08. Kreidos laiminimas per Tris Karalius (I. 6)

2007 05 02

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Béne+dic, Dómine Deus, creatúram istam cretæ: ut sit salutáris humáno géneri; et præsta per invocatiónem nóminis tui sanctíssimi, ut, quicúmque ex ea súmpserint, vel ea in domus suæ portis scrípserint nómina sanctórum tuórum Gásparis, Melchióris et Baltássar, per eórum intercessiónem et mérita, córporis sanitátem, et ánimæ tutélam percípiant. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Pa+laimink, Viešpatie Dieve, šį kreidos kūrinį, kad ji būtų išganinga žmonių giminei, ir visiems, kurie, šaukdamiesi Tavo švenčiausiojo vardo, jos valgys ar ja ant savo namų durų užrašys Tavo šventųjų Kasparo, Melchioro ir Baltazaro vardus, dėl jų užtarimo ir nuopelnų suteik kūno sveikatą bei sielos apsaugą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.

Tikintieji gali pasiimti kreidos namo ir užrašyti ant pagrindinių patalpų durų staktų raides, primenančias trijų išminčių vardus, ir tris kryželius bei metų skaičių, pvz.: 20 +C+M+B 07. Rašant galima kalbėti:

Christus mansiónem benedícat.

Kristus telaimina namus.