Tradicinės šv. Mišios Gailestingumo Motinos koplyčioje

Filmukas, parodantis, kaip turėtų būti aukojamos tradicinės šv. Mišios.