Šv. Pijaus X kunigų brolija pasaulyje

Šv. Pijaus X kunigų brolija laikosi visų amžių šv. Tradicijos - nekintamo Bažnyčios mokymo ir praktikos tikėjimo, liturgijos, bažnytinio gyvenimo srityse, ir priešinasi visoms doktrininėms bei liturginėms naujovėms, kurios atrodo prieštaraujančios šiam mokymui. Arkivysk. Marcelis Lefebvre'as ir Šv. Pijaus X brolija pradėjo „Tradicijos“ judėjimą, išplitusį visame pasaulyje ir siekiantį tikros reformos, pagrįstos nekintamomis katalikų tikėjimo tiesomis.

„Brolija yra iš esmės misionieriška, nes tokia yra ir Mišių auka“, – rašo arkivyskupas M. Lefebvre‘as jos įstatuose, todėl Brolijos kitas pavadinimas yra „Jėzaus ir Marijos apaštalų brolija“. 

Šv. Pijaus X kunigų brolijos nariai yra:

  • kunigai,
  • seminaristai,
  • broliai (gyvenantys prioratuose ir padedantys kunigams),
  • seserys oblatės (gyvenančios prioratuose ir padedančios kunigams),
  • pasauliečiai tretininkai.

Brolija išlaiko Šv. Pijaus X seserų vienuolių kongregaciją ir bendradarbiauja su daugeliu vienuoliškų bendruomenių: karmelitėmis, dominikonais, pranciškonais, redemptoristais.

Brolijos generaliniai namai (būstinė) yra Šveicarijoje (vokiečių kalba - Priorat Mariae Verkündigung, Schwandegg, CH-6313 Menzingen, ZG). Šiuo metu (2018 m. sausio mėn.)

  • Brolijai priklauso 672 kunigai, 138 broliai, 195 seserys, 76 seserys oblatės, 19 Kenijos misionierių seserys. 
  • Brolijos nariai dirba 72 pasaulio šalyse, jie gyvena 167 prioratuose ir aptarnauja virš 800 Mišių centrų, 9 rekolekcijų namus, apie 30 vidurinių bei 60 pradinių mokyklų.
  • Prie Sorbonos universiteto Paryžiuje veikia aukštoji mokykla Institut Universitaire Saint-Pie-X.
  • Šešiose Brolijos seminarijose (Šveicarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, JAV, Argentinoje ir Australijoje) bei dviejose preseminarijose (Gabone ir Filipinuose) mokosi 204 seminaristai. Tradiciją visame pasaulyje remia apie 2 mln. katalikų.