2018.06.24 - DIEVO PRANAŠAI PRIEŠ PUIKYBĘ - kun. Sh. Pezzutti