Turinys

2007 04 30
I. LITURGINIAI METAI
1. Liturginiai laikai. 2. Liturginis kalendorius.
 
II. KASDIENĖS MALDOS
1. Poteriai. 2. Ryto maldos. 3. Vakaro maldos. 4. Viešpaties Angelas. 5. Kitos maldos.
 
III. ŠVENTOSIOS MIŠIOS
1. Apšlakstymas prieš sekmadienio šv. Mišias. 2. Šv. Mišių tvarka (Ordo Missae). 3. Kai kurių Mišių kintamos dalys. 4. Maldos prieš šv. Mišias. 5. Apmąstymas šv. Mišių metu. 6. Maldos po šv. Mišių. 7. Dvasinė Komunija. 8. Pagrindinių šv. Mišių dalių tarimas.
 
IV. ATGAILA
1. Pasiruošimas išpažinčiai. 2. Išpažinties eiga. 3. Maldos po išpažinties. 4. Atgailos psalmės. 5. Tobulo gailesčio aktas. 6. Atlaidai.
 
V. LITANIJOS
1. Visų Šventųjų. 2. Švč. Jėzaus Vardo. 3. Švč. Jėzaus Širdies. 4. Brangiausiojo Kristaus Kraujo. 5. Šv. Juozapo.
 
VI. ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VALANDOS
 
VII. ŠVČ. M. MARIJOS KALBAMASIS ROŽANČIUS
1. Pirmasis kalbėjimo būdas. 2. Kai kurios maldos po rožančiaus. 3. Antrasis kalbėjimo būdas (pagal šv. Liudviką Grinjoną de Monforą). 4. Trečiasis kalbėjimo būdas (iš „Liturginio maldyno“). 5. Ketvirtasis kalbėjimo būdas (Prancūzija). 6. Penktasis kalbėjimo būdas (Vokietija). 7. Rožančius su apmąstymais kiekvienai „Sveika, Marija“.
 
VIII. ŠVČ. M. MARIJOS GIEDAMASIS ROŽANČIUS
 
IX. ŠVČ. JĖZAUS VARDO ROŽANČIUS
 
X. KRYŽIAUS KELIAS
 
XI. GRAUDŪS VERKSMAI
 
XII. KALVARIJOS KALNAI
 
XIII. PAMALDUMAS DIEVO GAILESTINGUMUI
Jėzaus paveikslas. Gailestingumo šventė ir valanda. Gailestingumo vainikėlis. Gailestingumo litanija. Novena į Dievo Gailestingumą.
 
XIV. ĮVAIRIOS MALDOS
1. Viešpačiui Dievui. 2. Švč. Trejybei. 3. Viešpačiui Jėzui Kristui. 4. Viešpačiui Švč. Sakramente. 5. Kenčiančiam Viešpačiui. 6. Švč. Jėzaus Širdžiai. 7. Šventajai Dvasiai. 8. Švč. Mergelei Marijai. 9. Nekaltajai Marijos Širdžiai. 10. Šv. angelams. 11. Šventiesiems. 12. Už Bažnyčią ir netikinčius. 13. Šeimos maldos. 14. Ligonio ir mirštančiojo maldos. 15. Maldos už mirusius. 16. Kitos maldos. 17. Trumpos maldelės. 18. Dvasininkų maldos.
 
XV. ĮVAIRIOS GIESMĖS
1. Kyriale. 2. Advento. 3. Kalėdų laiko. 4. Gavėnios. 5. Velykų. 6. Sekminių, Šv. Dvasiai. 7. V. Jėzui Kristui. 8. Mišių, Švč. Sakramento. 9. Švč. M. Marijai. 10. Šventiesiems. 11. Vėlinių, gedulingos. 12. Kitos.
 
XVI. ŠVČ. M. MARIJOS MAŽOSIOS VALANDOS (Officium parvum)
 
Maldų ir giesmių abėcėlinis sąrašas
Detalus turinys ir šaltiniai