Katalikų Tradicija yra pats Kristus

Be galo įdomus kun. Edmundo Naujokaičiu interviu laidai apologetika.lt. Kunigas paaiškina, kas tai yra Katalikų Tradicija ir už ką kovoja Šv. Pijaus X kunigų brolija.