13. Įvairių dalykų laiminimas (Benedictio ad omnia)

2007 05 02

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

 

 

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

 

 

Orémus. Deus, cuius verbo sanctificántur ómnia, bene+dictiónem tuam effúnde super creatúram istam (creatúras istas): et præsta, ut, quisquis ea (eis) secúndum legem et voluntátem tuam cum gratiárum actióne usus fúerit, per invocatiónem sanctíssimi nóminis tui, córporis sanitátem, et ánimæ tutélam, te auctóre, percípiat. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

 

 

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

 

 

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

 

 

Melskimės. Dieve, kurio žodžiu visa yra pašventinama, išliek Tavo pa+laiminimą šiam kūriniui (šiems kūriniams) ir suteik, kad kas tik juo (jais) naudosis pagal Tavo įstatymą ir valią bei su padėka, besišaukdamas švenčiausiojo Tavo vardo, gautų iš Tavęs, Kūrėjo, kūno sveikatą ir sielos apsaugą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.