3. Vardo dienos minėjimas

2007 05 02
Vardo dieną (šv. globėjo šventėje) dera padėkoti Dievui už gyvybę ir visas gautas malones, priimti šv. Komuniją, atnaujinti Krikšto pažadus.
 
Dieve, leidęs mane gyventi, duok suprasti ir gyvenimo vertę. Po vargų našta kartais parpuolu; netekęs kantrybės, kartais Tau prieštarauju. Tačiau, kai po tamsių nusivylimo valandų mane vėl apšviečia Tavo paguodos saulė, aš pamatau, jog Tu mane myli ir niekada manęs neapleidi.
Ateis diena, kai mano akys užsimerks šiam pasauliui. Tai tebus mano gimimo dangui diena. Tada man prasidės naujas gyvenimas, užtekės kita saulė, kuria būsi Tu, mano Dieve. Tada nebebus kentėjimų nė mirties. Tu nušluostysi ašaras nuo mano veido. Tada nesiliausiu per amžius Tau dėkojęs, savo gimimo ir Krikšto dieną laiminęs.
Šventasis (-oji) N., mano vardo Globėjau (-a)! Tu jau pasiekęs tikrąją garbę. Aš taip pat trokštu būti garbingas. Užtark mane Dievui, gerasis Globėjau (geroji Globėja), ir išmelsk malonę, kad pamatyčiau, jog tikroji garbė pasiekiama tik su meile tarnaujant kitiems. Amen.