2. Krikšto pažadų atnaujinimas

2007 05 02
Bažnyčia pataria dažnai, ypač po išpažinties ir Komunijos, prisiminti Krikšto pažadus ir juos atnaujinti. Savo Krikšto metinėse sukalbėjus šią maldą, įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus.
 
Dieve, kadaise mane, silpną ir nebylų kūdikį, Tavo pasigailinti meilė šventuoju Krikštu apvalė nuo gimtosios nuodėmės ir padarė šventosios Bažnyčios nariu ir Tavo vaiku. Nuoširdžiai dėkoju už šią dovaną, gailiuosi, kad reikiamai jos nebranginau, ir tvirtai pasiryžtu pasitaisyti. Todėl šiandien iš naujo atsižadu piktosios dvasios, visų jos darbų ir vilionių. Iš naujo išpažįstu, jog tikiu Tave, visagalį Dievą Tėvą, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir Jėzų Kristų, vienatinį Tavo Sūnų, dėl mūsų gimusį ir kentėjusį; ir Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Pagaliau tikiu visa, ką tiki ir ko moko šventoji Motina Bažnyčia. Meldžiu Tave, Dieve, atnaujink manyje malonę, kurią per šventąjį Krikštą man buvai suteikęs. Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.