Karti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia

Karti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia 
Įrišimas: minkštas
Puslapių skaičius: 360
Išleidimo metai: 2018
Formatas: 21 X 14,8 cm
Vidus: nespalvotas

 

Kaina: 10 €

Užsisakyti

 

Knygoje surašyti vokiečių vienuolės ir mistikės pal. Onos Kotrynos Emerich (1774–1824) regėjimai apie paskutines Jėzaus Kristaus gyvenimo valandas: Jo kančią, mirtį bei prisikėlimą. Knygos sudarytojas – garsus rašytojas, ankstyvojo vokiečių romantizmo atstovas Klemensas Brentanas. Knyga XIX a. Vokietijoje sulaukė daugiau laidų nei Getės ir Šilerio veikalai ir greitai tapo dvasinės literatūros klasika. Ją rekomendavo daugybė žymių dvasininkų ir Bažnyčios hierarchų.

Dievas apdovanojo švento gyvenimo vienuolę regimomis savo kančios žaizdomis – stigmomis ir suteikė jai gebėjimą detaliai regėti Jo gyvenimą, viešąją veiklą ir kančią, taip pat Senojo bei Naujojo Testamento istoriją, Švč. Mergelės, apaštalų ir šventųjų gyvenimo įvykius. Jos pasakojimai apie paskutines Jėzaus gyvenimo valandas išsiskiria gyvumu, tikroviškumu, dramatizmu, detalių gausa ir tobulai sujungia į vientisą istoriją skirtingus evangelijų pranešimus. Skaitytojas pamatys, kokias baisias kančias Išganytojas turėjo iškentėti dėl mūsų ir kokia didelė Jo meilė nusidėjėliams. Taip pat knygoje nušviečiamas Dievo Motinos dalyvavimas savo Sūnaus kentėjimuose, kad tikintieji geriau suprastų, kodėl Švč. Mergelė Marija yra vadinama „Bendraatpirkėja“ ir „Kankinių karaliene“. Kaip pasakė vienas dvasinis rašytojas, „Kotrynos Emerich pasakojimai apie mūsų Viešpaties kančią nepalieka abejingo nė vieno ir gali ištirpdyti net labiausiai užkietėjusias širdis“.

Kaip tik pagal šią knygą buvo pastatytas garsus Melo Gibsono filmas „Kristaus kančia“.

KNYGOS IŠTRAUKA