Trečioji

Ave, María...(tyliai)

 

Pradžioje persižegnojama:

 

Deus, + in adiutórium... Glória Patri... Allelúia. arba Laus tibi... Kaip Laudes pradžioje.

Sveika, Marija...

 

 
 
Dieve, + ateik... Garbė Dievui Tėvui... Aleliuja. arba Šlovė Tau...

 

Himnas

Meménto, rerum Cónditor... (kaip Pirmojoje).  

 

Ant. María Virgo assúmpta est * ad æthéreum thálamum, in quo Rex regum stelláto sedet sólio.

Ant. Mergelė Marija paimta * į būstą aukštybėje, kur karalių Karalius sėdi žvaigždžių soste.

 

119 psalmė

 

Ad Dóminum cum tribulárer clamávi: * et exáudivit me.

Dómine, líbera ánimam meam a lábiis iníquis, * et a lingua dolósa.

Quid detur tibi, aut quid apponátur tibi * ad linguam dolósam?

Sagíttae poténtis acútae, * cum carbónibus desolatóriis.

Heu mihi, quia incolátus meus prolongátus est: habitávi cum habitántibus Cedar: * multum íncola fuit ánima mea.

Cum his, qui odérunt pacem, eram pacíficus: * cum loquébar illis, impugnábant me gratis.

Glória Patri...

Pavojuje būdamas, Viešpaties šaukiausi, * ir jis mane išklausė.

Viešpatie, išgelbėk mano sielą nuo neteisių lūpų * ir nuo klastingo liežuvio.

Ką tau duos ir kuo tau atlygins * už tavo kalstingą liežuvį?

Aštriomis galiūnų strėlėmis * ir naikinančiomis žarijomis.

Vargas man, nes prailgo mano tremtis, gyvenu Kedaro palapinėse, * mano sielai per ilgu čia būti.

Su tais, kurie taikos nekenčia, buvau taikus, * kol jiems kalbu, jie kariauja prieš mane be reikalo.

Garbė Dievui Tėvui...

 

120 psalmė

 

Levávi óculos meos in montes, * unde véniet auxílium mihi.

Auxílium meum a Dómino, * qui fecit cælum et terram.

Non det in commotiónem pedem tuum: * neque dormítet qui custódit te.

Ecce non dormitábit neque dórmiet, * qui custódit Israel.

Dóminus custódit te, Dóminus protéctio tua, * super manum déxteram tuam.

Per diem sol non uret te: * neque luna per noctem.

Dóminus custódit te ab omni malo: * custódiat ánimam tuam Dóminus.

Dóminus custódiat intróitum tuum, et éxitum tuum: * ex hoc nunc, et usque in sǽculum.

Glória Patri...

Keliu savo akis į kalnus, * iš kur man ateis pagalba?

Mano pagalba iš Viešpaties, * kuris padarė dangų ir žemę.

Neleis tavo kojai suklupti, * nemiega tavo sargas.

Tikrai nesnaudžia ir nemiega tas, * kuris saugo Izraelį.

Viešpats saugo tave, Viešpats tavo gynyba, * stovi tavo dešinėje.

Dieną tavęs nedegins saulė, * nei mėnulis naktį.

Viešpats saugos tave nuo viso pikto, * tavo gyvastį saugos Viešpats.

Viešpats saugos tave išeinant ir grįžtant, * nuo dabar ir per amžius.

Garbė Dievui Tėvui...

 

 
121 psalmė

 

Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: * In domum Dómini íbimus.

Stantes erant pedes nostri, * in átriis tuis, Ierúsalem.

Ierúsalem, quae ædificátur ut cívitas: * cuius participátio eius in idípsum.

Illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini: * testimónium Israel ad confiténdum nómini Dómini.

Quia illic sedérunt sedes in iudício, * sedes super domum David.

Rogáte quæ ad pacem sunt Ierúsalem: * et abundántia diligéntibus te:

Fiat pax in virtúte tua: * et abundántia in túrribus tuis.

Propter fratres meos, et próximos meos, * loquébar pacem de te:

Propter domum Dómini Dei nostri, * quæsívi bona tibi.

Glória Patri...

Džiaugiuosi dėl to, kas man pasakyta: * „Eime į Viešpaties namus!“

Mūsų kojos jau stovi * tavo kiemuose, Jeruzale.

Jeruzalė pastatyta lyg miestas, * suaustas tvirtai į vieną.

Kopia į ją giminės, Viešpaties giminės, * juk Izraelio priedermė garsinti Viešpaties vardą.

 

Ten pastatyti teismo sostai, * Dovydo namų sostai.

Melskite Jeruzalei ramybės, * tebus gerovė tave mylintiems.

Tebus ramybė tavo stiprume * ir gausumas tavo bokštuose.

Dėl savo brolių ir savo artimųjų * sakysi: „Tebūna tavyje ramybė“.

Dėl Viešpaties, mūsų Dievo namų * ieškosiu tau gero.

Garbė Dievui Tėvui...

 

 

Ant. María Virgo assúmpta est ad æthéreum thálamum, in quo Rex regum stelláto sedet sólio.

Ant. Mergelė Marija paimta į būstą aukštybėje, kur karalių Karalius sėdi žvaigždžių soste.

 

Kapitula (Sir 24, 15)

 

Et sic in Sion firmáta sum, et in civitáte sanctificáta simíliter requiévi, et in Ierúsalem potéstas mea. R. Deo grátias.

Taip įsitvirtinau Sione, aš taip pat įsikūriau šventame mieste, Jeruzalėje mano valda. R. Dėkojame Dievui.

 

 

V. Diffúsa est grátia in lábiis tuis. R. Proptérea benedíxit te Deus in ætérnum.

V. Dómine, exáudi...

Orémus. Deus, qui salútis ætérnæ, beátæ Maríæ virginitáte fecúnda, humáno géneri prǽmia præstitísti: tríbue, quǽsumus; ut ipsam pro nobis intercédere sentiámus, per quam merúimus auctórem vitæ suscípere, Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Dómine, exáudi... Benedicámus Dómino... Fidélium ánimæ...

V. Malonė liejasi iš Tavo lūpų. R. Todėl palaimino Tave Dievas per amžius.

V. Viešpatie, išgirsk...

Melskimės. Dieve, Tu per vaisingą Švenčiausiosios Marijos mergystę suteikei žmonių giminei amžino išganymo atlygį. Duok, prašome, kad jaustume ją mus užtariant, per kurią pelnėme priimti gyvybės Teikėją – mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

V. Viešpatie, išgirsk... Pašlovinkim Viešpatį... Tikinčiųjų vėlės...