10. Tėvų palaiminimas vaikams

2007 05 02
Krikščionių tėvų palaiminimas savo vaikams yra garbingas paprotys ir gausių malonių šaltinis. Jis suteikia natūraliems šeimos ryšiams antgamtinę vertę, moko vaikus gerbti tėvų nurodymuose Dievo valią, o tėvams leidžia pasitikėti Dievo Apvaizda, globojančia jų vaikus. Vaikus dera laiminti jiems pirmąkart einant į mokyklą, išvykstant iš namų ilgesniam laikui, einant į vienuolyną, kunigų seminariją ar tuokiantis. Mažą vaiką gerai kas vakarą palaiminti paprastu peržegnojimu. Iškilmingas palaiminimas:
 
Tėvas ar motina meldžiasi ir žegnoja atsiklaupusį vaiką:
Dieve, kuris vaikams įsakei savo tėvus gerbti ir šio įsakymo besilaikantiems pažadėjai savo palaiminimą, teikis palaiminti mylimą sūnų (dukterį) N., apsaugoti nuo kūno ir sielos pavojų bei nuvesti į amžinąją dangaus laimę. Amen.
Tepalaimina tave Dievas, ir aš tave laiminu vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios.
Vaikas persižegnoja, atsako Amen ir pabučiuoja laiminusią ranką.