Atviras laiškas sutrikusiems katalikams

ATVIRAS LAIŠKAS SUTRIKUSIEMS KATALIKAMS
 
UDK 23/28
Le 74
 
Mgr Lefebvre,
Lettre ouverte aux catholiques perplexes,
Paris, Ed. Albin Michel, 1985,
ISBN 2-226-02325-9.
 
Iš prancūzų k. vertė Šarūnas Rimvydas
 
ISBN 9955-670-03-7
© VšĮ „Laetitia“, 2005.
 
Turinys
 
I. Kodėl sutrikę?
II. Jie pakeitė religiją!
III. Naujosios Mišios: pavyzdžiai iš gyvenimo
IV. Šventoji Mišių Auka
V. Lotynų kalba ir sutana
VI. Naujieji sakramentai
VII. Naujasis kunigas
VIII. Naujasis katekizmas
IX. Naujieji teologai
X. Ekumenizmas
XI. Religinė laisvė
XII. Slaptosios jėgos, veikiančios prieš Bažnyčią
XIII. Revoliucija Bažnyčioje ir kolegializmas
XIV.Vatikano II Susirinkimo ardomoji veikla
XV. Bažnyčios ir Revoliucijos santuoka
XVI. Modernistų subjektyvusis tikėjimas
XVII. Tradicija, kuri nepraeina
XVIII. Tikrasis paklusnumas
XIX. Écône‘as ir Roma
XX. Romos sankcijos
XXI. Jėzaus Kristaus socialinis karališkumas
XXII. Reaguoti reikia šeimoje
XXIII. Tradicijos ateitis