Adventas ir Mesijas (pamokslas)

Lotyniškas žodis „adventus“ reiškia „ateinantis“. Kristus ateina. Taigi adventas yra troškimo ir ilgėjimosi metas, troškimo, kad Kristus ateitų į šį pasaulį ir išvaduotų mus nuo velnio, nuodėmės ir mirties vergijos. Tūkstančius metų žmonija ilgėjosi, troško ir laukė ateinant Mesijo. Adventas simbolizuoja šį ilgėjimosi, troškimo ir laukimo metą.

Humanistinis pacifizmas

Šiandieniniame pasaulyje mažiausia užuomina apie tai, jog egzistuoja katalikiška teisingo karo teorija, sukelia karštas reakcijas. Daugelis krikščionių kritikuoja šią teoriją ir jos praktines išvadas kaip nesuderinamas su evangeline taikos žinia. Bažnyčios hierarchai nuolat ragina „stabdyti karinius veiksmus“, „sėsti prie derybų stalo“ ir siekti taikos, pabrėždami, kad „svarbiausia yra civilių gyvybės“. Tačiau ar tokia nuostata visada yra teisinga?