01. Kalėdaičių laiminimas I advento sekmadienį

2007 05 02

Pirmąjį advento sekmadienį po „Asperges“ prieš Mišias arba po Rarotų kunigas laimina neraugintos kvietinės duonos kalėdaičius. Kunigas atsigręžęs į žmones kalba:

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus, bene+dícere dignéris hos panes tua sancta spirituáli benedictióne: ut sint ómnibus devóte suméntibus salus mentis et córporis; atque contra omnes morbos, et univérsas inimicórum insídias tutámen. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, panem vivum, qui de cælo descéndit, et dat vitam et salútem mundo: et tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Šventasis Viešpatie, visagalis Tėve, amžinasis Dieve, teikis pa+laiminti savo šventuoju dvasiniu palaiminimu šią duoną, kad visiems, kurie jos maldingai ragaus, ji teiktų dvasios bei kūno sveikatą ir saugotų nuo visokių ligų bei visų priešo pinklių. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, gyvąją Duoną, nužengusią iš dangaus ir duodančią pasauliui gyvybę ir išganymą, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.