Švenčiausiasis Jėzaus vardas (pamokslas)

Šiandien švenčiame Švenčiausiojo Jėzaus vardo šventę. Vardas „Jėzus“, kilęs iš hebrajiško „Ješua“, reiškia „Dievas gelbsti“. Taigi švenčiame tą faktą, kad visagalis Dievas mus gelbsti per šį konkretų žmogų, gyvenusį prieš du tūkstančius metų – Jėzų Kristų iš Nazareto – tikrą Dievą ir tikrą žmogų. 

Maldos kryžiaus žygis

Tai energingas ir karštas kreipimasis į jus visus ir visus tuos, kuriems galite perduoti šį prašymą: „Vienykime savo jėgas, kad gautume iš dangaus besąlygišką laisvę viešai švęsti šv. Mišias ir jose dalyvauti!“ Šventoji Mišių Auka yra brangiausias mūsų širdžiai dalykas. Tegul ji vėl būna švenčiama visiškai laisvai! Joje yra sprendimas visoms blogybėms, ligoms ir baimėms.