Liturginis kalendorius

2023 metų liturginis kalendorius

Bažnyčios liturginiuose metuose šventės yra susietos arba su savaitės, arba su mėnesio dienomis, todėl susidaro du tarpusavyje persipynę švenčių ciklai: liturginių laikų ciklas ir švenčių ciklas.

Liturginės dienos gali būti sekmadieniai, eilinės savaitės dienos, vigilijos (švenčių išvakarės), oktavos (didelių švenčių minėjimas per aštuonias dienas) bei šventės. Visos šios dienos dar skirstomos į keturias iškilmingumo klases, taip pat yra kai kurių švenčių minėjimai.

Kalendoriuje surašyti:

- visuotinėje Bažnyčioje ir Lietuvos vyskupijose švenčiamų liturginių dienų oficialūs pavadinimai, skliausteliuose – kai kurių švenčių įprasti lietuviški pavadinimai;

- privalomos šventės ir pasninko dienos, su šventėmis susiję visuotiniai atlaidai, kai kurie palaiminimai ar ypatingos apeigos. Pasninkas ir susilaikymas patariamas dienomis, kurios nurodytos 1917 m. Kanonų teisės kodekse, can. 1252 (patikslinta Acta Apostolicae Sedis 49 (1957), p. 638);

- skliausteliuose – kai kurios šventės, randamos Romos Mišiolo (1936 ir 1962 m. leidimų) skyriuje „Kai kurioms vietoms“, taip pat kai kurie su Lietuva susiję šventieji.

Naudojami sutrumpinimai: pop. – popiežius, vysk. – vyskupas, Bažn. mok. – Bažnyčios mokytojas, kank. – kankinys, išp. – išpažinėjas, merg. – mergelė, vis. atl. – galimybė gauti visuotinius atlaidus Bažnyčios nustatytomis sąlygomis.

 

Pasninkas ir susilaikymas

1. Bažnyčia įsako laikytis pasninko ir susilaikymo:

- Pelenų trečiadienį;

- Didįjį penktadienį.

2. Be šių dviejų dienų, patariama tradiciškai laikytis pasninko ir susilaikymo taip pat:

- Visais gavėnios penktadieniais (I klasės šventėse tik susilaikoma);

- Metų ketvirčio dienomis;

- Visų Šventųjų, Kalėdų, Sekminių ir Marijos Nekaltojo Prasidėjimo švenčių išvakarėse (išskyrus sekmadienius).

3. Bažnyčia įsako laikytis susilaikymo:

- visais kitais metų penktadieniais (išskyrus I klasės privalomas šventes).

- Lietuvoje pagal seną tradiciją: Kūčių dieną (net sekmadienį).

4. Pasninko įsakymas reiškia, kad galima iki soties valgyti tik vieną kartą per dieną. Be šio pagrindinio valgio leidžiama vieną ar du kartus lengvai užkąsti. Tarpuose tarp šių valgymų valgyti negalima, leidžiama gerti vandenį, vaistus, alų, vyną, kavą, arbatą, sultis, bet ne pasotinančius gėrimus (pieną, šokoladą, buljoną).

5. Pasninko laikytis privalo visi katalikai, baigę 18 amžiaus metus iki pradėtų 60 metų. Nuo pasninko atleidžiami:

- ligoniai, silpnai besijaučiantys;

- nėščios ir žindančios moterys;

- tą dieną dirbantys sunkų fizinį ar protinį darbą, ilgai keliaujantys.

6. Susilaikymo įsakymas draudžia valgyti žinduolių ir paukščių mėsą bei jos produktus, pvz., buljoną. Leidžiama žuvis, kiaušiniai, pieno produktai, jūros gėrybės, o taip pat gyvulinių taukų naudojimas valgio ruošimui.

7. Susilaikymo laikytis privalo visi katalikai, baigę 14 amžiaus metus. Nuo susilaikymo atleidžiami (išskyrus Pelenų dieną, Didįjį penktadienį ir Kūčias):

- visi, atleistieji nuo pasninko;

- negalintys pasirinkti maisto, turintys valgyti tai, kas duodama (svečiai, krikštynų ar laidotuvių pietų dalyviai, vargšai, vaikai ir pan.).

 

I. LITURGINIAI METAI

1. Liturginiai laikai

 

ADVENTAS

Draudžiama dalyvauti triukšminguose pasilinksminimuose (vestuvės, šokiai ir pan.). Pastatomas advento vainikas su trimis violetinėmis ir viena rausva žvake (kiekvieną advento sekmadienį uždegama viena žvake daugiau), ant altoriaus – rarotinė žvakė su baltu ar žydru kaspinu Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei. Šeštadieniais ar sekmadieniais prieš aušrą giedamos Rarotos – votyvinės Mišios Švč. M. Marijos garbei (II klasė) su įžangine giesme „Rorate caeli“. Giedamos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo valandos.

S I advento sekmadienis – I klasė. Kalėdaičių šventinimas.

Pi–Š Eilinė diena – III klasė.

S II advento sekmadienis – I klasė.

Pi–Š Eilinė diena – III klasė.

S III advento sekmadienis (Gaudete) – I klasė.

Pi–A Eilinė diena – III klasė. (Nuo gruodžio 17 d. – II klasė).

T Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

K Eilinė diena – III klasė. (Nuo gruodžio 17 d. – II klasė).

Pe Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas.

Š Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

S IV advento sekmadienis – I klasė.

Pi–Š Eilinė diena – II klasė.

 

KALĖDŲ LAIKAS

Viešpaties Gimimo laikas

S Sekmadienis Viešpaties Gimimo oktavoje – II klasė.

Sekmadienį tarp I. 2 ir I. 5, o jei tokio nėra – I. 2: Švč. Jėzaus Vardas – II klasė.

Po Naujųjų metų:

Pi–Pe Eilinė diena – IV klasė.

Š Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.

 

Epifanijos laikas

S I sekmadienis po Epifanijos, Šv. Šeima Jėzus, Marija ir Juozapas – II klasė.

Pi–Pe Eilinė diena – IV klasė.

Š Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.

 

EILINIS METŲ LAIKAS

S II–VI sekmadienis po Epifanijos – II klasė.

Pi–Pe Eilinė diena – IV klasė.

Š Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.

 

SEPTUAGEZIMOS LAIKAS

S Septuagezimos sekmadienis – II klasė.

Pi–Pe Eilinė diena – IV klasė. (A Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Malda.)

Š Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.

S Seksagezimos sekmadienis – II klasė.

Pi–Pe Eilinė diena – IV klasė. (A Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios atminimas.)

Š Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.

S Kvinkvagezimos sekmadienis – II klasė. Po šv. Mišių prasideda 40 valandų Švč. Sakramento adoracija (iki antradienio rytinių šv. Mišių) kaip atgaila už Užgavėnių metu padaromas ir kitas viešas nuodėmes.

Pi Eilinė diena – IV klasė.

A Eilinė diena (Užgavėnės) – IV klasė.

 

GAVĖNIA

Draudžiama dalyvauti triukšminguose pasilinksminimuose (vestuvės, šokiai ir pan.). Penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, vakarais giedami Kalvarijos kalnai, sekmadienį giedami „Graudūs verksmai“. Malda „Štai aš“ penktadieniais po šv. Komunijos – vis. atl.

 

Kvadragezimos laikas

T Pelenų diena – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Šventinami pelenai iš praėjusių metų verbų, po to beriami tikintiesiems ant galvų kaip atgailos ženklas.

K Ketvirtadienis po Pelenų dienos – III klasė.

Pe Penktadienis po Pelenų dienos – III klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Erškėčių vainikas.)

Š Šeštadienis po Pelenų dienos – III klasė.

S I kvadragezimos (gavėnios) sekmadienis – I klasė.

Pi Eilinė diena – III klasė.

A Eilinė diena – III klasė.

T Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

K Eilinė diena – III klasė.

Pe Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Ietis ir Vinys.)

Š Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

S II gavėnios sekmadienis – I klasė.

Pi–K Eilinė diena – III klasė.

Pe Eilinė diena – III klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švč. Drobulė.)

Š Eilinė diena – III klasė.

S III gavėnios sekmadienis – I klasė.

Pi–K Eilinė diena – III klasė.

Pe Eilinė diena – III klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Penkios Žaizdos.)

Š Eilinė diena – III klasė.

S IV gavėnios sekmadienis (Laetare) – I klasė.

Pi–K Eilinė diena – III klasė.

Pe Eilinė diena – III klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas.)

Š Eilinė diena – III klasė.

 

Kančios laikas

Bažnyčioje uždengiami paveikslai ir statulos.

S I Kančios sekmadienis – I klasė.

Pi–K Eilinė diena – III klasė.

Pe Eilinė diena – III klasė; Švč. M. Marijos Septynių skausmų minėjimas. Šv. Pijaus X kunigų brolijoje (Šv. Pijaus X seserų šventė): Švč. M. Marijos Septyni Skausmai – I klasė. Eilinės dienos minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas.

Š Eilinė diena – III klasė.

S II Kančios, arba Verbų sekmadienis – I klasė. Šventinamos verbos, vyksta procesija, šv. Mišiose skaitoma Kančios istorija pagal Matą.

Pi Didžiosios savaitės pirmadienis – I klasė.

A Didžiosios savaitės antradienis – I klasė. Kančios istorija pagal Morkų.

T Didžiosios savaitės trečiadienis – I klasė. Kančios istorija pagal Luką. Vakare giedama Aušrinė ir Laudės (vad. „Tenebrae“), kurių metu gesinamos trikampio šviestuvo žvakės.

K Viešpaties Vakarienės ketvirtadienis (Didysis ketvirtadienis) – I klasė. Rytą vyskupas katedroje šventina ligonių aliejų, katechumenų aliejų ir šv. krizmą, kurie bus naudojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Paskutinio patepimo ir Kunigystės sakramentus. Vakare – Paskutinės vakarienės Mišios, kojų plovimas, Švč. Sakramento pernešimas į garbinimo altorių, giedant „Pange lingua“ (vis. atl.), altorių nudengimas. Naktinė Švč. Sakramento adoracija.

Pe Viešpaties Kančios ir Mirties penktadienis (Didysis penktadienis) – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Rytą giedamos „Tenebrae“, einamas Kryžiaus kelias. Vakare – Didžiojo penktadienio liturgija: Kančios istorija pagal Joną, devynios maldos, kryžiaus nudengimas ir adoracija (dalyvavimas – vis. atl.), Improperijos (Priekaištai), Komunijos dalinimas. Procesija į Kristaus Kapą, naktinis budėjimas prie jo. Pradedama Dievo Gailestingumo novena.

Š Didysis šeštadienis – I klasė. Rytą giedamos „Tenebrae“.

 

VELYKŲ LAIKAS

Velykinis laikas

S Prisikėlimo sekmadienis (Velykos) – I klasė. Vidurnaktį – Velykų vigilijos apeigos: šventinama ugnis ir Velykų žvakė, procesija į bažnyčią, diakonas gieda prekoniją, skaitiniai ir maldos, litanija, Krikšto vandens šventinimas, (gali būti iškilmingas Krikštas), Krikšto pažadų atnaujinimas (dalyvavimas – vis. atl.), Prisikėlimo Mišios, Laudės. Velykų rytą – Prisikėlimo apeigos ir procesija aplink bažnyčią, giedant „Linksma diena“, iškilmingos šv. Mišios, šventinami avinėliai, margučiai ir kiti valgiai, kurie valgomi atsigavėjimo pusryčiams. Velykų laiku šventinami namai. Tikintieji nešasi šventintos ugnies ir vandens namo, aplanko ir šv. vandeniu apšlaksto artimųjų kapus.

Pi–Pe Pirmadienis–penktadienis Velykų oktavoje – I klasė.

Š Baltasis šeštadienis – I klasė.

S Baltasis sekmadienis, Velykų oktava (Atvelykis) – I klasė. (Dievo Gailestingumo šventė.)

Pi–Pe Eilinė diena – IV klasė.

Š Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.

S II–IV sekmadienis po Velykų – II klasė.

Pi–Pe Eilinė diena – IV klasė.

Š Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.

S V sekmadienis po Velykų – II klasė.

Pi–A Eilinė diena – IV klasė. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Einama procesija, aplankant tris kryžius laukuose, giedama Visų šventųjų litanija, kunigas laimina laukus, giedamos suplikacijos „Šventas Dieve“, giesmė „Viešpatie Karaliau“.

T Žengimo į dangų vigilija – II klasė. Mažosios litanijos, arba maldavimai.

 

Žengimo į dangų laikas

K Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Po Evangelijos užgesinama Velykų žvakė, rengiama procesija.

Pe Penktadienis po Žengimo į dangų – IV klasė. Prasideda pasiruošimo Sekminėms novena – „Veni, Creator“.

Š Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. (Švč. M. Marija, Apaštalų Karalienė.)

S Sekmadienis po Žengimo į dangų – II klasė.

Pi–Pe Eilinė diena – IV klasė.

Š Sekminių vigilija – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

 

Sekminių oktava

S Sekminių sekmadienis – I klasė. Rengiama procesija. „Veni, Creator“ giedojimas – vis. atl.

Pi Pirmadienis Sekminių oktavoje – I klasė.

A Antradienis Sekminių oktavoje – I klasė.

T Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

K Ketvirtadienis Sekminių oktavoje – I klasė.

Pe Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas.

Š Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

 

EILINIS METŲ LAIKAS

S I sekmadienis po Sekminių, Švenčiausiosios Trejybės šventė – I klasė. Brevijoriaus Primoje giedamas šv. Atanazo tikėjimo išpažinimas „Quicumque“.

Pi–T Eilinė diena – IV klasė.

K Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Einama iškilminga procesija su Švč. Sakramentu, aplankant keturis lauke papuoštus altorius (dalyvavimas – vis. atl.). Šventinami iš devynių žolynų ar gėlių supinti vainikai, laiminamos šeimos su vaikais.

Pe Eilinė diena – IV klasė.

Š Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.

S II sekmadienis po Sekminių – II klasė.

Pi–K Eilinė diena – IV klasė.

Pe Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventė – I klasė. Malda „Gerasis Jėzau“ – vis. atl.

Š Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.

S III–XXIII sekmadienis po Sekminių – II klasė.

Pi–Pe Eilinė diena – IV klasė.

Š Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.

(Ketvirtadienį po III sekmadienio po Sekminių – Eucharistinė Jėzaus Širdis.)

Ketvirtadienį po VI sekmadienio po Sekminių Kauno arkivyskupijoje: Kauno arkikatedros konsekracijos metinės – I klasė.

(Gali būti: S III–VI papildomas sekmadienis kaip po Epifanijos – II klasė).

S XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių – II klasė.

Pi–Pe Eilinė diena – IV klasė.

Š Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.

 

Po III rugsėjo sekmadienio:

Pi Eilinė diena – IV klasė.

A Eilinė diena – IV klasė.

T Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

K Eilinė diena – IV klasė.

Pe Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas.

Š Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

 

2. Liturginis kalendorius

Kiekvieno mėnesio pirmasis ketvirtadienis – Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Pirmasis penktadienis – Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Pirmasis šeštadienis – Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).

 

SAUSIS

Kalbama Švč. Jėzaus Vardo litanija.

 

KALĖDŲ LAIKAS

Viešpaties Gimimo laikas

1 – Viešpaties Gimimo oktava (Naujieji metai) – I klasė. Privaloma šventė. Giedamas „Veni, Creator“ – vis. atl.

4 – (Kauno arkivyskupijoje: Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė, mirties diena).

5 – Šv. Telesforo, pop. ir kank., minėjimas. Šventinamas Trijų Karalių vanduo.

 

Epifanijos laikas

6 – Viešpaties Apsireiškimas (Epifanija, Trys Karaliai) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Šventinamas auksas, smilkalai ir mira; kunigas šventina namus, pašventinta kreida ant durų staktų užrašoma +C+M+B ir metų skaičius. Prakartėlėje pastatomos trijų karalių figūros.

11 – Šv. Higino, pop. ir kank., minėjimas.

13 – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Krikšto paminėjimas – II klasė.

 

EILINIS METŲ LAIKAS

14 – Šv. Hiliaras, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Felikso, kun. ir kank., minėjimas.

15 – Šv. Paulius, pirmasis atsiskyrėlis, išp. – III klasė; Šv. Mauro, abato, minėjimas.

16 – Šv. Marcelis I, pop. ir kank. – III klasė.

17 – Šv. Antanas, abatas – III klasė.

18 – Šv. Priskos, merg. ir kank., minėjimas. Prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.

19 – Šv. Marijaus, Mortos, Audifakso ir Abakumo, kankinių, minėjimas; Šv. karaliaus Kanuto, kank., minėjimas.

20 – Šv. Fabijonas, pop., ir Sebastijonas, kankiniai – III klasė.

21 – Šv. Agnietė, merg. ir kank. – III klasė.

22 – Šv. Vincentas ir Anastazas, kankiniai – III klasė.

23 – Šv. Raimundas Penjafortietis, išp. – III klasė; Šv. Emerencijonos, merg. ir kank., minėjimas. Vilniaus arkivyskupijoje: Vilniaus arkikatedros konsekravimo metinės – I klasė.

24 – Šv. Timotiejus, vysk. ir kank. – III klasė.

25 – Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas – III klasė; Šv. ap. Petro minėjimas.

26 – Šv. Polikarpas, vysk. ir kank. – III klasė.

27 – Šv. Jonas Auksaburnis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. (Lietuvoje: Pal. Jurgis Matulaitis, vysk. ir išp.).

28 – Šv. Petras Nolaskas, išp. – III klasė; Šv. Agnietės, merg. ir kank., antrasis minėjimas.

29 – Šv. Pranciškus Salezas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

30 – Šv. Martyna, merg. ir kank. – III klasė.

31 – Šv. Jonas Boskas, išp. – III klasė.

 

VASARIS

1 – Šv. Ignotas (Antiochietis), vysk. ir kank. – III klasė.

2 – Švč. M. Marijos Apsivalymas (Grabnyčios) – II klasė. Žvakių (grabnyčių) šventinimas ir procesija. Išardoma prakartėlė.

3 – Šv. Blažiejaus, vysk. ir kank., minėjimas. Palaiminimas su šv. Blažiejaus žvakėmis nuo gerklės ligų.

4 – Šv. Andriejus Korsinis, vysk. ir išp. – III klasė.

5 – Šv. Agota, merg. ir kank. – III klasė. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo.

6 – Šv. Titas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Daratos, merg. ir kank., minėjimas.

7 – Šv. Romualdas, abatas – III klasė.

8 – Šv. Jonas Matietis, išp. – III klasė.

9 – Šv. Kirilas Aleksandrietis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Apolonijos, merg. ir kank., minėjimas.

10 – Šv. Skolastika, merg. – III klasė.

11 – Nekaltosios Mergelės Marijos Apsireiškimas (Lurdo Marija) – III klasė.

12 – Šv. Septyni Švč. M. Marijos Tarnų Ordino Steigėjai, išp. – III klasė.

14 – Šv. Valentino, kun. ir kank., minėjimas.

15 – Šv. Faustino ir Jovito, kankinių, minėjimas. (Pal. Mykolas Sopočka.)

17 – (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Bėgimas į Egiptą.)

18 – Šv. Simeono, vysk. ir kank., minėjimas.

22 – Šv. apaštalo Petro Sostas – II klasė; Šv. ap. Pauliaus minėjimas. Katedros aplankymas – vis. atl.

23 – Šv. Petras Damijanis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

24 – Šv. Motiejus, apaštalas – II klasė (keliamaisiais metais – II. 25).

27 – Šv. Sopulingosios Mergelės Gabrielius, išp. – III klasė. (keliamaisiais metais – II. 28).

 

KOVAS

Kalbama Šv. Juozapo litanija.

4 – Šv. Kazimieras, išp., pirmasis Lietuvos globėjas, pirmasis Vilniaus arkivysk. globėjas – III klasė, Lietuvoje – I klasė; Šv. Liucijaus I, pop. ir kank., minėjimas. Atlaidai Vilniuje.

6 – Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės – III klasė.

7 – Šv. Tomas Akvinietis, išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

8 – Šv. Dievo Jonas, išp. – III klasė.

9 – Šv. Pranciška Romietė, našlė – III klasė.

10 – Šv. Keturiasdešimt Kankinių – III klasė.

12 – Šv. Grigalius I, pop., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

17 – Šv. Patrikas, vysk. ir išp. – III klasė.

18 – Šv. Kirilas Jeruzalietis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

19 – Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis ir visuotinės Bažnyčios globėjas – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Kaišiadorių vyskupijoje: vyskupijos Globėjas.

21 – Šv. Benediktas, abatas – III klasė. Benediktinų bažn. aplankymas – vis. atl.

24 – Šv. Gabrielius, arkangelas – III klasė.

25 – Apreiškimas Švč. M. Marijai – I klasė. Tobulas pasiaukojimas Jėzui per Mariją pagal šv. Liudviką Grinjoną de Monforą. Prieš tai 33 – dienų pasiruošimas.

27 – Šv. Jonas Damaskietis, išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

28 – Šv. Jonas Kapistranas, išp. – III klasė. (Panevėžio vyskupijoje: Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas, mirties diena).

 

BALANDIS

2 – Šv. Pranciškus Paulietis, išp. – III klasė.

4 – Šv. Izidorius, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

5 – Šv. Vincentas Fereras, išp. – III klasė.

11 – Šv. Leonas I, pop., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

13 – Šv. Hermenegildas, kank. – III klasė.

14 – Šv. Justinas, kank. – III klasė; Šv. Tiburcijaus, Valerijono ir Maksimo, kankinių, minėjimas.

17 – Šv. Aniceto, pop. ir kank., minėjimas. (Panevėžio vyskupijoje, Kauno arkivyskupijoje: garbingoji Dievo Tarnaitė Marija Kazimiera Kaupaitė, mirties diena.)

21 – Šv. Anzelmas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

22 – Šv. Soteras ir Kajus, popiežiai ir kankiniai – III klasė.

23 – Šv. Jurgio, kank., minėjimas (Jurginės). Lietuvoje: antrasis Lietuvos globėjas, Vilniaus arkivyskupijos globėjas – II klasė. Arklių ir kitų gyvulių laiminimas. (Šv. Adalbertas-Vaitiekus, vysk. ir kank., prūsų apaštalas.)

24 – Šv. Fidelis Sigmaringietis, kank. – III klasė.

25 – Šv. Morkus, evangelistas – II klasė. Didžiosios litanijos (Kryžiaus diena). Procesija giedant Visų šventųjų litaniją ir suplikacijas „Šventas Dieve“.

26 – Šv. Kletas ir Marcelinas, popiežiai ir kankiniai – III klasė. (Švč. M. Marija, Geroji Patarėja.)

27 – Šv. Petras Kanizijus, išp. ir Bažn. mok. – III klasė. (Lietuvoje: Trys Vilniaus kankiniai: šventieji Antanas, Jonas ir Eustachijus.)

28 – Šv. Kryžiaus Paulius, išp. – III klasė. (Šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas, išp.)

29 – Šv. Petras (Veronietis), kank. – III klasė.

30 – Šv. Kotryna Sienietė, merg. – III klasė.

 

GEGUŽĖ

Kasdien vakarais rengiamos gegužinės pamaldos: prie gėlėmis papuošto Marijos altoriaus ar paveikslo giedama Švč. M. Marijos litanija, giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“, kalbama šv. Bernardo malda „Atsimink“.

Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Palaiminimas motinoms. Vakare leidžiamos vienos gedulingosios Mišios (II klasė) už mirusias motinas.

1 – Šv. Juozapas Darbininkas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis, išp. – I klasė.

2 – Šv. Atanazas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

3 – Šv. Aleksandro I, pop., Evencijaus ir Teodulo, kankinių, ir šv. Juvenalio, vysk. ir išp., minėjimas. (Šv. Kryžiaus atradimas. Šventinami kryžiai.)

4 – Šv. Monika, našlė – III klasė. (Lietuvoje: Pal. Mykolas Giedraitis, išp.)

5 – Šv. Pijus V, pop. ir išp. – III klasė.

6 – (Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas, Lotynų vartuose; Šv. Dominykas Savio, išp.)

7 – Šv. Stanislovas, vysk. ir kank. – III klasė.

8 – (Švč. M. Marija, Visų Šventųjų Karalienė ir Gražiosios Meilės Motina; Švč. M. Marija, Visų Malonių Tarpininkė; Švč. M. Marija, Švč. Jėzaus Širdies Valdovė; Šv. Mykolo, arkangelo, apsireiškimas.)

9 – Šv. Grigalius Nazianzietis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

10 – Šv. Antoninas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Gordijono ir Epimacho, kank., minėjimas. Kaišiadorių vyskupijoje: katedros konsekravimo metinės – I klasė.

11 – Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai – II klasė.

12 – Šv. Nerėjas, Achilas ir Domicelė, merg., bei Pankratas, kankiniai, – III klasė.

13 – Šv. Robertas Belarminas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

14 – Šv. Bonifaco, kank., minėjimas.

15 – Šv. Jonas Krikštytojas Salietis, išp. – III klasė. (Šv. artojas Izidorius, išp.)

16 – Šv. Ubaldas, vysk. ir išp. – III klasė. (Šv. Andriejus Bobolė, kank.; Šv. Jonas Nepomukas, kank.)

17 – Šv. Paskalis Bailonas, išp. – III klasė.

18 – Šv. Venantas, kank. – III klasė.

19 – Šv. Petras Celestinas, pop. ir išp. – III klasė; Šv. Pudencijonos, merg., minėjimas.

20 – Šv. Bernardinas Sienietis, išp. – III klasė.

24 – (Švč. M. Marija, Krikščionių Pagalba.)

25 – Šv. Grigalius (VII), pop. ir išp. – III klasė; Šv. Urbono I, pop. ir kank., minėjimas. (Šiaulių vyskupijoje: Dievo tarnaitė Barbora Žagarietė, minėjimo diena).

26 – Šv. Pilypas Neris, išp. – III klasė; Šv. Eleuterijaus, pop. ir kank., minėjimas.

27 – Šv. Beda Garbingasis, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Jono I, pop. ir kank., minėjimas.

28 – Šv. Augustinas (Kenterberietis), vysk. ir išp. – III klasė.

29 – Šv. Marija Magdalena de Paci, merg. – III klasė.

30 – Šv. Felikso I, pop. ir kank., minėjimas. (Šv. Joana Arkietė, merg.)

31 – Švč. M. Marija Karalienė – II klasė; Šv. Petronėlės, merg., minėjimas. Kalbamas Pasiaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktas.

 

BIRŽELIS

Kasdien vakarais rengiamos birželinės pamaldos: prie Jėzaus Širdies altoriaus ar paveikslo giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, giesmė „Iš šios žemelės“, kalbamas Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas.

Pirmasis birželio sekmadienis – Tėvo diena. Palaiminimas tėvams. Vakare leidžiamos vienos gedulingosios Mišios (II klasė) už mirusius tėvus.

1 – Šv. Angelė Meriči, merg. – III klasė. Telšių vyskupijoje: Šv. Justinas, kankinys, vyskupijos globėjas – I klasė.

2 – Šv. Marcelino, Petro ir Erazmo, vysk., kankinių, minėjimas.

4 – Šv. Pranciškus Karačijolas, išp. – III klasė.

5 – Šv. Bonifacas, vysk. ir kank. – III klasė.

6 – Šv. Norbertas, vysk. ir išp. – III klasė.

9 – Šv. Primo ir Felicijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Malonės Motina.)

10 – Šv. karalienė Margarita, našlė – III klasė.

11 – Šv. Barnabas, apaštalas – III klasė.

12 – Šv. Jonas Fakundas, išp. – III klasė; Šv. Bazilido, Kirino, Naboro ir Nazarijaus, kankinių, minėjimas.

13 – Šv. Antanas Paduvietis, išp. ir Bažn. mok. (Antaninės) – III klasė. Vilkaviškio vyskupijoje: vyskupijos globėjas – I klasė.

14 – Šv. Bazilijus Didysis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. (Lietuvoje: Pal. Teofilius Matulionis, vysk. ir kank.)

15 – Šv. Vito, Modesto ir Krescencijos, kankinių, minėjimas.

17 – Šv. Grigalius Barbadikas, vysk. ir išp. – III klasė.

18 – Šv. Efremas Siras, diakonas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Morkaus ir Marcelijono, kankinių, minėjimas. (Vilniaus arkivyskupijoje: Dievo tarnas arkivysk. Julijonas Steponavičius, mirties diena).

19 – Šv. Julijona Falkonieri, merg. – III klasė; Šv. Gervazo ir Protazo, kankinių, minėjimas.

20 – Šv. Silverijaus, pop. ir kank., minėjimas.

21 – Šv. Aloyzas Gonzaga, išp. – III klasė.

22 – Šv. Paulinas (Nolietis), vysk. ir išp. – III klasė.

23 – Joninių vigilija – II klasė. Joninių laužo šventinimas.

24 – Šv. Jono Krikštytojo Gimimas (Joninės) – I klasė. Kauno arkivyskupijoje: arkivyskupijos globėjas.

25 – Šv. Vilhelmas, abatas – III klasė.

26 – Šv. Jonas ir Paulius, kankiniai – III klasė.

27 – (Švč. M. Marija, Nuolatinė Gelbėtoja.)

28 – Petrinių vigilija – II klasė.

29 – Šv. Petras ir Paulius, apaštalai (Petrinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Bazilikos ar katedros aplankymas – vis. atl.; vyskupo palaiminto krucifikso ar rožančiaus pamaldus naudojimas – vis. atl.

30 – Šv. Pauliaus, apaštalo, paminėjimas – III klasė; Šv. Petro, ap., minėjimas.

 

LIEPA

Kalbama Brangiausiojo Kristaus Kraujo litanija.

1 – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas – I klasė.

2 – Švč. M. Marijos Apsilankymas – II klasė; Šv. Proceso ir Martinijono, kankinių, minėjimas. Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

3 – Šv. Irenėjas, vysk. ir kank. – III klasė.

4 – (Visų šventųjų aukščiausiųjų pontifikų paminėjimas.)

5 – Šv. Antanas Marija Zakarijas, išp. – III klasė.

6 – (Šv. Marija Goreti, merg. ir kank.)

7 – Šv. Kirilas ir Metodijus, vyskupai ir išpažinėjai – III klasė.

8 – Šv. karalienė Elzbieta, našlė – III klasė.

10 – Šv. Septyni Broliai, kankiniai, bei šv. Rufina ir Sekunda, mergelės ir kankinės (Miegantieji Broliai) – III klasė.

11 – Šv. Pijaus I, pop. ir kank., minėjimas.

12 – Šv. Jonas Gualbertis, abatas – III klasė; Šv. Naboro ir Felikso, kankinių, minėjimas. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Bonifacas (Brunonas), vysk. ir kank., antrasis arkivyskupijos globėjas – II klasė. (Vilkaviškio vyskupijoje: Pal. Jurgio Matulaičio, vysk. ir išp., beatifikacijos diena. Atlaidai Marijampolėje.)

14 – Šv. Bonaventūra, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

15 – Šv. imperatorius Henrikas, išp. – III klasė.

16 – Karmelio Kalno Švč. M. Marijos minėjimas (Marija Škaplierinė).

17 – Šv. Alekso, išp., minėjimas. (Švč. M. Marijos Nuolankumas.)

18 – Šv. Kamilas Lelietis, išp. – III klasė; Šv. Simforozos ir septynių jos sūnų, kankinių, minėjimas.

19 – Šv. Vincentas Paulietis, išp. – III klasė.

20 – Šv. Jeronimas Emilijanis, išp. – III klasė; Šv. Margaritos, merg. ir kank., minėjimas.

21 – Šv. Laurynas Brunduzietis, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Praksedos, merg., minėjimas.

22 – Šv. Marija Magdalena, atgailotoja – III klasė.

23 – Šv. Apolinaras, vysk. ir kank. – III klasė; Šv. Liborijaus, vysk. ir išp., minėjimas.

24 – Šv. Kristinos, merg. ir kank., minėjimas.

25 – Šv. Jokūbas, apaštalas – II klasė; Šv. Kristoforo, kank., minėjimas.

26 – Šv. Ona, Švč. M. Marijos Motina (Oninės) – II klasė.

27 – Šv. Pantaleono, kank., minėjimas.

28 – Šv. Nazarijus ir Celsas, kankiniai, Viktoras I, pop. ir kank., bei Inocentas I, pop. ir išp. – III klasė.

29 – Šv. Morta, merg. – III klasė; Šv. Felikso, Simplicijaus, Faustino ir Beatričės, kankinių, minėjimas.

30 – Šv. Abdono ir Seneno, kankinių, minėjimas.

31 – Šv. Ignacas (Lojola), išp. – III klasė. Jėzuitų bažnyčios aplankymas – vis. atl.

(Šeštadienį prieš IV liepos sekmadienį – Švč. M. Marija, Gailestingumo Motina.)

Paskutinį liepos sekmadienį – Kryžių kalno atlaidai.

 

RUGPJŪTIS

1 – Šv. Makabėjų, kankinių, minėjimas. (Šv. apaštalas Petras Pančiuose.)

2 – Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Stepono I, pop. ir kank., minėjimas. Porciunkulės atlaidai. Bazilikos, katedros, parapinės ar pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl.

3 – (Šv. Stepono, pirmojo kankinio, Radimas.)

4 – Šv. Dominykas, išp. – III klasė. Dominikonų bažnyčios aplankymas – vis. atl.

5 – Šv. Marijos Snieginės bazilikos pašventinimas – III klasė.

6 – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Atsimainymas – II klasė; Šv. Siksto II, pop., Felicisimo ir Agapito, kankinių, minėjimas.

7 – Šv. Kajetonas, išp. – III klasė; Šv. Donato, vysk. ir kank., minėjimas.

8 – Šv. Jonas Marija Vianėjus, išp. – III klasė; Šv. Kirijako, Largo ir Smaragdo, kank., minėjimas.

9 – Šv. Lauryno vigilija – III klasė; Šv. Romano, kank., minėjimas.

10 – Šv. Laurynas, kank. – II klasė.

11 – Šv. Tiburcijaus ir Zuzanos, merg., kankinių, minėjimas. (Šv. Filomena, merg. ir kank.)

12 – Šv. Klara, merg. – III klasė.

13 – Šv. Ipolito ir Kasijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Nusidėjėlių Gynėja.)

14 – Žolinės vigilija – II klasė; Šv. Euzebijaus, išp., minėjimas. (Šv. Meinhardas, vysk., lyvių apaštalas.)

15 – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė) – I klasė. Privaloma šventė. Žolynų ir vaisių laiminimas. Atlaidai Krekenavoje, Pivašiūnuose.

16 – Šv. Joakimas, Švč. M. Marijos Tėvas, išp. – II klasė. (Šv. Rokas, išp.)

17 – Šv. Hiacintas (Jackus), išp. – III klasė.

18 – Šv. Agapito, kank., minėjimas. (Šv. imperatorienė Elena, našlė.)

19 – Šv. Jonas Eudas, išp. – III klasė.

20 – Šv. Bernardas, abatas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

21 – Šv. Joana Pranciška Fremiot de Šantal, našlė – III klasė.

22 – Švč. M. Marijos Nekaltoji Širdis – II klasė; Šv. Timotiejaus, Ipolito ir Simforijono, kankinių, minėjimas.

23 – Šv. Pilypas Benetis, išp. – III klasė.

24 – Šv. Baltramiejus, apaštalas – II klasė.

25 – Šv. karalius Liudvikas (IX), išp. – III klasė.

26 – Šv. Zefirino, pop. ir kank., minėjimas. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Kazimiero, arkivyskupijos globėjo, relikvijų perkėlimas – II klasė.

27 – Šv. Juozapas Kalasantas, išp. – III klasė.

28 – Šv. Augustinas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Hermio, kank., minėjimas. Augustinų bažnyčios aplankymas – vis. atl.

29 – Šv. Jono Krikštytojo Nukirsdinimas – III klasė; Šv. Sabinos, kank., minėjimas.

30 – Šv. Rožė Limietė, merg. – III klasė; Šv. Felikso ir Adaukto, kankinių, minėjimas.

31 – Šv. Raimundas Nonatas, išp. – III klasė.

(Šeštadienį prieš IV rugpjūčio sekmadienį – Švč. M. Marija, Ligonių Sveikata.)

 

RUGSĖJIS

1 – Šv. Egidijaus, abato, minėjimas; Šv. Dvylikos Brolių, kankinių, minėjimas.

2 – Šv. karalius Steponas, išp. – III klasė.

3 – Šv. Pijus X, pop. ir išp. – III klasė, (Šv. Pijaus X kunigų brolijoje: šventasis globėjas – I klasė.)

4 – (Švč. Mergelė Marija, Dieviškojo Ganytojo Motina.)

5 – Šv. Laurynas Justinijanis, vysk. ir išp. – III klasė.

8 – Švč. M. Marijos Gimimas (Šilinė) – II klasė, Lietuvoje – I klasė; Šv. Adrijono, kank., minėjimas. Sėklos ir pasėlių laiminimas. Atlaidai Šiluvoje, Trakuose.

9 – Šv. Gorgonijaus, kank., minėjimas.

10 – Šv. Mikalojus Tolentietis, išp. – III klasė.

11 – Šv. Proto ir Hiacinto, kankinių, minėjimas.

12 – Švenčiausiasis Marijos Vardas – III klasė.

14 – Švč. Kryžiaus Išaukštinimas – II klasė. Šventinami kryžiai.

15 – Švč. M. Marijos Septyni skausmai (Marija Sopulingoji) – II klasė; Šv. Nikomedo, kank., minėjimas. Šv. Pijaus X kunigų brolijoje (Brolijos oblačių šventė): I klasė.

16 – Šv. Kornelijus, pop., ir Kiprijonas, vysk., kankiniai – III klasė; Šv. Eufemijos, merg., Liucijos ir Geminijono, kankinių, minėjimas.

17 – Šv. Pranciškaus, išp., šventųjų stigmų įspaudimo minėjimas (Pranciškaus Žaizdos).

18 – Šv. Juozapas Kupertinietis, išp. – III klasė.

19 – Šv. Januarijus, vysk., ir draugai, kankiniai – III klasė.

20 – Šv. Eustachijaus ir draugų, kankinių, minėjimas.

21 – Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas – II klasė.

22 – Šv. Tomas Vilanovietis, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Mauricijaus ir draugų, kankinių, minėjimas.

23 – Šv. Linas, pop. ir kank. – III klasė; Šv. Teklės, merg. ir kank., minėjimas.

24 – Išpirkimo Švč. M. Marijos minėjimas (Marija, Belaisvių Vaduotoja).

26 – Šv. Kiprijono ir Justinos, merg., kankinių, minėjimas. (Kauno arkivyskupijoje: Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė, mirties diena).

27 – Šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai – III klasė.

28 – Šv. kunigaikštis Vaclovas, kank. – III klasė.

29 – Šv. Mykolo, arkangelo, bazilikos pašventinimas – I klasė.

30 – Šv. Jeronimas, kun., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

 

SPALIS

Kasdien kalbamas ar giedamas šv. rožančius.

Pirmąjį spalio sekmadienį leidžiamos 1 giedotinės ir 1 skaitytinės arba dvejos skaitytinės votyvinės Švč. M. Marijos Rožančinės Mišios (II klasė, sekmadienio minėjimas).

1 – Šv. Remigijaus, vysk. ir išp., minėjimas.

2 – Šv. Angelai Sargai – III klasė.

3 – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, merg. – III klasė.

4 – Šv. Pranciškus (Asyžietis), išp. – III klasė. Pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl.

5 – Šv. Placido ir draugų, kank., minėjimas. (Šv. Faustina Kovalska.)

6 – Šv. Brunonas, išp. – III klasė.

7 – Švč. M. Marija Rožančinė – II klasė; Šv. Morkaus I, pop. ir išp., minėjimas.

8 – Šv. Brigita, našlė – III klasė; Šv. Sergijaus, Bacho, Marcelino ir Apulėjaus, kankinių, minėjimas.

9 – Šv. Jonas Leonardis, išp. – III klasė; Šv. Dionizo, vysk., Rustiko ir Eleuterijaus, kankinių, minėjimas.

10 – Šv. Pranciškus Borgijas, išp. – III klasė.

11 – Švč. M. Marijos Motinystė – II klasė.

13 – Šv. karalius Edvardas, išp. – III klasė.

14 – Šv. Kalikstas I, pop. ir kank. – III klasė.

15 – Šv. Teresė (Avilietė), merg. – III klasė. Karmelitų bažnyčios aplankymas – vis. atl.

16 – Šv. Jadvyga, našlė. – III klasė. (Švč. M. Marijos Tyrumas.)

17 – Šv. Margarita Marija Alakok, merg. – III klasė.

18 – Šv. Lukas, evangelistas – II klasė.

19 – Šv. Petras Alkantarietis, išp. – III klasė.

20 – Šv. Jonas Kantijus, išp. – III klasė.

21 – Šv. Hilarijono, abato, minėjimas; Šv. Uršulės ir draugių, mergelių ir kankinių, minėjimas.

23 – Šv. Antanas Marija Klaretas, vysk. ir išp. – III klasė. (Švenčiausiasis Atpirkėjas.)

24 – Šv. Rapolas, arkangelas – III klasė.

25 – Šv. Krizanto ir Darijos, kankinių, minėjimas.

26 – Šv. Evaristo, pop. ir kank., minėjimas.

28 – Šv. Simonas ir Judas, apaštalai – II klasė. (Šiaulių vyskupijoje: Dievo tarnas kun. Ignacas Štachas, mirties diena).

31 – Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

Priešpaskutinis spalio sekmadienis – Pasaulio misijų diena, meldžiamės už misionierius.

Paskutinis spalio sekmadienis – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus Karalius – I klasė. Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas – vis. atl.

 

LAPKRITIS

1 – Visi Šventieji – I klasė. Privaloma šventė. XI. 1–8 dienomis kapinių aplankymas – vis. atl. už mirusius. Kapai sutvarkomi, šlakstomi šv. vandeniu, uždegamos žvakės, giedamas „Viešpaties Angelas“, „Mirusiojo vardo paminėjimas“. (Šv. Pijaus X kunigų brolijos įsteigimas 1970 m.)

2 – Visų mirusių tikinčiųjų paminėjimas (Vėlinės) – I klasė. Leidžiamos trejos gedulingos šv. Mišios. Procesija į kapines. Bažnyčios aplankymas – vis. atl. už mirusius.

4 – Šv. Karolis (Boromiejus), vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Vitalio ir Agrikolos, kankinių, minėjimas.

5 – (Šventosios Relikvijos.)

8 – Šv. Keturių Karūnuotųjų kankinių minėjimas. (Vilniaus arkivyskupijoje: Dievo tarnas arkivysk. Mečislovas Reinys, mirties diena).

9 – Švč. Išganytojo (Laterano) arkibazilikos pašventinimas – II klasė; Šv. Teodoro, kank., minėjimas. Katedros aplankymas – vis. atl.

10 – Šv. Andriejus Avelinas, išp. – III klasė; Šv. Trifono, Respicijaus ir Nimfos, merg., kankinių, minėjimas.

11 – Šv. Martynas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Meno, kank., minėjimas.

12 – Šv. Martynas I, pop. ir kank. – III klasė.

13 – Šv. Didakas, išp. – III klasė. (Šv. Stanislovas Kostka, išp.)

14 – Šv. Juozapatas (Kuncevičius), vysk. ir kank. – III klasė.

15 – Šv. Albertas Didysis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

16 – Šv. Gertrūda, merg. – III klasė. Lietuvoje: Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina – I klasė. (Švč. Mergelės Marijos Globa.) Atlaidai Vilniuje.

17 – Šv. Grigalius Stebukladarys, vysk. ir išp. – III klasė.

18 – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas – III klasė. (Telšių vyskupijoje: Dievo tarnas vysk. Vincentas Borisevičius, mirties diena).

19 – Šv. Elzbieta (Vengrė), našlė – III klasė; Šv. Poncijono, pop. ir kank., minėjimas.

20 – Šv. Feliksas Valua, išp. – III klasė. (Šv. Rapolas Kalinauskas, išp.)

21 – Švč. M. Marijos Paaukojimas – III klasė.

22 – Šv. Cecilija, merg. ir kank. – III klasė.

23 – Šv. Klemensas I, pop. ir kank. – III klasė; Šv. Felicitos, kank., minėjimas.

24 – Šv. Kryžiaus Jonas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Krizogono, kank., minėjimas.

25 – Šv. Kotryna (Aleksandrietė), merg. ir kank. – III klasė.

26 – Šv. Silvestras, abatas – III klasė; Šv. Petro Aleksandriečio, vysk. ir kank., minėjimas.

27 – (Stebuklingojo medalikėlio Nekaltoji Mergelė Marija.)

29 – Šv. Saturnino, kank., minėjimas.

30 – Šv. Andriejus, apaštalas – II klasė.

 

GRUODIS

2 – Šv. Bibijona, merg. ir kank. – III klasė.

3 – Šv. Pranciškus Ksaveras, išp. – III klasė.

4 – Šv. Petras Auksažodis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Barboros, merg. ir kank., minėjimas. (Pal. Kristijonas, vysk., prūsų apaštalas.)

5 – Šv. Sabo, abato, minėjimas.

6 – Šv. Mikalojus, vysk. ir išp. – III klasė. Vilniaus arkivyskupijoje: antrasis arkivyskupijos globėjas – II klasė. Kauno miesto globėjas.

7 – Šv. Ambraziejus, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

8 – Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė.

10 – Šv. Melchijado, pop. ir kank., minėjimas. (Švč. M. Marijos namo perkėlimas (Loreto Dievo Motina).)

11 – Šv. Damazas I, pop. ir išp. – III klasė.

13 – Šv. Liucija, merg. ir kank. – III klasė.

14 – (Panevėžio vyskupijoje: Dievo tarnaitė Marija Rusteikaitė, mirties diena).

16 – Šv. Euzebijus (Vercelietis), vysk. ir kank. – III klasė. (Šiaulių vyskupijoje: Dievo tarnas kun. Pranciškus Budrys, mirties diena).

17 – XII. 17–23 dienomis giedamos mišparų „O antifonos“.

18 – (Švč. M. Marijos Laukimasis.)

20 – (Pal. Vitas, pirmasis Lietuvos vyskupas, išp.)

21 – Šv. Tomas, apaštalas – II klasė.

23 – (Švč. M. Marijos ir šv. Juozapo Sužadėtuvės.)

24 – Kalėdų vigilija (Kūčios) – I klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas (sekmadieniais – tik susilaikymas). Kūčių vakarienė šeimoje, dalijamasi kalėdaičiais.

 

KALĖDŲ LAIKAS

Viešpaties Gimimo laikas

25 – Viešpaties Gimimas (Kalėdos) – I klasė; antrose Mišiose: Šv. Anastazijos, kank., minėjimas. Privaloma šventė. Vidurnaktį – prakartėlės atidarymas, Bernelių (Piemenėlių) Mišios. Dieną dar dvejos šv. Mišios.

26 – Šv. Steponas, pirmasis kankinys – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas. Avižų šventinimas.

27 – Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas. Šv. Jono vyno ligoniams šventinimas.

28 – Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kank. – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas.

29 – Penktoji Kalėdų oktavos diena – II klasė; Šv. Tomo (Beketo), vysk. ir kank., minėjimas.

30 – Šeštoji Kalėdų oktavos diena – II klasė.

31 – Septintoji Kalėdų oktavos diena – II klasė; Šv. Silvestro I, pop. ir išp., minėjimas. Metų pabaigos pamaldos, „Te Deum“ giedojimas – vis. atl.