Koplyčios

KAUNAS
Aušros Vartų Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia ir Šv. Kazimiero prioratas
 
 
Adresas: Birutės g. 1, (prie Panemunės troleibusų žiedo)
Troleibusai: Nr. 1, 4
Autobusai: Nr. 3, 43, 46
Mikroautobusai Nr. 52, 53
  
PAMALDŲ TVARKA
Sekmadieniais:
9.30 - Šv. Rožančius
10.00 - giedotinės šv. Mišios.
Po Mišių: trumpa katechezė  
 
Šiokiadieniais: 
II:       18.00 - šv. Rožančius (lotyniškai)
          18.30 - šv. Mišios
IV:      18.00 - šv. Rožančius
          18.30 - šv. Mišios
V:       (Pirmaisiais mėnesių penktadieniais - 18.00 Sakramento adoracija su Rožančiumi, 19.00 šv. Mišios)
VI     (Pirmaisiais mėnesių šeštadieniais - 17.00 iškilmingas šv. Rožančius, 18.00 šv. Mišios)
 
*Šv. Mišios laikomos tradicinėmis Romos apeigomis lotynų kalba.
*Yra galimybė atlikti išpažintį, gauti kitus sakramentus, įsigyti katalikiškos literatūros ir vaizdinės medžiagos.
 
Tel. +370 37 345357
El. paštas prioratas@fsspx.lt
 

VILNIUS

Švč. Mergelės Marijos Rožančinės koplyčia 
 
 
AdresasŠeimyniškių g. 16, I aukštas.
 
PAMALDŲ TVARKA
Sekmadieniais:
15.30 - Šv. Rožančius
16.00 - giedotinės šv. Mišios.
Po Mišių: trumpa katechezė  
 

ŠIAULIAI
Šv. Juozapo koplyčia
 
 
Adresas: Tilvikų g. 12 (nusukimas nuo Ežero gatvės, netoli laidojimo rūmų)
 
_______________
Galima susitarti dėl kitų sakramentų ligonių aplankymo ir katekizmo pamokų.
Tel.:8-604-57293
 
El. paštas prioratas@fsspx.lt
 

Mūsų kunigai Lietuvoje:

kun. Edmundas Naujokaitis - kun. Werner Boesiger - kun. Shane Pezzutti

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mūsų kongregacijos sesuo oblatė ir brolis

Sesuo Marija Magdalietė ir brolis Simonas