Politinis pasaulis pagal katalikybės principus

Kun. Edmundo Naujokaičio paskaita 2015 m. balandžio 2 d. Vilniuje