Visų laikų Mišios. Paslėptas lobis

Parengta kunigo Patricko Troadeco

Iš prancūzų k. vertė Ingrida Krikštaponytė

Versta iš: Mgr Marcel Lefebvre, La messe de toujours. „Le trésor caché“, Présenté par l’abbé Patric Troadec, Clovis, Étampes Cedex, 2005. ISBN 2-35005-012-2.

 

„Dėl Švč. Trejybės garbės, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus meilės, dėl pamaldumo į Švč. Mergelę Mariją, dėl meilės Bažnyčiai, dėl meilės popiežiui, dėl meilės vyskupams, kunigams, visiems tikintiesiems, dėl pasaulio išganymo, dėl sielų išganymo, saugokite šį mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus testamentą! Saugokite mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus auką! Saugokite visų laikų Mišias!“

Arkivysk. Marcel Lefebvre

1979 m. rugsėjo 23 d.