VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)