Jėzuitiškas „komunizmas“ (I)

Amazonijos regionui skirto vyskupų sinodo parengiamajame dokumente vietinių čiabuvių kultūra vaizduojama pernelyg idealistiškai, tarsi ji dvasine prasme būtų aukštesnė už krikščioniškąją, tarsi indėnams visai nereikėtų Kristaus ir jie gyventų žemiškajame Eldorade, vienybėje su „motina gamta“. Visiškai kitaip manė pirmieji jėzuitų misionieriai.