Pijus XII. Enciklika „Mediator Dei“

ENCIKLIKA

„MEDIATOR DEI ET HOMINUM“

GARBINGIESIEMS BROLIAMS PATRIARCHAMS, PRIMAMS,

ARKIVYSKUPAMS, VYSKUPAMS IR KITIEMS VIETŲ ORDINARAMS,

ESANTIEMS TAIKOJE IR BENDRYSTĖJE SU APAŠTALIŠKUOJU SOSTU:

APIE ŠVENTĄJĄ LITURGIJĄ.