Autoriaus įvadinis žodis

Š i knyga atsirado Š v. Pijaus X kunigų brolijos vyresniųjų iniciatyva.
Š iuo katekizmu siekiama išaiškinti svarbiausias šiandien puolamas katalikiškas tiesas ir apginti jas nuo modernių klaidų. Iš pradžių į kiekvieną klausimą duodamas trumpas ir aiškus atsakymas, kuris po to (smulkesniu šriftu) plačiau pagrindžiamas. Nors čia ir buvo atsisakyta per daug moksliško stiliaus, kita vertus, bandyta išvengti paviršutiniškumo ir stengtasi apčiuopti problemos esmę. Platesnės literatūros nuorodos pateiktos tekste ir išnašose.
Dėkoju gerbiamam kunigui Schmidbergeriui už rankraščio peržiūrėjimą ir pataisymą.
Tegul šiandieniniais sumaišties laikais ši knyga padeda vėl geriau pažinti katalikų tiesą ir ją labiau pamilti.
 
Zaitzkofenas, Kristaus Žengimo į dangų šventė, 1997 m. gegužės 8 d.
Kun. Matthias Gaudron