2014.04.02 paskaita: Politinis pasaulis pagal katalikybės principus 1, Vilnius