Nekaltosios Marijos Riterija (kun. Karlo Stehlino paskaita)

2019 04 09 - Kaunas;

Aušros Vartų Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčioje vyko tarptautinės Nekaltosios Marijos Riterijos vadovo ir Šv. Pijaus X-ojo kunigų brolijos kunigo kun. Karl Stehlino paskaita apie Nekaltosios Riterijos dvasią ir misiją šiais laikais.