Detalus turinys ir šaltiniai

2007 05 03
Pagrindiniai naudoti maldų ir giesmių rinkiniai:
MR – Missale Romanum, Fr. Pustet Verlag, Regensburg, 1962.
RR – Rituale Romanum, Vaticanum, 1925.
BR – Breviarium Romanum, Maison Mame, Paris, 1961. Dvi dalys.
A – Romos katalikų apeigynas Lietuvos vyskupijoms, Lietuvos vyskupų ordinarų kolegija, Vilnius, 1966. Dvi dalys.
LM – Liturginis maldynas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, 1984.
LM 1968 – Liturginis maldynas, Lietuvos TSR vyskupų ordinarų kolegijos leidinys, Vilnius-Kaunas, 1968.
R – The Raccolta, Benziger Brothers, Inc., New York, 1957.
GS – A. M. Weigl, Aus dem Gebetsschatz der heiligen Kirche, 18 leid., Verlag St. Grignionhaus, Altötting, 1993.
LG – Kazimieras Senkus, Liturginis giesmynas, Vilkaviškio vyskupijos kurija, 1993.
H – The Traditional Roman Hymnal, Society of Saint Pius X, Inc., Manitoba, 2003.
LU – Liber usualis. Missae et Officii pro Dominicis et Festis, Desclee & Socii, Paris, 1962.
CS – Cantus selecti, Abbaye Saint-Pierre, Solesmes, 1989.
M – Abbe Bernard Lorber, Magnificat, Clovis, 2004.
CA – Cantionale pro tota provincia ecclesiastica Lituana, Kaunas, 1932.
 
Jei kitaip nenurodyta, vertimų į lietuvių kalbą autorius – sudarytojas.
 
TURINYS
 
I. ŠV. KRIKŠTAS
 
Įvadas
1. Kūdikio Krikštas ir paaukojimas Marijai – RR p. 10, paaukojimas – iš belgiško apeigyno.
2. Krikšto pažadų atnaujinimas – LM p. 79.
3. Vardo dienos minėjimas – LM p. 80.
 
II. SUTVIRTINIMAS
 
Įvadas
1. Sutvirtinimo apeigos – Lot.: Pontificale Romanum, Pars prima, Typis polyglottis Vaticanis, 1962. De Confirmandis, p. 9.
Confirma hoc – H p. 305.
2. Maldos prieš ir po Sutvirtinimo, jo prisiminimas – LM p. 81, 85.
 
III. ŠVČ. SAKRAMENTAS
 
1. Šv. Komunijos dalinimas ne Mišiose – RR p. 87.
2. Pirmoji Komunija ir palaiminimas į bažnyčią atvestiems vaikams – Pagal: RR p. 426; Supplementum ad Rituale Romanum pro Dioecesi Curiensi, Ratisbonae, F. Pustet, 1927; A t. II p. 108; maldos prieš ir po Komunijos pagal LM p. 101, 104.
 
IV. SANTUOKA IR ŠEIMA
 
Įvadas
1. Sužadėtuvės – Pagal Supplementum ad Rituale Romanum pro Dioecesi Curiensi, Ratisbonae, F. Pustet, 1927, tit. VI, cap. 1; Santuokos sakramentas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, 1997, p. 119.
2. Jungtuvių apeigos Mišių eigoje – A t. I p. 137, eilutės prieš maldas verstos iš lot.: RR p. 222.
3. Votyvinės šv. Mišios už sutuoktinius ir sutuoktinių palaiminimas – MR p. [85], pabaiga: A t. I p. 149, jaunavedžių pasiaukojimas: iš belgiško apeigyno. 
4. Vyno vestuvėms ir sutuoktinių miegamojo laiminimas
Vyno vestuvėms laiminimas Collectio Rituum in usum cleri Dioecesis Eystettensis, Ratisbonae, F. Pustet, 1930.
Sutuoktinių miegamojo laiminimas RR p. 233.
5. Nėščios moters, laukiančios gimdymo, laiminimas – RR p. 423.
6. Moters laiminimas po gimdymo (įvedybos) – RR p. 224.
7. Kūdikių ir vaikų laiminimas
Kūdikio laiminimas RR p. 425.
Vaiko laiminimas, prašant jam Dievo gailestingumo RR p. 425.
8. Švč. Jėzaus Širdies intronizacija šeimoje – Karl Büchel, Pastorelles Handbüchlein, Buchdruckerei U. Cavelti & Co., Gossau (St. Gallen), 1947, p. 31. Lot. tekstas R Nr. 705.
9. Namų palaiminimas – RR p. 230.
10. Tėvų palaiminimas vaikams – LM p. 134.
11. Santuokos sidabrinis ir auksinis jubiliejus – A t. I p. 166.
 
V. SAKRAMENTAI LIGONIAMS IR PAGALBA MIRŠTANČIAM
 
Įvadas
1. Paskutinis patepimas – Lot.: RR p. 97.
2. Šv. Komunija ligoniui – Lot.: RR p. 90.
3. Kunigo apsilankymas pas ligonį – Lot.: RR p. 112.
4. Suaugusio ligonio palaiminimas – Lot.: RR p. 420.
5. Sergančio vaiko palaiminimas – Lot.: RR p. 428.
6. Drobulių, neštuvų, vyno ligoniams ir vaistų palaiminimas – Lot.: RR p. 433–434.  
7. Pagalba mirštančiajam – Lot.: RR p. 122.
8. Apaštalinis palaiminimas, suteikiant visuotinius atlaidus mirštančiajam – Lot.: RR p. 123.
9. Mirštančiojo sielos pavedimas Dievui – Lot.: RR p. 125. Maldą „Deus, qui pro redemptione“ žr. R Nr. 205.
10. Maldos mirštant – Lot.: RR p. 140.
 
VI. ŠERMENYS IR LAIDOTUVĖS
 
1. Suaugusiojo egzekvijos ir laidotuvės – RR p. 142; A t. II p. 255; LM p. 458 ir 516.
Exsultabunt Domino, 50 psalmės tonas H p. 309.
Subvenite, Sancti Dei H p. 311.
Libera me H p. 321.
Kyrie, eleision, Pater noster H p. 321.
Gelbėk mane, Viešpatie.
In paradisum H p. 324.
Ego sum, Benedictus tonas H p. 325.
2. Antkapinio kryžiaus ar akmens laiminimas – Lot.: A t. II p. 286.
3. Egzekvijos nesant mirusiojo kūno – Lot.: RR p. 210.
 
VII. ŠVENČIŲ APEIGOS
 
1. Kalėdaičių laiminimas I advento sekmadienį – Lot.: A t. I p. 176.
2. Kūčių vakarienė šeimoje (XII. 24) – LM p. 136, LM 1968 p. 168.
3. Prakartėlės atidengimas per Kalėdas (XII. 25) – Lot.: A t. II p. 49.
4. Avižų laiminimas Šv. Stepono šventėje (XII. 26) – Lot.: A t. I p. 177.
5. Vyno ligoniams laiminimas Šv. Jono šventėje (XII. 27) – Lot.: RR p. 376.
6. Vandens šventinimas Trijų Karalių išvakarėse (I. 5) – Lot.: RR p. 445.
Hodie caelesti Sponso LU p. 457. 
7. Aukso, smilkalų ir miros laiminimas per Tris Karalius (I. 6) – Lot.: RR p. 379.
8. Kreidos laiminimas per Tris Karalius (I. 6) – Lot.: RR p. 380.
9. Namų laiminimas per Tris Karalius (I. 6) – Lot.: RR p. 380.
10. Žvakių laiminimas ir procesija per Grabnyčias (II. 2) – Lot.: MR p. 495.
Lumen ad revelationem, Nunc dimittis H p. 55. 
11. Žvakių šventinimas ir palaiminimas nuo gerklės ligų Šv. Blažiejaus šventėje (II. 3) – Lot.: RR p. 382.
12. Duonos, vyno, vandens ir vaisių laiminimas nuo gerklės ligų Šv. Blažiejaus šventėje (II. 3) Lot.: RR p. 383.
13. Duonos ir vandens laiminimas Šv. Agotos šventėje (II. 5) – Lot.: A t. I p. 186, psalmė iš BR t. II p. 114P.
14. Pelenų laiminimas ir užbėrimas Pelenų dieną – Lot.: MR p. 60.
15. Verbų laiminimas ir procesija Verbų sekmadienį – Lot.: MR p. 146, ps. 147 iš BR t. II p. 228P.
Hosana filio David H p. 92.
Pueri Hebraeorum ir ps. 23 H p. 92.
Pueri Hebraeorum ir ps. 46 H p. 92.
Gloria, laus H p. 93.
16. Paskutinės vakarienės Mišios D. ketvirtadienį Lot.: MR p. 173, ps. 21 iš BR t. II p. 236P.
Ubi caritas H p. 290.
17. D. penktadienio liturgija ir procesija į Kristaus Kapą – Lot.: MR p. 181. Resp. Recessit: CA p. 63, LU p. 766.
Ecce lignum LU p. 735.
Popule meus LU p. 737.
Ego propter LU 739.
Crucem tuam LU p. 741.
Crux fidelis, Pange lingua LU p. 742.
Adoramus te LU p. 746.
18. Velykų vigilijos apeigos ir Prisikėlimo Mišios – Lot.: MR p. 206, Laudės: BR t. I p. 457T.
Alleluia, Laudate tonas LU p. 776KK.
Et valde mane, Benedictus LU p. 776KK.
19. Kapo atidarymas ir Prisikėlimo procesija Lot.: A t. II p. 119.
Gloria tibi, Trinitas LU p. 914, CA p. 78.
Iš kapo kėlęs stebuklingai A t. II p. 123.
Surrexit Dominus de sepulcro CA p. 83.
20. Valgių laiminimas, ypač per Velykas – Lot.: RR p. 240.
21. Arklių ir kitų gyvulių laiminimas Šv. Jurgio šventėje – Lot.: Collectio Rituum in usum cleri dioecesis Basileensis, Solodori, 1896.
22. Didžiosios ir Mažosios litanijos – Lot.: A t. II p. 125, RR p. 293, 417.
Exsurge, Domine LU p. 835, CA p. 101.
Crucem sanctam LU p. 1461.
Regina caeli papr. M p. 299.
Da pacem Domine H p. 272.
23. Motinos diena ir Tėvo diena
Motinų laiminimas Motinos dieną – Lot.: A t. I p. 191.
Tėvų laiminimas Tėvo dieną – Lot.: A t. I p. 194, psalmė iš BR II p. 172P.
24. Kryžių laiminimas ir palaiminimas prieš žaibą, krušą ir audrą
Kryžių laukuose laiminimas Šv. Kryžiaus radimo šventėje (V. 3) – Lot.: RR p. 383.
Palaiminimas prieš žaibą, krušą ir audrą nuo Šv. Kryžiaus radimo šventės (V. 3) iki Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventės (IX. 14) – Lot.: Collectio Rituum in usum cleri dioecesis Basileensis, Solodori, 1896.
25. Šeštinių procesija – Lot.: A t. II p. 137.
Ascendo ad Patrem meum – CA p. 110.
26. Sekminių procesija – Lot.: A t. II p. 143.
Accipite Spiritum – CA p. 114.
27. Devintinių procesija – Lot.: CA p. 115, Supplementum ad Rituale Romanum pro Dioecesi Curiensi, Ratisbonae, F. Pustet, 1927. Resp. Homo quidam ir kiti: CA p. 115–123.
Verbum supernum, O salutaris Hostia – H p. 172, 173.
O sacrum convivium – CA p. 122, LU p. 959 
28. Vainikų laiminimas per Devintines – Lot.: A t. I p. 197.
29. Šeimų su vaikais laiminimas per Devintines – Lot.: A t. I p. 199.
30. Laužo laiminimas Šv. Jono Krikštytojo šventės išvakarėse (VI. 23) – Lot.: RR p. 384.
Ut queant laxis – LU p. 1504.
31. Žolynų ir vaisių laiminimas per Žolines (VIII. 15) – Lot.: RR p. 387.
32. Sėklos ir pasėlių laiminimas per Šilines (IX. 8) – Lot.: RR p. 389.
33. Vėlinių procesija ir egzekvijos (XI. 2) – Lot.: A t. II p. 368. Resp. Absolve, Credo quod, Qui Lazarum, Peccantem me CA p. 274.
 
VIII. PAGRINDINĖS SAKRAMENTALIJOS
 
1. Švęsto vandens šventinimas, ypač prieš sekmadienio šv. Mišias – Lot.: RR p. 228.
2. Švč. Mergelės Marijos rožančiaus palaiminimas – Lot.: RR p. 550.
3. Karmelio Švč. M. Marijos škaplierius
Įvadas – sudarytojo iš įvairių šaltinių.
Palaiminimas – Lot.: RR p. 523.
Malda į Škaplieriaus Švč. Mergelę Mariją ir Pasiaukojimas gavus škaplierių – Lenk.: Te Deum laudamus. Modlitewnik katolicki, Warszawa 1999, p. 176.
4. Penkiagubas škaplierius – Įvadas pagal: Gerd Josef Weisensee, Das Kleid vom Himmel, Theresia-Verlag, Lauerz, 2000. Lot.: RR p. 524. 
5. Žaliasis Nekaltosios Marijos Širdies škaplierius – Pagal: O. Stanisław Maria Kaldon OP, Skaplerz, który uzdrawia, Wydawnictwo M, Kraków, 2005.
6. Stebuklingasis medalikėlis
Įvadas – sudarytojo iš įvairių šaltinių.
Palaiminimas – Lot.: RR p. 545.
7. Šv. Benedikto medalikėlis
Įvadas – sudarytojo iš įvairių šaltinių.
Palaiminimas – Lot.: RR p. 546.
8. Žvakių laiminimas – Lot.: RR p. 230.
9. Iškilmingas kryžiaus laiminimas – Lot.: RR p. 246.
10. Iškilmingas švento paveikslo ar skulptūros laiminimas – Lot.: RR p. 247.
11. Maldaknygės laiminimas – Lot.: A t. I p. 246.
12. Įvairių devocionalijų laiminimas – Lot.: Collectio Rituum in usum cleri dioecesis Basileensis, Solodori, 1896. 
13. Įvairių dalykų laiminimas (Benedictio ad omnia) – Lot.: RR p. 444.
 
IX. ATSIVERTUSIOJO PRIĖMIMAS Į KATALIKŲ BAŽNYČIĄ
 
Lot.: A I p. 63.
 
X. TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAI
 
1. Šv. Atanazo tikėjimo išpažinimas – Lot.: BR t. II p. 19T.
2. Tridento Susirinkimo tikėjimo išpažinimas – Lot.: H. Denzinger, A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, Freiburg, Herder, 1963, Nr. 1862–1870.
3. Priesaika prieš modernizmo klaidas – Lot.: H. Denzinger, A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, Freiburg, Herder, 1963, Nr. 3537–3550.
 
XI. ĮVAIRIOS GIESMĖS
 
Te Deum laudamus – H p. 287.
Pange lingua, Tantum ergo – H p. 180.
Veni Creator – H p. 117.
Benedictus – M p. 349.
Magnificat tonas 1F – H p. 212.
Salve, Regina papr. – M p. 301.
Visų šventųjų litanija – H p. 328.
 
Maldų ir giesmių abėcėlinis sąrašas
Detalus turinys ir šaltiniai