2014.04.06 paskaita: Politinis pasaulis pagal katalikybės principus 2, Kaunas