Tradicinės ir Naujosios Mišios

Kun. Edmundo Naujokaičio paskaita Vilniaus universiteto filosofijos fakultete 2017 m. liepos 3 d.A