Fronto linija: šeima (II) - Dorybingas vyras ir tėvas? Kukli žmona ir motina? Ar tai apskritai įmanoma?

Kun. Shane'o Pezzutti paskaitų ciklo „Fronto linija: šeima“ tikslas – padėti išsikelti svarbiausius šeimos gyvenimui klausimus ir pasiūlyti pirmuosius atsakymus į juos. Antra paskaita: Dorybingas vyras ir tėvas? Kukli žmona ir motina? Ar tai apskritai įmanoma? Bandant suprasti esminius krikščioniško šeimos gyvenimo elementus.

Charizmatinis judėjimas – ar tai katalikiška?

2017 m. birželio 3 d. popiežius Pranciškus, su katalikų charizmininkais švęsdamas judėjimo auksinį jubiliejų, pasakė: „Katalikiškojo charizminio atsinaujinimo judėjimas yra Šventosios Dvasios malonės srovė.“ Lietuvoje dauguma kunigų ir vyskupų taip pat pritaria charizminiam judėjimui ir populiarina jį savo bažnyčiose, galbūt matydami jame vienintelę nykstančios Bažnyčios išsigelbėjimo priemonę.
Tačiau ar iš tiesų šis judėjimas yra toks teigiamas?