Lepanto mūšis už katalikybės kūną ir kraują

Spalio 7 d. minime 450-ąsias žymiosios jungtinio katalikų laivyno pergalės prieš turkų laivyną prie Lepanto metines. Lepanto mūšis krikščioniškai Europai tapo civilizacijos gynimo simboliu, įkvėpusiu daugybę krikščionių kartų. Šis mūšis įdomus bent dviem labai svarbiais aspektais: 1) kaip krikščioniškos ir islamiškos civilizacijų susidūrimas ir svarbi krikščionių pergalė stabdant musulmonų ekspansiją į Europą; 2) kaip pamoka, kad dvasinius dalykus reikia saugoti ir materialiomis kovomis, o materialios kovos tėra dvasinių kovų atspindys.

Šv. Pranciškus Asyžietis (šventė - spalio 4 d.)

Regis, jis geras mūsų pažįstamas, nes yra ne tik Bažnyčios padavimo, bet ir visos kultūros savastis. Jo paveikslas brangus visiems, net netikintiesiems, nes jį gaubianti legenda – jaudinančiai poetiška ir žmogiška. „Šventojo Pranciškaus žiedeliai” tapo organiška Europos kultūros dalimi, o kai kuriuos Pranciškaus dvasingumo bruožus (meilę gamtai, neturto siekį, taikdarystę) vertina ir daugelis nūdienos žmonių. Tad būtų nesunku nupiešti tradicišką, visiems žinomą šventojo Pranciškaus paveikslą. Tačiau būtent todėl mes renkamės kitą kelią.