2018.05.27 - JIE ŠAUKSIS MANO VARDO - kun. Sh. Pezzutti