Turinys

2007 05 02
APEIGYNAS
 
Šv. Pijaus X kunigų brolijos Lietuvoje vidiniam naudojimui
 
Sudarytojas kun. Edmundas Naujokaitis
 
TURINYS
 
I. ŠV. KRIKŠTAS
1. Kūdikio Krikštas ir paaukojimas Marijai. 2. Krikšto pažadų atnaujinimas. 3. Vardo dienos minėjimas.
 
II. SUTVIRTINIMAS
1. Sutvirtinimo apeigos. 2. Maldos prieš ir po Sutvirtinimo, jo prisiminimas.
 
III. ŠVČ. SAKRAMENTAS
1. Šv. Komunijos dalinimas ne Mišiose. 2. Pirmoji Komunija ir palaiminimas į bažnyčią atvestiems vaikams.
 
IV. SANTUOKA IR ŠEIMA
1. Sužadėtuvės. 2. Jungtuvių Mišios. 3. Vyno vestuvėms ir sutuoktinių miegamojo laiminimas. 4. Nėščios moters, laukiančios gimdymo, laiminimas. 5. Moters laiminimas po gimdymo (įvedybos). 6. Kūdikių ir vaikų laiminimas. 7. Pirmoji Komunija ir palaiminimas į bažnyčią atvestiems vaikams. 8. Švč. Jėzaus Širdies intronizacija šeimoje. 9. Namų palaiminimas. 10. Tėvų palaiminimas vaikams. 11. Santuokos sidabrinis ir auksinis jubiliejus.
 
V. SAKRAMENTAI LIGONIAMS IR PAGALBA MIRŠTANČIAM
1. Paskutinis patepimas. 2. Šv. Komunija ligoniui. 3. Kunigo apsilankymas pas ligonį. 4. Suaugusio ligonio palaiminimas. 5. Sergančio vaiko palaiminimas. 6. Drobulių, neštuvų, vyno ligoniams ir vaistų palaiminimas. 7. Pagalba mirštančiajam. 8. Apaštalinis palaiminimas, suteikiant visuotinius atlaidus mirštančiajam. 9. Mirštančiojo sielos pavedimas Dievui. 10. Maldos mirštant.
 
VI. ŠERMENYS IR LAIDOTUVĖS
1. Suaugusiojo egzekvijos ir laidotuvės. 2. Antkapinio kryžiaus ar akmens laiminimas. 3. Egzekvijos nesant mirusiojo kūno.
 
VII. ŠVENČIŲ APEIGOS
1. Kalėdaičių laiminimas I advento sekmadienį. 2. Kūčių vakarienė šeimoje (XII. 24). 3. Prakartėlės atidengimas per Kalėdas (XII. 25). 4. Avižų laiminimas Šv. Stepono šventėje (XII. 26). 5. Vyno ligoniams laiminimas Šv. Jono šventėje (XII. 27). 6. Vandens šventinimas Trijų Karalių išvakarėse (I. 5). 7. Aukso, smilkalų ir miros laiminimas per Tris Karalius (I. 6). 8. Kreidos laiminimas per Tris Karalius (I. 6). 9. Namų laiminimas per Tris Karalius (I. 6). 10. Žvakių laiminimas ir procesija per Grabnyčias (II. 2). 11. Žvakių šventinimas ir palaiminimas nuo gerklės ligų Šv. Blažiejaus šventėje (II. 3). 12. Duonos, vyno, vandens ir vaisių laiminimas nuo gerklės ligų Šv. Blažiejaus šventėje (II. 3). 13. Duonos ir vandens laiminimas Šv. Agotos šventėje (II. 5). 14. Pelenų laiminimas ir užbėrimas Pelenų dieną. 15. Verbų laiminimas ir procesija Verbų sekmadienį. 16. Paskutinės vakarienės Mišios D. ketvirtadienį. 17. D. penktadienio liturgija ir procesija į Kristaus Kapą. 18. Velykų vigilijos apeigos ir Prisikėlimo Mišios. 19. Kapo atidarymas ir Prisikėlimo procesija. 20. Valgių laiminimas, ypač per Velykas. 21. Arklių ir kitų gyvulių laiminimas Šv. Jurgio šventėje. 22. Didžiosios ir Mažosios litanijos. 23. Motinos diena ir Tėvo diena. 24. Kryžių laiminimas ir palaiminimas prieš žaibą, krušą ir audrą. 25. Šeštinių procesija. 26. Sekminių procesija. 27. Devintinių procesija. 28. Vainikų laiminimas per Devintines. 29. Šeimų su vaikais laiminimas per Devintines. 30. Laužo laiminimas Šv. Jono Krikštytojo šventės išvakarėse (VI. 23). 31. Žolynų ir vaisių laiminimas per Žolines (VIII. 15). 32. Sėklos ir pasėlių laiminimas per Šilines (IX. 8). 33. Vėlinių procesija ir egzekvijos (XI. 2).
 
VIII. PAGRINDINĖS SAKRAMENTALIJOS
1. Švęsto vandens šventinimas, ypač prieš sekmadienio šv. Mišias. 2. Švč. Mergelės Marijos rožančiaus palaiminimas. 3. Karmelio Švč. M. Marijos škaplierius. 4. Penkiagubas škaplierius. 5. Žaliasis Nekaltosios Marijos Širdies škaplierius. 6. Stebuklingasis medalikėlis. 7. Šv. Benedikto medalikėlis. 8. Žvakių laiminimas. 9. Iškilmingas kryžiaus laiminimas. 10. Iškilmingas švento paveikslo ar skulptūros laiminimas. 11. Maldaknygės laiminimas. 12. Įvairių devocionalijų laiminimas. 13. Įvairių dalykų laiminimas (Benedictio ad omnia).
 
IX. ATSIVERTUSIOJO PRIĖMIMAS Į KATALIKŲ BAŽNYČIĄ
 
X. TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAI
1. Šv. Atanazo tikėjimo išpažinimas. 2. Tridento Susirinkimo tikėjimo išpažinimas. 3. Priesaika prieš modernizmo klaidas.
 
Maldų ir giesmių abėcėlinis sąrašas
Detalus turinys ir šaltiniai