Dievas ir žmogus. Tradicinis lietuviškas katalikų katekizmas (1953 m.)

Didžiausias išsamus „ikivatikaninis“ katekizmas lietuvių kalba su abėcėline vardų rodykle. Pirmą kartą išspausdintas Romoje 1952 m. Veikalą bendromis pastangomis ruošė du Vilkaviškio kunigų seminarijos profesoriai: prel. dr. Feliksas Bartkus ir kan. dr. Pijus Aleksa, kartu su daugeliu kitų tautiečių patekę tremtin. Katekizmas nėra sudėtingas − jis buvo skirtas ne dvasininkams, o pasauliečiams religijos mokytojams; dėl skaidraus turinio, paprastos ir suprantamos kalbos jį lengva skaityti. Šis tikėjimo vadovas apima ne tik daugelį religinio gyvenimo aspektų, bet ir nemažai šiuolaikinių dorovinių problemų, todėl jis nepaprastai aktualus ir šiandien. Tai žmogaus vadovas į Dievą ir į tikrąją laimę.

Nusipirkti knygą galima čia.