Dvylika patarimų katalikiškoms šeimoms

Vyskupas Athanasiusas Schneideris iš Kazachstano išskirtiniame interviu „LifeSiteNews“ žinių portalui sakė, kad katalikai tėvai privalo rimtai žiūrėti į savo svarbiausią pareigą – išauklėti tikinčius vaikus, jei nori, kad jų vaikai nepasiduotų neigiamai ir net priešiškai įtakai, spaudžiančiai juos iš visų pusių ir siekiančiai juos sunaikinti.

Vyskupas išdėstė dvylika žingsnių, kuriuos katalikai tėvai privalo žengti, jei nori apsaugoti savo šeimas ir vaikus.

Vien tik Biblija? Principo „Sola Scriptura“ klaidingumas

Anot protestantų, Biblija – taip kaip ją supranta kiekvienas atskiras tikintysis – yra vienintelis religinio autoriteto ir krikščionių tikėjimo šaltinis. O katalikai laikosi nuostatos, kad tiesioginė tikėjimo taisyklė yra Bažnyčios mokymas. Bažnyčia gauna savo doktriną iš dviejų Dievo Apreiškimo šaltinių – tiek rašytinio Žodžio, vadinamo Šventuoju Raštu, tiek sakytinio Žodžio, žinomo kaip „Tradicija“. 

Ar dažnai turėtume priimti Šv. Komuniją?

Šv. Jonas Kasianas V a. rašo: „Neturėtume vengti šv. Komunijos dėl to, kad laikome save nuodėmingais. Turime artintis prie jos dažniau, kad būtų pagydyta mūsų siela ir nuskaistinta dvasia, tačiau artinkimės su tokiu nusižeminimu ir tikėjimu, kad, laikydami save nevertais, dar labiau trokštume vaistų savo žaizdoms išgydyti.“