Šv. Petras ir Paulius

Būtinai reikėjo, kad Kristus, įžengdamas į dangų, paliktų savo vietininką, kuris būtų tikras ir ištikimas Jo mokslo aiškintojas ir kuris, Bažnyčioje kilus klaidoms ir nesutikimams, galėtų tarti savo neklaidingą žodį. Tam darbui atlikti buvo išrinktas šv. Petras. Tai apie jį Viešpats Jėzus pasakė: „Tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės“ (Mt 16, 18). 

Kvietimas į dangiškąją puotą (pamokslas)

Vaišės, apie kurias Viešpats Jėzus kalba šiandienos evangelijoje, reiškia puotą dangiškoje karalystėje, nes tik apie ją galima pasakyti: „Sakau jums, – nė vienas iš anų kviestųjų žmonių neragaus mano vaišių.“ Tačiau kvietimas dalyvauti Šventųjų Mišių puotoje ir priimti Kristaus Kūną Šventojoje Komunijoje, šio kvietimo priėmimas arba atmetimas turi didžiulę reikšmę, ar mes dalyvausime dangiškosios karalystės puotoje. Vienybė su Dievu danguje ir vienybė su Dievu Šventojoje Komunijoje yra tiesiogiai susijusios.