03. Prakartėlės atidengimas per Kalėdas (XII. 25)

2007 05 02

Prieš pirmąsias Kalėdų šv. Mišias kunigas, užsidėjęs baltą stulą ir kapą, eina prie prakartėlės. Visi klūpo. Kunigas atsiklaupia prieš prakartėlę ir tyliai meldžiasi, tuo metu giedama „Tyliąją naktį“. Po to kalba:

 

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

V. Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

 

Po to visi stoja, kunigas, atsigręžęs į žmones kalba:

Precémur omnes Deum, sicut Dóminus noster Iesus Christus oráre nos dócuit, grátias pro eius Nativitáte agéntes et dilatatiónem regni Dei in toto orbe terrárum implorántes.

Visi melskime Dievą, kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė, dėkodami už jo Gimimą ir prašydami Dievo karalystės išplitimo visoje žemėje.

 

Visi gieda ar kalba „Pater noster“ („Tėve mūsų“). Po to kunigas sako:

V. Respícite et leváte cápita vestra. R. Quóniam appropínquat redémptio vestra.

V. Rex pacíficus magnificátus est. R. Cuius vultum desíderat univérsa terra.

V. Párvulus fílius hódie natus est nobis. R. Et vocábitur Deus, Fortis.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Da nobis, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, qui Nativitátem Dómini nostri Iesu Christi mystériis nos frequentáre gaudémus: dignis conversatiónibus ad eius mereámar perveníre consórtium: Qui tecum vivit et regnat in sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Pažvelkite ir pakelkite savo galvas. R. Nes priartėjo jūsų atpirkimas.

V. Tebus išaukštintas Taikos Karalius. R. Kurio veido trokšta visa žemė.

V. Šiandien mums gimė mažas Vaikelis. R. Kurio vardas – Dievas, Visagalis.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Meldžiame Tave, Viešpatie, mūsų Dieve, kad mes, kurie džiaugiamės dalyvaudami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo paslaptyse, šventu gyvenimu taptume verti pasiekti bendrystę su juo. Jis su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. R. Amen.

 

Kunigas pradeda giesmę „Sveikas, Jėzau gimusis“, triskart apšlaksto prakartėlę švęstu vandeniu. Po to įdeda smilkalų į smilkytuvą ir triskart ją apsmilko.