Šv. Pijaus X brolija turi jau 675 kunigus

Econe šventimai

2020 m. birželį Šv. Pijaus X brolijos seminarijose buvo įšventinta 16 naujų kunigų: 6 prancūzai, 4 amerikiečiai, 1 vokietis, 1 austras, 1 kanadietis, 1 italas, 1 lenkas ir 1 šveicaras. Taigi, kunigų brolija, įkurta arkivyskupo Marcelio Lefebvre‘o dabar turi 3 vyskupus ir 672 kunigus.

Be to, jai priklauso 38 broliai, 195 seserys, 76 seserys oblatės, 19 Kenijos misionierių seserys, taip pat tūkstančiai tretininkų.

Įkurta 1970 m. lapkričio 1 d., Šv. Pijaus X brolija šiemet šves savo penkiasdešimties metų jubiliejų. Ta proga spalio 21‒26 d. bus rengiama tarptautinė piligriminė kelionė į Lurdą.