12. Įvairių devocionalijų laiminimas

2007 05 02

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. R. Qui fecit cælum et terram.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Béne+dic Dómine Iesu Christe, hoc scapuláre (vel medállium, vel hunc ánnulum etc.) sub invocatióne sanctíssimæ Genitrícis tuæ Maríæ (vel sancti N.) et concéde, ut, quisquis pie illud gestáverit (vel osculátus fúerit), per víscera misericórdiæ tuæ ab omni malo et perículo liberári, grátiæ tuæ donis cumulári et in éxitu suo ab ipsa beatíssima Vírgine María (vel sancto N.) cuius memóriam refert, tibi plenus bonis opéribus præsentári mereátur. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Pa+laimink, Viešpatie Jėzau Kristau, šį škaplierių (arba medalį, arba šį žiedą ir t. t.), mums šaukiantis švenčiausiosios Tavo Gimdytojos Marijos (arba šventojo N.), ir suteik, kad tas, kuris jį pamaldžiai nešios (arba bučiuos), dėl Tavo nuoširdaus gailestingumo pelnytų būti išgelbėtas nuo visokio blogio ir pavojų, pripildytas Tavo malonės dovanomis ir po iškeliavimo būtų pačios Švenčiausiosios Mergelės Marijos (arba šventojo N.), kurią prisimena, su daugeliu gerų darbų Tau pristatytas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

Ir apšlaksto švęstu vandeniu.