Pop. Pranciškus pradėjo karą, kuris neišvengiamai baigsis Bažnyčios Tradicijos triumfu

Popiežiaus Pranciškaus 2021 m. liepos 16 d. paskelbto motu proprio „Traditionis custodes“ tikslas yra užgniaužti bet kokią ištikimybę tradicinei liturgijai, tačiau iš tikrųjų tai įžiebs karą, kuris neišvengiamai baigsis Bažnyčios Tradicijos triumfu.

Ar tikrai žegnonė „Vardan Dievo Tėvo...“ yra nekrikščioniška?

Šį mėnesį žurnalas „Artuma“ paskelbė, o bernardinai.lt perpublikavo kunigo Laimono Nedvecko straipsnį „Vardan Dievo Tėvo ir…“ Kodėl taip sakyti – nekrikščioniška?“

Straipsnyje kunigas teigia, kad tradicinė lietuviška žegnonė „Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen“ yra arijoniška ir todėl, jo žodžiais, „nekrikščioniška“. Taip pat jis išreiškė viltį, kad LVK liturginė komisija, kaip tik rengianti naują Mišiolą, šią „klaidą“ ištaisys.

Trumpai atsakome į kun. Nedvecko argumentus

Švenčiausioji Trejybė

Negalima tvirčiau mokyti kaip krikščionių tikėjimas mokina, jog Dievas tėra vienas. Podraug tas tikėjimas mokina, kad yra trys Dievo Asmenys: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Daugelis tikėjimo priešų nesupranta šito mokinimo ir sako, būk tikėjimas pats sau prieštaraująs, kad kalba, jog yra vienas Dievas ir trys Dievai. Tačiau tikėjimas dar niekuomet nesakė ir nesakys, būk esą trys Dievai, o tvirtina, kad yra trys Dievo Asmenys.