05. Žaliasis Nekaltosios Marijos Širdies škaplierius

2007 05 02
Žaliasis Nekaltosios Marijos Širdies škaplierius yra vienas žalios vilnos gabalėlis su dviem paveikslėliais: viename vaizduojama Mergelė Marija, iš kurios Širdies eina spinduliai, kitame – kalavijo perverta Nekaltoji Marijos Širdis ir užrašas aplink ją: „Nekaltoji Marijos Širdie, melski už mus dabar ir mūsų mirties valandą!“
Mergelė Marija, rodanti į savo spinduliuojančią Širdį, apsireiškė 1840 m. sausio 18 d. vincentietei seseriai Justinai Bisqueyburu (1817–1903). Rugsėjo 8 d. Marija vėl apsireiškė, parodė žaliąjį škaplierių ir liepė jį platinti. Žalia – vilties spalva: Nekaltoji Marijos Širdis yra paskutinė nusidėjėlių atsivertimo viltis. Sesers dvasios vadovas kun. Aladelas ilgai nenorėjo tikėti apsireiškimu, tačiau 1842 m. žaliojo škaplieriaus dėka įvyko pirmieji nusidėjėlių atsivertimai ir kiti stebuklai, kurie kartojasi iki šiol. 1863 12 19 ir 1876 09 20 šio škaplieriaus platinimui žodžiu pritarė popiežius Pijus IX.
Žaliasis škaplierius nėra ordino ar brolijos rūbas, kaip kiti škaplieriai, o tik privačiai nešiojamas pamaldus paveikslėlis. Jis šventinamas atvaizdų laiminimo formule.