Koplyčios

KAUNAS

Aušros Vartų Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia
ir Šv. Kazimiero prioratas

 

 

Adresas: Birutės g. 1, (prie Panemunės troleibusų žiedo)
Troleibusai Nr. 1, 4; autobusai Nr. 3, 43, 46; mikroautobusai Nr. 52, 53

PAMALDŲ TVARKA

Sekmadieniais:
9.30 - Šv. Rožančius, 10.00 - giedotinės šv. Mišios.
Po Mišių: trumpa katechezė  

Pirmadieniais-penktadieniais
18.00 - šv. Rožančius, 18.30 - šv. Mišios.

Pirmaisiais mėnesių ketvirtadieniais: 
18.00 - Švč. Sakramento adoracija su Rožančiumi, 19.00 - šv. Mišios.

Pirmaisiais mėnesių penktadieniais:
18.00 - Švč. Sakramento adoracija su Rožančiumi, 19.00 - šv. Mišios.

Pirmaisiais mėnesių šeštadieniais: 
10.00 - Švč. Sakramento adoracija su Rožančiumi, 11.00 - šv. Mišios.

TIKSLESNĖ PAMALDŲ TVARKA

*Šv. Mišios laikomos tradicinėmis Romos apeigomis lotynų kalba.
*Yra galimybė atlikti išpažintį, gauti kitus sakramentus, įsigyti katalikiškos literatūros ir vaizdinės medžiagos.

Tel. +370 37 345357
El. paštas prioratas@fsspx.lt

 

VILNIUS

Švč. Mergelės Marijos Rožančinės koplyčia 

 
 
Adresas: Šeimyniškių g. 16, I aukštas.
 

PAMALDŲ TVARKA

Sekmadieniais:
15.30 - Šv. Rožančius, 16.00 - giedotinės šv. Mišios.
Po Mišių: trumpa katechezė. 

TIKSLESNĖ PAMALDŲ TVARKA

 

 

ŠIAULIAI

Šv. Juozapo koplyčia

 
 

Adresas: Tilvikų g. 12 (nusukimas nuo Ežero gatvės, netoli laidojimo rūmų)

PAMALDŲ TVARKA

_______________

Galima susitarti dėl kitų sakramentų ligonių aplankymo ir katekizmo pamokų.

Tel.:8-604-57293
El. paštas prioratas@fsspx.lt

 
 

Mūsų kunigai Lietuvoje

Kun. Edmundas Naujokaitis, kun. Werner Boesiger, kun. Shane Pezzutti

 


Mūsų kongregacijos sesuo oblatė ir brolis

Sesuo Marija Magdalietė ir brolis Simonas