24 Primicijos Brolijos Koplycioje Censtochovoje 2002 08 14