Ekumenizmas (I)

Vyriausiasis komitetas žmogiškajai brolybei įgyvendinti gegužės 14 d. prašo kreiptis į Dievą „vienu balsu“, „pagal savąją religiją, tikėjimą ir doktriną, kad Dievas panaikintų [Covid-19] epidemiją. Kad ir kokios geros būtų šios iniciatyvos intencijos, tai neabejotinai pažeidžia pirmąjį Dievo įsakymą ir skatina religinį sinkretizmą.

Paskelbtas viešas laiškas Lietuvos vyskupams dėl šv. Komunijos dalijimo būdo

Reaguodami į LVK nurodymą, grupė tikinčiųjų iš įvairių Lietuvos vyskupijų paskelbė vyskupams skirtą viešą laišką, kuriame klausiama, ar pasibaigus COVID-19 epidemijai į visas Lietuvos bažnyčias vėl bus sugrąžinta praktika dalyti ir priimti šv. Komuniją ant liežuvio ir prašoma, kad ši praktika būtų sugrąžinta kuo greičiau.