Apie mus

Kas yra Šv. Pijaus X kunigų brolija?

Šv. Pijaus X kunigų brolija (lotyniškai, Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii Decimi, FSSPX) yra tarptautinė Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija, kurios svarbiausias tikslas yra ugdyti ir rengti šventus kunigus. Tie kunigai vėliau siunčiami į pasaulį kaip MISIONIERIAI tam, kad skleistų ir stiprintų tradicinį katalikų tikėjimą ir padėtų sieloms šiais sudėtingais ir neramiais laikais, prasidėjusiais Bažnyčioje po Vatikano II Susirinkimo. SKAITYTI DAUGIAU...


Brolijos įkūrėjas

Broliją įkūrė arkivyskupas Marcelis Lefebvre‘as (sk. Marselis Lefebras), kuris per daug metų buvo Šventosios Dvasios Tėvų kongregacijos misionierius ir generalinis vyresnysis prancūzakalbėje Afrikoje. Po Vatikano II Susirinkimo (1962-1965) jaunų kunigų ugdymas nusirito iki apverktino lygio. Todėl daug jaunuolių kreipėsi į jau į pensiją išėjusį Arkivyskupą su prašymu padėti jiems pasiruošti tradicinei kunigystei.  Jo atsakymu tapo Šv. Pijaus X kunigų brolijos kongregacija. SKAITYTI DAUGIAU...


Brolijos šventasis globėjas

Brolija savo globėju yra pasirinkusi popiežių šv. Pijų X, kuris valdė Katalikų Bažnyčią 1903–1914 m. ir drąsiai kovojo prieš modernizmo ereziją. SKAITYTI DAUGIAU...


Tradicinės Šv. Mišios lotynų kalba ir Katalikų Tradicijos atstatymas

Mūsų brolijos kunigai aukoja šv. Mišias ir teikia sakramentus tik tradicinėmis apeigomis lotynų kalba. Nors ir gerbdami teisėtą Bažnyčios vyresnybę, mes nepriimame naujųjų Mišių ir naujųjų sakramentų apeigų (įsteigtų po Vatikano II Susirinkimo).

Šv. Pijaus X kunigų brolija laikosi visų amžių šv. Tradicijos - nekintamo Bažnyčios mokymo ir praktikos tikėjimo, liturgijos, bažnytinio gyvenimo srityse, ir priešinasi visoms doktrininėms bei liturginėms naujovėms, kurios atrodo prieštaraujančios šiam mokymui. SKAITYTI DAUGIAU...


Šv. Pijaus X kunigų brolija pasaulyje

Brolijos generaliniai namai (būstinė) yra Šveicarijoje. Brolijai priklauso 672 kunigai, 138 broliai, 195 seserys, 76 seserys oblatės, 19 Kenijos misionierių seserys. SKAITYTI DAUGIAU...


Prioratai

Būdami misionieriai, Brolijos kunigai gyvena prioratuose. Žodis „PRIORATAS“ yra kilęs iš prancūzų kalbos (Prieuré). Prioratas yra tarsi mažas vienuolynas ar religiniai namai, kur mūsų kongregacijos kunigai, broliai ir seserys oblatės gyvena bendrą maldos ir darbo gyvenimą.  SKAITYTI DAUGIAU...


Koplyčios

Brolija stengiasi įkurti koplyčias tuose miestuose ir vietovėse, į kurias mus pakviečia katalikai. Mūsų koplyčios yra maldos, katekizmo ir apaštalavimo centrai, kuriuose aukojamos Tradicinės Mišios, teikiami sakramentai pagal tradicinį ritualą ir mokoma tradicinio katalikų tikėjimo. SKAITYTI DAUGIAU...


Brolijos veikla Lietuvoje

Šv. Pijaus X kunigų brolija Lietuvoje aktyviai pradėjo veikti 1994 m., o 2002 m. buvo įsteigtas Kauno Šv. Kazimiero prioratas. SKAITYTI DAUGIAU...

 


Malda už mūsų kongregaciją

Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus: praetende super famulos tuos, et super congregationes illis commissas, spiritum gratiae salutaris; et, ut in veritate tibi complaceant, perpetuum eis rorem tuae benedictionis infunde. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Visagali amžinasis Dieve, Tu vienas darai didžiulius stebuklus. Išganingos malonės dvasia pridenk savo tarnus bei jiems pavestas bendruomenes ir išliek jiems amžiną savo palaimos rasą, kad jie Tau paklustų tiesoje. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. Amen.