Koplyčios

KAUNAS

Aušros Vartų Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia
ir Šv. Kazimiero prioratas

 

 

Adresas: Birutės g. 1, (prie Panemunės troleibusų žiedo)
Troleibusai Nr. 4; autobusai Nr. 3, 43, 46, 54, 68

PAMALDŲ TVARKA

Sekmadieniais:
9.30 - Šv. Rožančius, 10.00 - giedotinės šv. Mišios.
Po Mišių: trumpa katechezė  

Pirmadieniais-penktadieniais
18.00 - šv. Rožančius, 18.30 - šv. Mišios.

Pirmaisiais mėnesių ketvirtadieniais: 
18.00 - Švč. Sakramento adoracija su Rožančiumi, 19.00 - šv. Mišios.

Pirmaisiais mėnesių penktadieniais:
18.00 - Švč. Sakramento adoracija su Rožančiumi, 19.00 - šv. Mišios.

Pirmaisiais mėnesių šeštadieniais: 
10.00 - Švč. Sakramento adoracija su Rožančiumi, 11.00 - šv. Mišios.

TIKSLESNĖ PAMALDŲ TVARKA

*Šv. Mišios laikomos tradicinėmis Romos apeigomis lotynų kalba.
*Yra galimybė atlikti išpažintį, gauti kitus sakramentus, įsigyti katalikiškos literatūros ir vaizdinės medžiagos.

Tel. +370 37 345357
El. paštas prioratas@fsspx.lt

 

VILNIUS

Švč. Mergelės Marijos Rožančinės koplyčia 

 
 
Adresas: Šeimyniškių g. 16, I aukštas.
 

PAMALDŲ TVARKA

Sekmadieniais:
15.30 - Šv. Rožančius, 16.00 - giedotinės šv. Mišios.
Po Mišių: trumpa katechezė. 

TIKSLESNĖ PAMALDŲ TVARKA

 

 

ŠIAULIAI

Šv. Juozapo koplyčia

 
 

Adresas: Tilvikų g. 12 (nusukimas nuo Ežero gatvės, netoli laidojimo rūmų)

PAMALDŲ TVARKA

Šeštadieniais
17.30 šv. Rožančius, 18.00 šv. Mišios
Sekmadieniais
9.30 šv. Rožančius, 10.00 giedotinės šv. Mišios (po Mišių skaitoma trumpa katechezė)

 

TIKSLESNĖ PAMALDŲ TVARKA

_______________

Galima susitarti dėl kitų sakramentų ligonių aplankymo ir katekizmo pamokų.

Tel.:8-604-57293
El. paštas prioratas@fsspx.lt