 psl.

 

UŽ TRADICIJĄ: Šv. Pijaus X kunigų brolija Lietuvoje

Žurnalas, leidžiamas nereguliariai nuo 2013 metų. Visi numeriai po 2 eur.

Nr. 1, 2013.11, 64 psl.; Nr. 2, 2014.05, 104 psl.; Nr. 3, 2014.10, 80 psl.; Nr. 4, 2014.12, 104 psl.; Nr. 5, 2015.05, 128 psl.; Nr. 6, 2015.11, 144 psl.; Nr. 7, 2016.03, 72 psl.; Nr. 8, 2016.06, 76 psl.; Nr. 9, 2016.10, 80 psl.; Nr. 10, 2017.03, 84 psl.; Nr. 11, 2017.08, 88 psl.; Nr. 12, 2017.12, 84 psl.; Nr. 13, 2018.05, 88 psl.; Nr. 14, 2018.12, 68 psl.; Nr. 15, 2019.10, 88 psl.; Nr. 16. 2020.08, 108 psl.; Nr. 17. 2021.03, 96 psl.

 

Kiti Šv. Pijaus X kunigų brolijos Lietuvoje leidiniai

 

Šv. Pijaus X kunigų brolija – Katalikų Bažnyčios kongregacija

1998, lankstinukas, 6 psl., IŠPLATINTA

 

ŠVENTOSIOS MIŠIOS: Tradicinis Romos ritualas

2001, minkštas viršelis, 58 psl., IŠPARDUOTA

Tradicinių šv. Mišių pagrindinių dalių tekstas lotynų ir lietuvių kalbomis.

 

KĄ MES PRARADOME IR KELIAS Į ATSTATYMĄ

2003, CD diskas su filmu popieriniame vokelyje, 1 eur

Sukrečiantis dokumentinis filmas What We Have Lost... and the Road to Restoration, įgarsintas lietuvių k., apie krizę Katalikų Bažnyčioje.

 

Šv. Pijaus X kunigų brolija, I leid.

2005, lankstinukas, 12 psl., IŠPLATINTA

 

Pirmieji mėnesių penktadieniai... Pirmieji mėnesių šeštadieniai, I leid.

2006, minkštas viršelis, 12 psl. IŠPLATINTA

 

Stebuklingasis medalikėlis: Dangiškosios Motinos dovana!

2007, lankstinukas su steb. medalikėliu, 8 psl., platinamas nemokamai

 

Šv. Pijaus X kunigų brolija, II leid.

2007, lankstinukas, 12 psl., platinamas nemokamai

 

30 DIENŲ PAMALDUMAS ŠV. JUOZAPO GARBEI

2008, minkštas viršelis, 14 psl., 0,40 eur

 

Pirmieji mėnesių penktadieniai... Pirmieji mėnesių šeštadieniai, II leid.

2008, minkštas viršelis, 12 psl., IŠPLATINTA

 

BREVIARIUM ROMANUM, t. 1

2008, minkštas viršelis, 1820 psl., IŠPARDUOTA

Naujausia kruopščiai parengta 1960 metų Romos brevijoriaus laida, tiražas platinamas Brolijos seminarijos Econe.

 

BREVIARIUM ROMANUM, t. 2

2008, minkštas viršelis, 1603 psl., IŠPARDUOTA

 

Kun. Edmundas Naujokaitis

FATIMA – VILTIES ŽENKLAS PASAULIUI: Dievo Motinos apsireiškimų istorija ir reikšmė

2016, minkštas viršelis, 26 psl., 1 eur.

 

Kun. Karl Stehlin

PASIAUKOJIMAS NEKALTAJAI

2019, minkštas viršelis, 88 psl., 2 eur

13 dienų pasiruošimas pasiaukojimui Švč. M. Marijai pagal šv. Maksimilijoną Kolbę.

 

MIŠIOS, MANO LOBIS: Tradicinis vaikų mišiolas, I leid.

2019, minkštas viršelis, 32 psl., IŠPARDUOTA

 

MIŠIOS, MANO LOBIS: Tradicinis vaikų mišiolas, II leid.

2021, minkštas viršelis, 32 psl., 4 eur.

Trumpai paaiškintos šv. Mišių apeigos, jų nuotraukos.

 

Kun. Bennet Kelley

ŠV. JUOZAPO PIRMOSIOS KOMUNIJOS KATEKIZMAS

2021, minkštas viršelis, 65 psl., 6 eur.

Parengtas pagal žymųjį Baltimorės katekizmą, gražiai iliustruotas.

 

Paveikslėliai ir smulkūs lankstinukai, visi po 0,10 eur:

Gerbk Jo šventą Vardą (2016, 2019), Trijų „Sveika, Marija“ malda atveria dangų (2016), Ar žinai, ko prašo Fatimos Dievo Motina (2016), Mylėkite Nekaltąją! (2016), Angelas su trimis Fatimos vaikais garbina Švenčiausiąjį Sakramentą (2016), Šv. Rožančius: Švč. Mergelės Marijos dovana (2020), Karmelio Švč. Mergelės Marijos Škaplierius (2020), Žaliasis, Nekaltosios Marijos Širdies, Škaplierius (2020), Šv. Benedikto medalikėlis (2020), Stebuklingasis medalikėlis (2020), Stebuklingasis medalikėlis apsaugo nuo epidemijos (2020).

 

Stebuklingas medalikėlis su įrašu lietuvių k., 2007

- sidabro spalvos iš spec. lydinio, 32 mm ilgio, IŠPARDUOTA

- sidabro spalvos iš spec. lydinio, 21 mm ilgio, 1 eur

- sidabro spalvos iš aliuminio, 21 mm ilgio, 0,10 eur

Žinomiausias iš šv. medalikėlių. Kalamas pagal pavyzdį, Švč. Mergelės Marijos parodytą 1830 m. šv. Kotrynai Laburė. Tik pas mus su lietuvišku įrašu: „O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos!“