2017.04.24 paskaita: Ką Dievas kalba žmogui? Apreiškimas ir tikėjimas, Kaunas