2018.02.14 - 1 GAVĖNIOS SEKMADIENIS - kun. E. Naujokaitis