10 patarimų pradėjusiems lankytis Tradicinėse Mišiose

Esu jau ne kartą sakęs, kodėl myliu senovinį Romos ritualą, taip pat žinomą kaip Lotyniškos Mišios, Tradicinės Mišios, Tridento Mišios arba ekstraordinarinė Mišių forma. Tačiau kaskart, kai parašau šia tema, gaunu laiškų iš nusivylusių skaitytojų, kurie buvo apsilankę Tradicinėse Mišiose, bet nesuprato, kas ten vyksta, ir todėl visą laiką jautėsi pasimetę.

Adventas ir Mesijas (pamokslas)

Lotyniškas žodis „adventus“ reiškia „ateinantis“. Kristus ateina. Taigi adventas yra troškimo ir ilgėjimosi metas, troškimo, kad Kristus ateitų į šį pasaulį ir išvaduotų mus nuo velnio, nuodėmės ir mirties vergijos. Tūkstančius metų žmonija ilgėjosi, troško ir laukė ateinant Mesijo. Adventas simbolizuoja šį ilgėjimosi, troškimo ir laukimo metą.