Liturginis kalendorius

Bažnyčios liturginiuose metuose šventės yra susietos arba su savaitės, arba su mėnesio dienomis, todėl susidaro du tarpusavyje persipynę švenčių ciklai: liturginių laikų ciklas ir švenčių ciklas.

Liturginės dienos gali būti sekmadieniai, eilinės savaitės dienos, vigilijos (švenčių išvakarės), oktavos (didelių švenčių minėjimas per aštuonias dienas) bei šventės. Visos šios dienos dar skirstomos į keturias iškilmingumo klases, taip pat yra kai kurių švenčių minėjimai.

Kalendoriuje surašyti:

- visuotinėje Bažnyčioje ir Lietuvos vyskupijose švenčiamų liturginių dienų oficialūs pavadinimai, skliausteliuose – kai kurių švenčių įprasti lietuviški pavadinimai;

- privalomos šventės ir pasninko dienos, su šventėmis susiję visuotiniai atlaidai, kai kurie palaiminimai ar ypatingos apeigos. Pasninkas ir susilaikymas patariamas dienomis, kurios nurodytos 1917 m. Kanonų teisės kodekse, can. 1252 (patikslinta Acta Apostolicae Sedis 49 (1957), p. 638);

- skliausteliuose – kai kurios šventės, randamos Romos Mišiolo (1936 ir 1962 m. leidimų) skyriuje „Kai kurioms vietoms“, taip pat kai kurie su Lietuva susiję šventieji.

Naudojami sutrumpinimai: pop. – popiežius, vysk. – vyskupas, Bažn. mok. – Bažnyčios mokytojas, kank. – kankinys, išp. – išpažinėjas, merg. – mergelė, vis. atl. – galimybė gauti visuotinius atlaidus Bažnyčios nustatytomis sąlygomis.

 

Pasninkas ir susilaikymas

1. Bažnyčia įsako laikytis pasninko ir susilaikymo:

- Pelenų trečiadienį;

- Didįjį penktadienį.

2. Be šių dviejų dienų, patariama tradiciškai laikytis pasninko ir susilaikymo taip pat:

- Visais gavėnios penktadieniais (I klasės šventėse tik susilaikoma);

- Metų ketvirčio dienomis;

- Visų Šventųjų, Kalėdų, Sekminių ir Marijos Nekaltojo Prasidėjimo švenčių išvakarėse (išskyrus sekmadienius).

3. Bažnyčia įsako laikytis susilaikymo:

- visais kitais metų penktadieniais (išskyrus I klasės privalomas šventes).

- Lietuvoje pagal seną tradiciją: Kūčių dieną (net sekmadienį).

4. Pasninko įsakymas reiškia, kad galima iki soties valgyti tik vieną kartą per dieną. Be šio pagrindinio valgio leidžiama vieną ar du kartus lengvai užkąsti. Tarpuose tarp šių valgymų valgyti negalima, leidžiama gerti vandenį, vaistus, alų, vyną, kavą, arbatą, sultis, bet ne pasotinančius gėrimus (pieną, šokoladą, buljoną).

5. Pasninko laikytis privalo visi katalikai, baigę 18 amžiaus metus iki pradėtų 60 metų. Nuo pasninko atleidžiami:

- ligoniai, silpnai besijaučiantys;

- nėščios ir žindančios moterys;

- tą dieną dirbantys sunkų fizinį ar protinį darbą, ilgai keliaujantys.

6. Susilaikymo įsakymas draudžia valgyti žinduolių ir paukščių mėsą bei jos produktus, pvz., buljoną. Leidžiama žuvis, kiaušiniai, pieno produktai, jūros gėrybės, o taip pat gyvulinių taukų naudojimas valgio ruošimui.

7. Susilaikymo laikytis privalo visi katalikai, baigę 14 amžiaus metus. Nuo susilaikymo atleidžiami (išskyrus Pelenų dieną, Didįjį penktadienį ir Kūčias):

- visi, atleistieji nuo pasninko;

- negalintys pasirinkti maisto, turintys valgyti tai, kas duodama (svečiai, krikštynų ar laidotuvių pietų dalyviai, vargšai, vaikai ir pan.).

 

2019 METŲ LITURGINIS KALENDORIUS

 

SAUSIS

Kalbama Švč. Jėzaus Vardo litanija.

 

KALĖDŲ LAIKAS

Viešpaties Gimimo laikas

 

1 A – Viešpaties Gimimo oktava (Naujieji metai) – I klasė. Privaloma šventė. Giedamas „Veni, Creator“ – vis. atl. Spalva: balta.

2 T – Švč. Jėzaus Vardas – II klasė. Spalva: balta.

3 K – Eilinė diena – IV klasė; Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

4 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Telesforo, pop. ir kank., minėjimas. Šventinamas Trijų Karalių vanduo. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

 

Epifanijos laikas

 

6 S – Viešpaties Apsireiškimas (Epifanija, Trys Karaliai) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Šventinamas auksas, smilkalai ir mira; kunigas šventina namus, pašventinta kreida ant durų staktų užrašoma +C+M+B ir metų skaičius. Prakartėlėje pastatomos trijų karalių figūros. Spalva: balta.

7 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

8 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

9 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

10 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

11 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Higino, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

12 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Spalva: balta.

 

EILINIS METŲ LAIKAS

 

13 S – Šv. Šeima – Jėzus, Marija ir Juozapas – II klasė. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Krikšto paminėjimas. Spalva: balta.

14 Pi – Šv. Hiliaras, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Felikso, kun. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

15 A – Šv. Paulius, pirmasis atsiskyrėlis, išp. – III klasė; Šv. Mauro, abato, minėjimas. Spalva: balta.

16 T – Šv. Marcelis I, pop. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

17 K – Šv. Antanas, abatas – III klasė. Spalva: balta.

18 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Priskos, merg. ir kank., minėjimas. Prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Spalva: žalia.

19 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Marijaus, Mortos, Audifakso ir Abakumo, kankinių, minėjimas; Šv. karaliaus Kanuto, kank., minėjimas. Spalva: balta.

20 S – II sekmadienis po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

21 Pi – Šv. Agnietė, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

22 A – Šv. Vincentas ir Anastazas, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

23 T – Šv. Raimundas Penjafortietis, išp. – III klasė; Šv. Emerencijonas, merg. ir kank., minėjimas. Vilniaus arkivykupijoje: Vilniaus arkikatedros konsekravimo metinės – I klasė. Spalva: balta.

24 K – Šv. Timotiejus, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

25 Pe – Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas – III klasė; Šv. ap. Petro minėjimas. Spalva: balta.

26 Š – Šv. Polikarpas, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

27 S – III sekmadienis po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

28 Pi – Šv. Petras Nolaskas, išp. – III klasė. Šv. Agnietės, merg. ir kank., antrasis minėjimas. Spalva: balta.

29 A – Šv. Pranciškus Salezas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

30 T – Šv. Martyna, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

31 K – Šv. Jonas Boskas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

 

VASARIS

 

1 Pe – Šv. Ignotas (Antiochietis), vysk. ir kank. – III klasė; Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: raudona.

2 Š – Švč. M. Marijos Apsivalymas (Grabnyčios) – II klasė. Žvakių (grabnyčių) šventinimas ir procesija. Išardoma prakartėlė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis. Spalva: balta.

3 S – IV sekmadienis po Epifanijos – II klasė. Palaiminimas su šv. Blažiejaus žvakėmis nuo gerklės ligų. Spalva: žalia.

4 Pi – Šv. Andriejus Korsinis, vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

5 A – Šv. Agota, merg. ir kank. – III klasė. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo. Spalva: raudona.

6 T – Šv. Titas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Daratos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

7 K – Šv. Romualdas, abatas – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

8 Pe – Šv. Jonas Matietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

9 Š – Šv. Kirilas Aleksandrietis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Apolonijos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

10 S – V sekmadienis po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

11 Pi – Nekaltosios Mergelės Marijos Apsireiškimas (Lurdo Marija) – III klasė. Spalva: balta.

12 A – Šv. Septyni Švč. M. Marijos Tarnų Ordino Steigėjai, išp. – III klasė. Spalva: balta.

13 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

14 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Valentino, kun. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

15 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Faustino ir Jovitos, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

16 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Spalva: balta.

 

SEPTUAGEZIMOS LAIKAS

 

17 S – Septuagezimos sekmadienis – II klasė. Spalva: violetinė.

18 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Simeono, vysk. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

19 A – Eilinė diena – IV klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Malda.) Spalva: violetinė.

20 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: violetinė.

21 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: violetinė.

22 Pe – Šv. apaštalo Petro Sostas – II klasė; Šv. ap. Pauliaus minėjimas. Katedros aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

23 Š – Šv. Petras Damijanis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

24 S – Seksagezimos sekmadienis – II klasė. Šv. Motiejaus, apaštalo, min. Spalva: violetinė.

25 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: violetinė.

26 A – Eilinė diena – IV klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios atminimas.) Spalva: violetinė.

27 T – Šv. Sopulingosios Mergelės Gabrielius, išp. – III klasė. Spalva: balta.

28 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: violetinė.

 

KOVAS

Kalbama Šv. Juozapo litanija.

 

1 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

2 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

3 S – Kvinkvagezimos sekmadienis – II klasė. Po šv. Mišių prasideda 40 valandų Švč. Sakramento adoracija (iki antradienio rytinių šv. Mišių) kaip atgaila už Užgavėnių metu padaromas ir kitas viešas nuodėmes. Spalva: violetinė.

4 Pi – Šv. Kazimieras, išp., pirmasis Lietuvos globėjas, pirmasis Vilniaus arkivysk. globėjas – III klasė. Lietuvoje – I klasė. Šv. Liucijaus I, pop. ir kank., minėjimas. Atlaidai Vilniuje. Spalva: balta.

5 A – Eilinė diena (Užgavėnės) – IV klasė. Spalva: violetinė.

 

GAVĖNIA

Draudžiama dalyvauti pasilinksminimuose. Penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, vakarais giedami Kalvarijos kalnai, sekmadienį giedami „Graudūs verksmai“. Malda „Štai aš“ penktadieniais po šv. Komunijos – vis. atl.

 

Kvadragezimos laikas

 

6 T – Pelenų diena – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Šventinami pelenai iš praėjusių metų verbų, po to beriami tikintiesiems ant galvų kaip atgailos ženklas. Spalva: violetinė.

7 K – Ketvirtadienis po Pelenų dienos – III klasė. Šv. Tomo Akviniečio, išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

8 Pe – Penktadienis po Pelenų dienos – III klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Šv. Dievo Jono, išp., minėjimas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Erškėčių vainikas.) Spalva: violetinė.

9 Š – Šeštadienis po Pelenų dienos – III klasė; Šv. Pranciškos Romietės, našlės, minėjimas. Spalva: violetinė.

10 S – I kvadragezimos (gavėnios) sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

11 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

12 A – Eilinė diena – III klasė. Šv. Grigaliaus I, pop., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

13 T – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

14 K – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

15 Pe – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Ietis ir Vinys.) Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

16 Š – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė.) Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

17 S – II gavėnios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

18 Pi – Eilinė diena – III klasė. Šv. Kirilo Jeruzaliečio, vysk., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

19 A – Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis ir visuotinės Bažnyčios globėjas – I klasė. Eilinės dienos minėjimas. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Kaišiadorių vyskupijoje: vyskupijos Globėjas. Spalva: balta.

20 T – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

21 K – Eilinė diena – III klasė. Šv. Benedikto, abato, minėjimas. Benediktinų bažn. aplankymas – vis. atl. Spalva: violetinė.

22 Pe – Eilinė diena – III klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švč. Drobulė.) Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

23 Š – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

24 S – III gavėnios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

25 Pi – Apreiškimas Švč. M. Marijai – I klasė. Tobulas pasiaukojimas Jėzui per Mariją pagal šv. Liudviką Grinjoną de Monforą. Prieš tai – 33 dienų pasiruošimas. Spalva: balta.

26 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

27 T – Eilinė diena – III klasė. Šv. Jono Damaskiečio, išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

28 K – Eilinė diena – III klasė. Šv. Jono Kapistrano, išp., minėjimas. Spalva: violetinė.

29 Pe – Eilinė diena – III klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Penkios Žaizdos.) Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

30 Š – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

31 S – IV gavėnios sekmadienis (Laetare) – I klasė. Spalva: violetinė.

 

BALANDIS

 

1 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

2 A – Eilinė diena – III klasė. Šv. Pranciškaus Pauliečio, išp., minėjimas. Spalva: violetinė.

3 T – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

4 K – Eilinė diena – III klasė. Šv. Izidoriaus, vysk., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

5 Pe – Eilinė diena – III klasė. Šv. Vincento Ferero, išp., minėjimas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas.) Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

6 Š – Eilinė diena – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

 

Kančios laikas

Bažnyčioje uždengiami paveikslai ir statulos.

 

7 S – I Kančios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

8 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

9 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

10 T – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

11 K – Eilinė diena – III klasė. Šv. Leono I, pop., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

12 Pe – Eilinė diena – III klasė. Švč. M. Marijos Septynių Skausmų minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

13 Š – Eilinė diena – III klasė. Šv. Hermenegildo, kank., minėjimas. Spalva: violetinė.

14 S – II Kančios, arba Verbų sekmadienis – I klasė. Šventinamos verbos, vyksta procesija, šv. Mišiose skaitoma Kančios istorija pagal Matą. Spalva: violetinė.

15 Pi – Didžiosios savaitės pirmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

16 A – Didžiosios savaitės antradienis – I klasė. Kančios istorija pagal Morkų. Spalva: violetinė.

17 T – Didžiosios savaitės trečiadienis – I klasė. Kančios istorija pagal Luką. Vakare giedama Aušrinė ir Laudės (vad. „Tenebrae“), kurių metu gesinamos trikampio šviestuvo žvakės. Spalva: violetinė.

18 K – Viešpaties Vakarienės ketvirtadienis (Didysis ketvirtadienis) – I klasė. Rytą vyskupas katedroje šventina ligonių aliejų, katechumenų aliejų ir šv. krizmą, kurie bus naudojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Paskutinio patepimo ir Kunigystės sakramentus. Vakare – Paskutinės vakarienės Mišios, kojų plovimas, Švč. Sakramento pernešimas į garbinimo altorių, giedant „Pange lingua“ (vis. atl.), altorių nudengimas. Naktinė Švč. Sakramento adoracija. Spalva: violetinė.

19 Pe – Viešpaties Kančios ir Mirties penktadienis (Didysis penktadienis) – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Rytą giedamos „Tenebrae“, einamas Kryžiaus kelias. Vakare – Didžiojo penktadienio liturgija: Kančios istorija pagal Joną, devynios maldos, kryžiaus nudengimas ir adoracija (dalyvavimas – vis. atl.), Improperijos (Priekaištai), Komunijos dalinimas. Procesija į Kristaus Kapą, naktinis budėjimas prie jo. Pradedama Dievo Gailestingumo novena. Spalva: violetinė.

20 Š – Didysis šeštadienis – I klasė. Rytą giedamos „Tenebrae“. Spalva: violetinė.

 

VELYKŲ LAIKAS

Velykinis laikas

 

21 S – Prisikėlimo sekmadienis (Velykos) – I klasė. Vidurnaktį – Velykų vigilijos apeigos: šventinama ugnis ir Velykų žvakė, procesija į bažnyčią, diakonas gieda prekoniją, skaitiniai ir maldos, litanija, Krikšto vandens šventinimas, (gali būti iškilmingas Krikštas), Krikšto pažadų atnaujinimas (dalyvavimas – vis. atl.), Prisikėlimo Mišios, Laudės. Velykų rytą – Prisikėlimo apeigos ir procesija aplink bažnyčią, giedant „Linksma diena“, iškilmingos šv. Mišios, šventinami avinėliai, margučiai ir kiti valgiai, kurie valgomi atsigavėjimo pusryčiams. Velykų laiku šventinami namai. Tikintieji nešasi šventintos ugnies ir vandens namo, aplanko ir šv. vandeniu apšlaksto artimųjų kapus. Spalva: balta.

22 Pi – Pirmadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

23 A – Antradienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

24 T – Trečiadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

25 K – Ketvirtadienis Velykų oktavoje – I klasė. Didžiosios litanijos (Kryžiaus diena). Procesija giedant Visų šventųjų litaniją ir suplikacijas „Šventas Dieve“. Spalva: balta.

26 Pe – Penktadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

27 Š – Baltasis šeštadienis – I klasė. Spalva: balta.

28 S – Baltasis sekmadienis, Velykų oktava (Atvelykis) – I klasė. (Dievo Gailestingumo šventė.) Spalva: balta.

29 Pi – Šv. Petras Veronietis, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

30 A – Šv. Kotryna Sienietė, merg. – III klasė. Spalva: balta.

 

GEGUŽĖ

Kasdien vakarais rengiamos gegužinės pamaldos: prie gėlėmis papuošto Marijos altoriaus ar paveikslo giedama Švč. M. Marijos litanija, giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“, kalbama šv. Bernardo malda „Atsimink“.

 

1 T – Šv. Juozapas Darbininkas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis, išp. – I klasė. Spalva: balta.

2 K – Šv. Atanazas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

3 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Aleksandro I, pop., Evencijaus ir Teodulo, kankinių, ir šv. Juvenalio, vysk. ir išp., minėjimas. (Šv. Kryžiaus atradimas. Šventinami kryžiai. Pradedamas teikti (iki IX. 14) palaiminimas prieš žaibą, krušą ir audrą.) Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

4 Š – Šv. Monika, našlė – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 S – II sekmadienis po Velykų – II klasė. Motinos diena. Palaiminimas motinoms. Vakare leidžiamos vienos gedulingosios Mišios (II klasė) už mirusias motinas. Spalva: balta.

6 Pi – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas, Lotynų vartuose; Šv. Dominykas Savio, išp.) Spalva: balta.

7 A – Šv. Stanislovas, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

8 T – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. M. Marija, Visų Šventųjų Karalienė ir Gražiosios Meilės Motina; Švč. M. Marija, Visų Malonių Tarpininkė; Švč. M. Marija, Švč. Jėzaus Širdies Valdovė; Šv. Mykolo, arkangelo, apsireiškimas.) Spalva: balta.

9 K – Šv. Grigalius Nazianzietis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

10 Pe – Šv. Antoninas, vysk. ir išp. – III klasė. Šv. Gordijono ir Epimacho, kank., minėjimas. Kaišiadorių vyskupijoje: Katedros konsekravimo metinės – I klasė. Spalva: balta.

11 Š – Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai – II klasė. Spalva: raudona.

12 S – III sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta.

13 Pi – Šv. Robertas Belarminas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. (Pirmasis Švč. M. Marijos apsireiškimas Fatimoje 1917 m.) Spalva: balta.

14 A – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Bonifaco, kank., minėjimas. Spalva: balta.

15 T – Šv. Jonas Krikštytojas Salietis, išp. – III klasė. (Šv. Artojas Izidorius, išp.) Spalva: balta.

16 K – Šv. Ubaldas, vysk. ir išp. – III klasė. (Šv. Andriejus Bobolė, kank.; Šv. Jonas Nepomukas, kank.) Spalva: balta.

17 Pe – Šv. Paskalis Bailonas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 Š – Šv. Venantas, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

19 S – IV sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta.

20 Pi – Šv. Bernardinas Sienietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

21 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

22 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

23 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

24 Pe – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. M. Marija, Krikščionių Pagalba.) Spalva: balta.

25 Š – Šv. Grigalius (VII), pop. ir išp. – III klasė. Šv. Urbono, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

26 S – V sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta.

27 Pi – Šv. Beda Garbingasis, išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Šv. Jono I, pop. ir kank., minėjimas. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Einama procesija, aplankant tris kryžius laukuose, giedama Visų šventųjų litanija, kunigas laimina laukus, giedamos suplikacijos „Šventas Dieve“, giesmė „Viešpatie Karaliau“.

28 A – Šv. Augustinas (Kenterberietis), vysk. ir išp. – III klasė. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Spalva: balta.

29 T – Žengimo į dangų vigilija – II klasė. Šv. Marijos Magdalenos de Paci, merg., minėjimas. Mažosios litanijos, arba maldavimai. Spalva: balta.

 

Žengimo į dangų laikas

 

30 K – Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Po Evangelijos užgesinama Velykų žvakė, rengiama procesija. Spalva: balta.

31 Pe – Švč. M. Marija Karalienė – II klasė. Šv. Petronėlės, merg., minėjimas. Kalbamas Pasiaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktas. Prasideda pasiruošimo Sekminėms novena – „Veni Creator“. Spalva: balta.

 

BIRŽELIS

Kasdien vakarais rengiamos birželinės pamaldos: prie Jėzaus Širdies altoriaus ar paveikslo giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, giesmė „Iš šios žemelės“, kalbama malda „Gerasis Jėzau“.

 

1 Š – Šv. Angelė Meriči, merg. – III klasė. (Telšių vyskupijoje: Šv. Justinas, kank., vyskupijos globėjas – I klasė, spalva: raudona.) Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

2 S – Sekmadienis po Žengimo į dangų – II klasė. Tėvo diena. Palaiminimas tėvams. Vakare leidžiamos vienos gedulingos Mišios (II klasė) už mirusius tėvus. Spalva: balta.

3 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

4 A – Šv. Pranciškus Karačijolas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

5 T – Šv. Bonifacas, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

6 K – Šv. Norbertas, vysk. ir išp. – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

7 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

8 Š – Sekminių vigilija – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

 

Sekminių oktava

 

9 S – Sekminių sekmadienis – I klasė. Rengiama procesija. „Veni, Creator“ giedojimas – vis. atl. Spalva: raudona.

10 Pi – Pirmadienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.

11 A – Antradienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.

12 T – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

13 K – Ketvirtadienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.

14 Pe – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

15 Š – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

 

EILINIS METŲ LAIKAS

 

16 S – I sekmadienis po Sekminių, Švenčiausiosios Trejybės šventė – I klasė. Brevijoriaus Primoje giedamas šv. Atanazo tikėjimo išpažinimas „Quicumque“. Spalva: balta.

17 Pi – Šv. Grigalius Barbadikas, vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 A – Šv. Efremas Siras, diakonas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Šv. Morkaus ir Marcelijono, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

19 T – Šv. Julijona Falkonieri, merg. – III klasė; Šv. Gervazo ir Protazo, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

20 K – Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Einama iškilminga procesija su Švč. Sakramentu, aplankant keturis lauke papuoštus altorius (dalyvavimas – vis. atl.). Šventinami iš devynių žolynų ar gėlių supinti vainikai, laiminamos šeimos su vaikais. Spalva: balta.

21 Pe – Šv. Aloyzas Gonzaga, išp. – III klasė. Spalva: balta.

22 Š – Šv. Paulinas Nolietis, vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

23 S – II sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

24 Pi – Šv. Jono Krikštytojo Gimimas (Joninės) – I klasė. Kauno arkivyskupijoje: arkivyskupijos globėjas. Spalva: balta.

25 A – Šv. Vilhelmas, abatas – III klasė. Spalva: balta.

26 T – Šv. Jonas ir Paulius, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

27 K – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. M. Marija, Nuolatinė Gelbėtoja.) Spalva: žalia.

28 Pe – Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventė – I klasė. Malda „Gerasis Jėzau“ – vis. atl. Spalva: balta.

29 Š – Šv. Petras ir Paulius, apaštalai (Petrinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Bazilikos ar katedros aplankymas – vis. atl.; vyskupo palaiminto krucifikso ar rožančiaus pamaldus naudojimas – vis. atl. Spalva: raudona.

30 S – III sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

 

LIEPA

Kalbama Brangiausiojo Kristaus Kraujo litanija.

 

1 Pi – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas – I klasė. Spalva: raudona.

2 A – Švč. M. Marijos Apsilankymas – II klasė. Šv. Proceso ir Martinijono, kankinių, minėjimas. Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Spalva: balta.

3 T – Šv. Irenėjas, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

4 K – Eilinė diena – IV klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). (Eucharistinė Jėzaus Širdis. Visų šventųjų aukščiausiųjų pontifikų paminėjimas.) Spalva: žalia.

5 Pe – Šv. Antanas Marija Zakarijas, išp. – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

6 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. (Šv. Marija Goreti, merg. ir kank.) Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

7 S – IV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

8 Pi – Šv. karalienė Elžbieta, našlė – III klasė. Spalva: balta.

9 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

10 T – Šv. Septyni Broliai, kankiniai, bei šv. Rufina ir Sekunda, mergelės ir kankinės (Miegantieji Broliai) – III klasė. Spalva: raudona.

11 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Pijaus I, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

12 Pe – Šv. Jonas Gualbertis, abatas – III klasė. Šv. Naboro ir Felikso, kankinių, minėjimas. Spalva: balta. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Bonifacas (Brunonas), vysk. ir kank., antrasis arkivyskupijos globėjas – II klasė, spalva: raudona. (Lietuvoje: Pal. Jurgis Matulaitis, vysk. – II klasė, spalva: balta.)

13 Š – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

14 S – V sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

15 Pi –Šv. imperatorius Henrikas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

16 A – Eilinė diena – IV klasė. Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos minėjimas (Marija Škaplierinė). Spalva: žalia.

17 T – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Alekso, išp., minėjimas. (Švč. M. Marijos Nuolankumas.) Spalva: žalia.

18 K – Šv. Kamilas Lelietis, išp. – III klasė. Šv. Simforozos ir septynių jos sūnų, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

19 Pe – Šv. Vincentas Paulietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

20 Š – Šv. Jeronimas Emilijanis, išp. – III klasė. Šv. Margaritos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

21 S – VI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

22 Pi – Šv. Marija Magdalena, atgailotoja – III klasė. Spalva: balta.

23 A – Šv. Apolinaras, vysk. ir kank. – III klasė. Šv. Liborijaus, vysk. ir išp., minėjimas. Spalva: raudona.

24 T – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Kristinos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

25 K – Šv. Jokūbas, apaštalas – II klasė. Šv. Kristoforo, kank., minėjimas. Spalva: raudona. Kauno arkivyskupijoje: Kauno arkikatedros konsekravimo metinės – I klasė, spalva: balta.

26 Pe – Šv. Ona, Švč. M. Marijos Motina (Oninės) – II klasė. Spalva: balta.

27 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Šv. Pantaleono, kank., minėjimas. Spalva: balta.

28 S – VII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Kryžių kalno atlaidai. Spalva: žalia.

29 Pi – Šv. Morta, merg. – III klasė. Šv. Felikso, Simplicijaus, Faustino ir Beatričės, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

30 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Abdono ir Seneno, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

31 T – Šv. Ignacas Lojola, išp. – III klasė. Jėzuitų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

 

RUGPJŪTIS

 

1 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Makabėjų, kankinių, minėjimas. (Šv. apaštalas Petras Pančiuose.) Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

2 Pe – Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Šv. Stepono I, pop. ir kank., minėjimas. Porciunkulės atlaidai. Bazilikos, katedros, parapinės ar pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

3 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. (Šv. Stepono, pirmojo kankinio, Radimas.) Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

4 S – VIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

5 Pi – Šv. Marijos Snieginės bazilikos pašventinimas – III klasė. Spalva: balta.

6 A – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Atsimainymas – II klasė. Šv. Siksto II, pop., Felicisimo ir Agapito, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

7 T – Šv. Kajetonas, išp. – III klasė; Šv. Donato, vysk. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

8 K – Šv. Jonas Marija Vianėjus, išp. – III klasė. Šv. Kirijako, Largo ir Smaragdo, kank., minėjimas. Spalva: balta.

9 Pe – Šv. Lauryno vigilija – III klasė. Šv. Romano, kank., minėjimas. Spalva: violetinė.

10 Š – Šv. Laurynas, kank. – II klasė. Spalva: raudona.

11 S – IX sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

12 Pi – Šv. Klara, merg. – III klasė. Spalva: balta.

13 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Ipolito ir Kasijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Nusidėjėlių Gynėja.) Spalva: žalia.

14 T – Žolinės vigilija – II klasė. Šv. Euzebijaus, išp., minėjimas. (Šv. Meinhardas, vysk., lyvių apaštalas.) Spalva: violetinė.

15 K – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė) – I klasė. Privaloma šventė. Žolynų ir vaisių laiminimas. Atlaidai Krekenavoje, Pivašiūnuose. Spalva: balta.

16 Pe – Šv. Joakimas, Švč. M. Marijos Tėvas, išp. – II klasė. (Šv. Rokas, išp.) Spalva: balta.

17 Š – Šv. Hiacintas (Jackus), išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 S – X sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

19 Pi – Šv. Jonas Eudas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

20 A – Šv. Bernardas, abatas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė Spalva: balta.

21 T – Šv. Joana Pranciška Fremiot de Šantal, našlė – III klasė. Spalva: balta.

22 K – Švč. M. Marijos Nekaltoji Širdis – II klasė. Šv. Timotiejaus, Ipolito ir Simforijono, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

23 Pe – Šv. Pilypas Benetis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

24 Š – Šv. Baltramiejus, apaštalas – II klasė. (Švč. M. Marija, Ligonių Sveikata.) Spalva: raudona.

25 S – XI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

26 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Zefirino, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Kazimiero, arkivyskupijos globėjo, relikvijų perkėlimas – II klasė, spalva: balta.

27 A – Šv. Juozapas Kalasantas, išp. – III klasė Spalva: balta.

28 T – Šv. Augustinas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Šv. Hermio, kank., minėjimas. Augustinų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

29 K – Šv. Jono Krikštytojo Nukirsdinimas – III klasė. Šv. Sabinos, kank., minėjimas. Spalva: raudona.

30 Pe – Šv. Rožė Limietė, merg. – III klasė. Šv. Felikso ir Adaukto, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

31 Š – Šv. Raimundas Nonatas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

 

RUGSĖJIS

 

1 S – XII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

2 Pi – Šv. karalius Steponas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

3 A –Šv. Pijus X, pop. ir išp. – III klasė. Šv. Pijaus X kunigų brolijoje: šventasis globėjas – I klasė. Spalva: balta.

4 T – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. Mergelė Marija, Dieviškojo Ganytojo Motina.) Spalva: žalia.

5 K – Šv. Laurynas Justinijanis, vysk. ir išp. – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

6 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

7 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

8 S – Švč. M. Marijos Gimimas (Šilinė) – II klasė, Lietuvoje – I klasė. XIII sekmadienio po Sekminių minėjimas. Sėklos ir pasėlių laiminimas. Atlaidai Šiluvoje, Trakuose. Spalva: balta.

9 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Gorgonijaus, kank., minėjimas. Spalva: žalia.

10 A – Šv. Mikalojus Tolentietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

11 T – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Proto ir Hiacinto, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

12 K – Švenčiausiasis Marijos Vardas – III klasė. Spalva: balta.

13 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

14 Š – Švč. Kryžiaus Išaukštinimas – II klasė. Šventinami kryžiai. Spalva: raudona.

15 S – XIV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Švč. M. Marijos Septynių Skausmų minėjimas (Marija Sopulingoji). Spalva: žalia.

16 Pi – Šv. Kornelijus, pop., ir Kiprijonas, vysk., kankiniai – III klasė. Šv. Eufemijos, merg., Liucijos ir Geminijono, kankinių, minėjimas.

17 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Pranciškaus, išp., šventųjų stigmų įspaudimo minėjimas (Pranciškaus Žaizdos). Spalva: žalia.

18 T – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė. Šv. Juozapo Kupertiniečio, išp., minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

19 K – Šv. Januarijus, vysk., ir draugai, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

20 Pe – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė. Šv. Eustachijaus ir draugų, kankinių, minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

21 Š – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė. Šv. Mato, apaštalo ir evangelisto, minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

22 S – XV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

23 Pi – Šv. Linas, pop. ir kank. – III klasė. Šv. Teklės, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: raudona.

24 A – Eilinė diena – IV klasė; Išpirkimo Švč. M. Marijos minėjimas (Marija, Belaisvių Vaduotoja). Spalva: žalia.

25 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

26 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Kiprijono ir Justinos, merg., kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

27 Pe – Šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

28 Š – Šv. kunigaikštis Vaclovas, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

29 S – Šv. Mykolo, arkangelo, bazilikos pašventinimas – I klasė. XVI sekmadienio po Sekminių minėjimas. Spalva: balta.

30 Pi – Šv. Jeronimas, kun., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

 

SPALIS

Kasdien kalbamas ar giedamas šv. rožančius.

 

1 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Remigijaus, vysk. ir išp., minėjimas. Spalva: žalia.

2 T – Šv. Angelai Sargai – III klasė. Spalva: balta.

3 K – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, merg. – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

4 Pe – Šv. Pranciškus Asyžietis, išp. – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

5 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Šv. Placido ir draugų, kank., minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

6 S – XVII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Leidžiamos 1 giedotinės ir 1 skaitytinės arba dvejos skaitytinės votyvinės Švč. M. Marijos Rožančinės Mišios. Spalva: žalia.

7 Pi – Švč. M. Marija Rožančinė – II klasė. Šv. Morkaus I, pop. ir išp., minėjimas. Spalva: balta.

8 A – Šv. Brigita, našlė – III klasė. Šv. Sergijaus, Bacho, Marcelino ir Apulėjaus, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

9 T – Šv. Jonas Leonardis, išp. – III klasė. Šv. Dionizo, vysk., Rustiko ir Eleuterijaus, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

10 K – Šv. Pranciškus Borgijas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

11 Pe – Švč. M. Marijos Motinystė – II klasė. Spalva: balta.

12 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Spalva: balta.

13 S – XVIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. (Paskutinis Švč. M. Marijos apsireiškimas Fatimoje 1917 m.) Spalva: žalia.

14 Pi – Šv. Kalikstas I, pop. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

15 A – Šv. Teresė Avilietė, merg. – III klasė. Karmelitų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

16 T – Šv. Jadvyga, našlė – III klasė. (Švč. M. Marijos Tyrumas.) Spalva: balta.

17 K – Šv. Margarita Marija Alakok, merg. – III klasė. Spalva: balta.

18 Pe – Šv. Lukas, evangelistas – II klasė. Spalva: raudona.

19 Š – Šv. Petras Alkantarietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

20 S – XIX sekmadienis po Sekminių – II klasė. Pasaulio misijų diena, meldžiamės už misionierius. Spalva: žalia.

21 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Hilarijono, abato, minėjimas; Šv. Uršulės ir draugių, mergelių ir kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

22 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

23 T – Šv. Antanas Marija Klaretas, vysk. ir išp. – III klasė. (Švenčiausiasis Atpirkėjas.) Spalva: balta.

24 K – Šv. Rapolas, arkangelas – III klasė. Spalva: balta.

25 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Krizanto ir Darijos, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

26 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Šv. Evaristo, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

27 S – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus Karalius – I klasė. Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas – vis. atl. Spalva: balta.

28 Pi – Šv. Simonas ir Judas Tadas, apaštalai – II klasė. Spalva: raudona.

29 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

30 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

31 K – Eilinė diena – IV klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: žalia.

 

LAPKRITIS

 

1 Pe – Visi Šventieji – I klasė. Privaloma šventė. XI. 1–8 dienomis kapinių aplankymas – vis. atl. už mirusius. Kapai sutvarkomi, šlakstomi šv. vandeniu, uždegamos žvakės, giedamas „Viešpaties Angelas“, „Mirusiojo vardo paminėjimas“. (Šv. Pijaus X kunigų brolijos įsteigimas 1970 m.) Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Spalva: balta.

2 Š – Visų mirusių tikinčiųjų paminėjimas (Vėlinės) – I klasė. Leidžiamos trejos gedulingos šv. Mišios. Procesija į kapines. Bažnyčios aplankymas – vis. atl. už mirusius. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis. Spalva: juoda.

3 S – XXI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

4 Pi – Šv. Karolis Boromiejus, vysk. ir išp. – III klasė. Šv. Vitalio ir Agrikolos, kankinių, minėjimas.

5 A – Eilinė diena – IV klasė. (Šventosios Relikvijos.) Spalva: žalia.

6 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

7 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

8 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Keturių Karūnuotųjų kankinių minėjimas. Spalva: žalia.

9 Š – Švč. Išganytojo (Laterano) arkibazilikos pašventinimas – II klasė. Šv. Teodoro, kank., minėjimas. Katedros aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

10 S – XXII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

11 Pi – Šv. Martynas, vysk. ir išp. – III klasė. Šv. Meno, kank., minėjimas. Spalva: balta.

12 A – Šv. Martynas I, pop. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

13 T – Šv. Didakas, išp. – III klasė. (Šv. Stanislovas Kostka, išp.) Spalva: balta.

14 K – Šv. Juozapatas (Kuncevičius), vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

15 Pe – Šv. Albertas Didysis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

16 Š – Šv. Gertrūda, merg. – III klasė. Spalva: balta. Lietuvoje: Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina – I klasė, spalva: balta. (Švč. Mergelės Marijos Globa.) Atlaidai Vilniuje.

17 S – XXIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

18 Pi – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas – III klasė. Spalva: balta.

19 A – Šv. Elzbieta (Vengrė), našlė – III klasė. Šv. Poncijono, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

20 T – Šv. Feliksas Valua, išp. – III klasė. (Šv. Rapolas Kalinauskas, išp.) Spalva: balta.

21 K – Švč. M. Marijos Paaukojimas – III klasė. Spalva: balta.

22 Pe – Šv. Cecilija, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

23 Š – Šv. Klemensas I, pop. ir kank. – III klasė; Šv. Felicitos, kank., minėjimas. Spalva: raudona.

24 S – XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

25 Pi – Šv. Kotryna Aleksandrietė, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

26 A – Šv. Silvestras, abatas – III klasė. Šv. Petro Aleksandriečio, vysk. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

27 T – Eilinė diena – IV klasė. (Stebuklingojo medalikėlio Nekaltoji Mergelė Marija.) Spalva: žalia.

28 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

29 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Saturnino, kank., minėjimas. Spalva: žalia.

30 Š – Šv. Andriejus, apaštalas – II klasė. Spalva: raudona.

 

GRUODIS

 

ADVENTAS

Draudžiama dalyvauti pasilinksminimuose. Pastatomas advento vainikas su trimis violetinėmis ir viena rausva žvake (kiekvieną advento sekmadienį uždegama viena žvake daugiau), ant altoriaus – rarotinė žvakė su baltu ar žydru kaspinu Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei. Sekmadieniais prieš aušrą ar kitomis dienomis giedamos Rarotos – votyvinės Mišios Švč. M. Marijos garbei (II klasė) su įžangine giesme „Rorate caeli“. Giedamos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo valandos.

 

1 S – I advento sekmadienis – I klasė. Kalėdaičių šventinimas. Spalva: violetinė.

2 Pi – Šv. Bibijona, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

3 A – Šv. Pranciškus Ksaveras, išp. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas. Spalva: balta.

4 T – Šv. Petras Auksažodis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas; Šv. Barboros, merg. ir kank., minėjimas. (Pal. Kristijonas, vysk., prūsų apaštalas.) Spalva: balta.

5 K – Eilinė diena – III klasė. Šv. Sabo, abato, minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

6 Pe – Šv. Mikalojus, vysk. ir išp. – III klasė. Vilniaus arkivyskupijoje: antrasis arkivyskupijos globėjas – II klasė. Kauno miesto globėjas. Eilinės dienos minėjimas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

7 Š – Šv. Ambraziejus, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

8 S – Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas – I klasė. II advento sekmadienio minėjimas. Spalva: balta.

9 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

10 A – Eilinė diena – III klasė. Šv. Melchijado, pop. ir kank., minėjimas. (Švč. M. Marijos namo perkėlimas (Loreto Dievo Motina).) Spalva: violetinė.

11 T – Šv. Damazas I, pop. ir išp. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas. Spalva: balta.

12 K – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

13 Pe – Šv. Liucija, merg. ir kank. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas. Spalva: raudona.

14 Š – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

15 S III advento sekmadienis (Gaudete) – I klasė. Spalva: rožinė.

16 Pi – Šv. Euzebijus Vercelietis, vysk. ir kank. – III klasė.

17 A – Eilinė diena – II klasė. XII. 17–23 dienomis giedamos mišparų „O antifonos“. Spalva: violetinė.

18 T – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. (Švč. M. Marijos Laukimasis.) Spalva: violetinė.

19 K – Eilinė diena – II klasė. Spalva: violetinė.

20 Pe – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Pal. Vitas, pirmasis Lietuvos vyskupas, išp.) Spalva: violetinė.

21 Š – Šv. Tomas, apaštalas – II klasė; Advento metų ketvirčio dienos minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

22 S – IV Advento sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

23 Pi – Eilinė diena – II klasė. (Švč. M. Marijos ir šv. Juozapo Sužadėtuvės.) Spalva: violetinė.

24 A – Kalėdų vigilija (Kūčios) – I klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Kūčių vakarienė šeimoje, dalijamasi kalėdaičiais. Spalva: violetinė.

 

KALĖDŲ LAIKAS

Viešpaties Gimimo laikas

 

25 T – Viešpaties Gimimas (Kalėdos) – I klasė; antrose Mišiose: Šv. Anastazijos, kank., minėjimas. Privaloma šventė. Vidurnaktį – prakartėlės atidarymas, Bernelių (Piemenėlių) Mišios. Dieną dar dvejos šv. Mišios. Spalva: balta.

26 K – Šv. Steponas, pirmasis kankinys – II klasė. Kalėdų oktavos minėjimas. Avižų šventinimas. Spalva: raudona.

27 Pe – Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas – II klasė. Kalėdų oktavos minėjimas. Šv. Jono vyno ligoniams šventinimas. Spalva: balta.

28 Š – Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kank. – II klasė. Kalėdų oktavos minėjimas. Spalva: raudona.

29 S – Sekmadienis Viešpaties Gimimo oktavoje – II klasė. Kalėdų oktavos minėjimas. Spalva: balta.

30 Pi – Šeštoji Kalėdų oktavos diena – II klasė. Spalva: balta.

31 A – Septintoji Kalėdų oktavos diena – II klasė. Šv. Silvestro, pop. ir išp., minėjimas. Metų pabaigos pamaldos, „Te Deum“ giedojimas – vis. atl. Spalva: balta.