Paremkite Tėvo Damiano de Veusterio labdaros ir paramos fondą!

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mokėtojams įstatymas suteikia teisę iki 1,2% mokesčio skirti paramai. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų papildomų išlaidų.

Kviečiame Jus tapti Tėvo Damiano de Veusterio labdaros ir paramos fondo rėmėju! Fondo surinktų lėšų dėka Lietuvoje veikia Šv. Pijaus X kunigų brolijos misija.

Paskirkite mums 1,2% savo pajamų mokesčio! Jums tereikia užpildyti prašymą FR0512 ir pateikti jį elektroniniu būdu Valstybinei mokesčių inspekcijai (https://deklaravimas.vmi.lt/).

Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną. Detalią instrukciją rasite čia.

Paramos gavėjo identifikacijos Nr. (kodas): 192021983

Paramos gavėjo pavadinimas: Tėvo Damiano de Veusterio labdaros ir paramos fondas

Buveinė: Birutės g. 1, LT-45320 Kaunas

Asmenims, paskyrusiems paramą ilgesniam nei 1 metai laikotarpiui, prašymų naujai tekti nereikia – parama bus perskaičiuojama automatiškai.

2023 metais mokesčio dalį paramai galima skirti iki gegužės 1 d.

Už Jūsų paramą katalikų Tradicijos darbui teatlygina Jums Dievas!

 

Tėvo Damiano de Veusterio labdaros ir paramos fondas

Banko sąskaita: LT717044060001151180